FAQ: Ferie og afspadsering

Her kan du læse, hvordan du skal forholde dig til ferie og afspadsering.

Kan min arbejdsgiver pålægge mig at holde ferie?

Arbejdsgiver kan varsle ferie til afholdelse. Hovedferie skal normalt varsles med 3 måneder før selve ferien begynder og øvrig ferie med 1 måned før selve ferien begynder.

Er der tale om særlige omstændigheder kan ovennævnte varsler fraviges. Særlige omstændigheder kan fx være driftsforstyrrelser, som virksomheden ikke kunne forudse.

I denne situation, hvor påvirkning af virksomhedens drift er kendt som følge af Coronavirus, skal der opstå en ny særlig omstændighed, som virksomheden ikke kunne forudse, før det er muligt for arbejdsgiver at pålægge dig at holde ferie med et forkortet varsel. Hvis du kommer ud fra den situation, er anbefalingen at kontakte IDA.

Det forkortede varsel skal som minimum udgøre 1 dags varsel, således ferien tidligst kan begyndes dagen efter varslet.

IDAs anbefaling er, at ferie afholdes efter aftale.

Arbejdsgiver kan ikke pålægge dig at holde ferie, som ikke er optjent enten med løn eller med feriepenge.

Hvis min ferie allerede er begyndt?

Er du gået på ferie, kan din ferie ikke ændres.

Har jeg ret til at få omlagt min allerede planlagte ferie, hvis mine kollegaer sendes hjem?

Nej, du har ikke ret til at få omlagt allerede planlagt ferie, således den kan holdes på et senere tidspunkt.

Du kan forsøge at aftale med arbejdsgiver, at din ferie holdes på et andet tidspunkt.

Kan jeg holde ferie i den periode hvor jeg er omfattet af en aftale om arbejdsfordeling?

Ja, du kan som udgangspunkt godt holde ferie i den periode hvor der er indgået aftale på virksomheden om arbejdsfordeling.
Ferien skal aftales med din arbejdsgiver og varsles ved jobcentret med 14 dage inden feriens begyndelse.

Kan min arbejdsgiver omlægge min allerede aftalte ferie?

Nej, det er som udgangspunkt ikke muligt for arbejdsgiver at ændre allerede aftalt ferie. Ændring af ferie kan kun ske hvis det er nødvendigt og begrundet i væsentlige, upåregnelige og driftsmæssige hensyn – en force majeure lignende situation.

Har du allerede arrangeret din ferie, og får du et økonomisk tab som følge af udskydelsen, skal arbejdsgiver dække dit tab. Du har dog også pligt til at begrænse dit tab.

Såfremt arbejdsgiver vil omlægge eller annullere din aftalte ferie, skal du kontakte IDA.

Påtænker du at overføre ferie?
Du kan efter aftale med din arbejdsgiver overføre ferie til den næste ferieafholdelsesperiode, såfremt du i nuværende ferieafholdelsesperiode har holdt min. 20 feriedage.

Aftalen skal indgås med din arbejdsgiver og skal være skriftlig.

Fremgår det eventuelt af virksomhedens personalepolitik, at du har ret til overførsel af op til 5 feriedage til næste ferieår, skal en aftale stadig indgås konkret med din chef og skal være skriftlig. Ønsker din chef ikke at indgå en aftale, skal du holde feriedagene inden ferieafholdelsesperiodens udløb ellers mister du ferien.

Kan min arbejdsgiver pålægge mig at afvikle feriefridage?

Ja, det er muligt for din arbejdsgiver at pålægge dig at afvikle feriefridage.

Fremgår det af din kontrakt, overenskomst eller arbejdsgivers retningslinjer, at feriefridage følger ferielovens regler om restferie, kan arbejdsgiver stadig pålægge dig at afholde dagene. Arbejdsgiver skal dog give et varsel på minimum 1 dag.

Kan en privat arbejdsgiver sender mig hjem med besked om at afvikle fleks/afspadsering, også selvom jeg ikke har tilgodehavende fleks/afspadsering på kontoen?

Ja, det er muligt for arbejdsgiver uden varsel at pålægge dig at afvikle flex eller afspadsering af eventuelt optjent overarbejde – i hvert fald indtil din flekskonto går i 0, medmindre andet er aftalt, fx i en fleksaftale/overenskomst.

Fremgår det af fx en fleksaftale/overenskomst, at din flekskonto kan gå fx i -10 timer, bør du ikke pålægges at gå yderligere i minus end hvad der følger af denne aftale/overenskomst.

Såfremt du er indforstået med at afvikle yderligere fleks, bør du aftale, at timer i minus ikke trækkes fra din løn, såfremt du bliver opsagt eller selv siger din stilling op, inden timerne i minus er arbejdet ind igen.

Pålægger arbejdsgiver dig at afvikle fleks i en sådan udstrækning, at du går i minus, anbefales du at kontakte IDA.