Coronavirus: Genåbning af din arbejdsplads

Hvad gør du, hvis du er utryg ved at ved at være fysisk på job? Og hvilke rettigheder har du, hvis du bliver bedt om at ændre din arbejdstid, når du vender tilbage? Få svar her.

Min arbejdsgiver ønsker, at jeg møder ind på virksomheden. Kan jeg nægte at møde på arbejde af frygt for coronasmitte?

Du er forpligtet til at møde ind på kontoret, hvis din arbejdsgiver kræver det, og at det vel og mærke kan ske indenfor myndighedernes retningslinjer.

Hvis du er utryg ved at møde på arbejde, bør du tage en snak med din chef om det.

Jeg tilhører en risikogruppe / jeg har medlemmer i husstanden, som tilhører en risikogruppe mht corona. Kan jeg nægte at møde på arbejde pga. risiko for coronasmitte?

Tilhører du selv den risikogruppe, som Sundhedsstyrelsen har udpeget i forhold til coronavirus, og er du endnu ikke blevet vaccineret, bør du kontakte din læge, hvis du mener, at det ikke er sundhedsmæssigt forsvarligt for dig at møde på arbejde.

Vurderer din læge, at der er konkret risiko for din sundhed ved arbejdets udførelse, skal du sammen med din arbejdsgiver forsøge at finde en anden løsning, fx hjemmearbejde eller en anden indretning af din arbejdsplads. Afviser arbejdsgiveren at tilrettelægge arbejdet, så det kan udføres sundhedsmæssigt forsvarligt, kan du blive hjemme.

Du skal dog være opmærksom på, at din arbejdsgiver kan være uenig i vurderingen og vælge fx at opsige eller bortvise dig begrundet i ulovlig udeblivelse. Hvis du har afvist en tilbudt vaccine, vil din arbejdsgiver formentlig saglig kunne opsige dig, da du selv har bragt dig i en situation, hvor du ikke kan udføre dit arbejde fra arbejdspladsen.

Kontakt altid IDA for rådgivning, hvis du påtænker at blive hjemme på grund af smitterisiko.

Hvis medlemmer af din husstand tilhører den risikogruppe, som Sundhedsstyrelsen har udpeget, og de endnu ikke er blevet vaccineret, giver det som udgangspunkt ikke ret til at nægte at møde på arbejde. Er du utryg ved at møde på arbejde, bør du forsøge at finde en anden løsning sammen med din arbejdsgiver.

Hvilke forpligtelser har min arbejdsgiver til at sikre et sundhedsmæssigt forsvarligt fysisk arbejdsmiljø i forbindelse med genåbningen?

Arbejdsgiveren har ifølge arbejdsmiljølovgivningen ansvar for at sikre et sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø. Ifølge Arbejdstilsynet skal arbejdsgiver kortlægge, om der er risiko for, at medarbejdere kan blive udsat for smitte med coronavirus (COVID-19) fra fx kunder, leverandører eller andre ansatte.

Hvis det er tilfældet, skal arbejdsgiveren iværksætte foranstaltninger, der forebygger smitterisikoen så effektivt som muligt. Arbejdstilsynet opfordrer virksomheder til at følge Sundhedsstyrelsen råd om:

  • God håndhygiejne (især håndvask samt eventuel opsætning af dispenser med håndsprit i fællesområder som fx reception og toiletter).
  • Undgå kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse.
  • Host eller nys i et engangslommetørklæde eller i albuebøjningen.
  • Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand (minimum 2 meter) mellem personer på arbejdspladsen, så smitterisikoen mindskes.

Hvis du vurderer, at din arbejdsgiver ikke lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, bør du tage en snak med din tillidsrepræsentant/arbejdsmiljørepræsentant om, hvordan I sikrer, at anbefalingerne følges, så det bliver trygt at møde på arbejde igen.

Hvis du ikke har en tillidsrepræsentant/arbejdsmiljørepræsentant, kan du tage en snak med din chef om dine bekymringer, så I sammen kan finde en løsning.

Kan min arbejdsgiver ændre mine sædvanlige arbejdstider i forbindelse med, at jeg vender tilbage til mit arbejde?

Arbejdsgivers mulighed for at ændre dine arbejdstider afhænger dels af, hvordan din arbejdstid er angivet i din ansættelseskontrakt og dels af, om du hidtil har arbejdet på meget faste tidspunkter eller har arbejdet meget fleksibelt.

  • Ændres dine arbejdstider i mindre grad, kan arbejdsgiveren indføre ændringen med øjeblikkelig virkning.
  • Ændres dine arbejdstider væsentligt, kan det kun gennemføres efter aftale med dig, eller ved at arbejdsgiveren varsler ændringen med et varsel svarende til dit opsigelsesvarsel.

Grundet den ekstraordinære og akutte situation kan mange arbejdsgivere have svært ved at vente med gennemførelsen af ændringen indtil udløbet af dit opsigelsesvarsel. Den aktuelle krisesituation kræver fleksibilitet af alle, så gå gerne i dialog med din nærmeste leder om, hvordan dine arbejdstider eventuelt kan omlægges.

Inden du underskriver en sådan aftale eller påbegynder arbejde på nye tidspunkter, så kontakt IDA for at få klarhed over de ansættelsesretlige konsekvenser heraf. Fx anbefaler vi, at en sådan aftale er skriftlig og midlertidig samt er uden konsekvens for dine øvrige ansættelsesvilkår.

Du skal også være opmærksom på, at arbejdsmiljøloven sætter begrænsninger for arbejdstidens tilrettelæggelse, idet du som udgangspunkt skal have en sammenhængende hvileperiode på mindst 11 timer og et ugentligt fridøgn.

Mit barns skole / institution er lukket ned pga. for høje smittetal. Kan jeg nægte at møde fysisk på arbejde?

Det er som udgangspunkt dit eget ansvar at finde pasning til dit barn. Du er derfor forpligtet til at møde på arbejde, hvis din arbejdsgiver kræver det, også selvom du ikke kan finde pasning til dit barn.

IDA opfordrer til, at du prøver at indgå aftale med din arbejdsgiver om, at du arbejder hjemme i de tidsrum, hvor vuggestuen/børnehaven har lukket.

Såfremt din arbejdsgiver afviser dit ønske om at arbejde hjemme, må du prøve at indgå aftale med din chef om at afspadsere/afvikle ferie eller arbejde deltid for en begrænset periode for at tage dig af dine børn.

Læs mere

Rådgivning

Coronavirus - hvad kan arbejdsgiver kræve?

Din arbejdsgiver kan ikke tvinge dig til at blive vaccineret. Men hvis der er saglig grund, skal du lade dig teste.

Læs mere her