Coronavirus: Hvordan er du stillet som selvstændig?

Som selvstændig eller kombinatør af fast og freelancearbejde gælder der andre regler end for normale lønmodtagere. Vores jurister giver dig svar på de vigtigste spørgsmål i forbindelse med sygdom, karantæne, opsigelse af kontrakt mm.

Hvis du som selvstændig har indgået en konsulentkontrakt eller lignende med en kunde og bliver opsagt fx på grund af manglende opgaver hos kunden som følge af coronavirus, så skal opsigelsesvarslet følge kontrakten.

Din kunde behøver ikke at give en ”god” grund til opsigelsen, eller en grund overhovedet. Det honorar, du har krav på i opsigelsesperioden, afhænger af den kontrakt, I har indgået i første omgang.

OBS: Hvis du i din selvstændige virksomhed oplever driftstab eller bliver mødt af krav om betaling af erstatning, fx som følge af forsinkelse på grund af coronavirus, er det vigtigt, at du undersøger, om virksomhedens erhvervsforsikring dækker dig i sådan en situation. Vi anbefaler, at du tager kontakt til dit forsikringsselskab om dette.

Få hjælp hos de regionale erhvervshuse

De regionale erhvervshuse tilbyder forskellige former for hjælp og rådgivning til virksomheder ifm håndtering af coronakrisen. Flere af dem laver f.eks. webinarer om de forskellige hjælpepakker.

Se mere her 
(Du kan vælge dit regionale erhvervshus i øverste højre hjørne).

I helt særlige tilfælde kan din kontrakts sædvanlige opsigelsesbestemmelser eller tidsfrister fraviges.

Dette gælder, hvis der i kontrakten er aftalt en såkaldt Force Majeure-bestemmelse i forhold til opsigelse. En sådan bestemmelse betyder, at ekstraordinære eller uforudsigelige begivenheder - såsom coronavirus - kan udløse undtagelser fra normale regler.

Virkningen af Force Majeure-bestemmelsen kommer dog helt an på formuleringen i din kontrakt. Alt efter formuleringen kan den ekstraordinære begivenhed give mulighed for at blive opsagt helt eller med kortere varsel. Formuleringen kan dog også give mulighed for, at forsinkelser ikke vil være grund nok til at hæve kontrakten, hvis det er umuligt at opfylde den på grund af fx coronavirus.

Det kommer dog meget an på formuleringen af bestemmelsen vedrørende Force Majeure, om en epidemi, pandemi eller sundhedskrise, vil være at betragte som Force Majeure. Det er typisk meget svært at komme igennem med, at der skulle være tale om Force Majeure.

Der er vedtaget flere forskellige tiltag vedrørende skat og moms, der har til formål at hjælpe dig som selvstændig igennem denne tid - fx udskydelse af betaling af skat og moms, rentefrit lån for allerede indbetalt moms mv.

Hold dig opdateret på virksomhedsguiden.dk

Læs om hjælp og lånemuligheder til virksomheder ifm. corona-situationen hos skat.dk

I forhold til de bedste muligheder vedrørende skat og moms kan du overveje at kontakte din revisormed henblik på rådgivning om, hvilken betydning hjælpepakken vil have for dig som selvstændig. Alternativt kan du benytte dig af IDAs rabataftale med revisor Mads Harboe, som du kan kontakte på direkte tlf. nr.: 29 72 03 66, mh@hbrevisor.dk.

Hvis du som selvstændig har brug for advokathjælp i denne situation, er du meget velkommen til at gøre brug af IDAs rabataftaler til advokatfirmaer, der kan hjælpe og rådgive dig.

Finansiering til iværksættere og vækstvirksomheder

Hvis du er iværksætter eller har en vækstvirksomhed, kommer der nu også flere konkrete initiativer fra det offentlige, der skal hjælpe med at sikre den fortsatte finansiering til dig som iværksætter/ejer af en vækstvirksomhed. Dette sker bl.a. i form af en statslig garantidækning til virksomheders handel og eksport, en hjælpepakke i forhold til finansiering i Vækstfonden og en eksport- og investeringspakke.

Detaljerne for disse ting falder løbende på plads, og du kan holde dig opdateret på

Hold dig opdateret på virksomhedsguiden.dk

Læs mere på Finansministeriets hjemmeside

Derudover har Innovationsfonden som en del af regeringens hjælpepakker fået til opgave at uddele yderligere 350 millioner kroner til vidensbaserede og innovative iværksættere og små og mellemstore virksomheder, som er påvirkede af coronakrisen. Det er formålet, at pengene især skal holde hånden under innovative og vidensbaserede arbejdspladser og sikre, at virksomhederne fortsat holder gang i udviklingen og innovationsprojekter.

Det er målet, at det skal være nemmere at søge om de ekstra støttemidler, og det prioriteres, at pengene betales hurtigt.

Læs mere om initiativet på Innovationsfondens hjemmeside.

Er din virksomhed i krise?

Hvis din virksomhed er kriseramt som følge af corona-situationen har du mulighed for at få gratis, uvildig og fortrolig rådgivning fra Early Warning, der hjælper virksomheder i krise.

Læs mere om rådgivning hos Early Warning her

Hvad gør IDA for selvstændige?

På den erhvervs- og arbejdsmarkedspolitiske scene har IDA selv samt gennem hovedorganisationen Akademikerne fulgt de forskellige corona-krisepakker på tætteste hold og bl.a. påpeget udfordringer de steder, hvor krisepakkerne kunne ramme skævt i forhold til både IDAs ansatte medlemmer og selvstændige.

Eksempelvis har både IDA og Akademikerne været i dialog med fagordførerne i en række partier og påpeget positive såvel som bekymrende aspekter ved krisepakkerne.

Oplever du som selvstændig særlige mangler ved de eksisterende tilbud i krisepakkerne, eller har du gode ideer til eventuelle nye erhvervspolitiske initiativer, der kan sætte skub i hjulene efter corona-krisen? Så er du velkommen til at skrive til IDAs erhvervspolitiske chefkonsulent Rene Højmark på mail: RTH@ida.dk.