Corona og rejser: Hvordan skal du forholde dig?

Skal du ud og rejse - enten privat eller med arbejdet? Få svar på, hvordan du skal forholde dig i forhold til din arbejdsgiver og corona.

Private ferierejser

Udenrigsministeriet opdaterer i øjeblikket ugentligt rejsevejledninger for landene indenfor EU/Schengen og Storbritannien på baggrund af de seneste tal fra Statens Serum Institut.

Rejsevejledninger for resten af verden bygger på de samme kriterier som rejsevejledningerne for EU/Schengen og Storbritannien, men opdateres ikke så ofte.

Alle rejsevejledninger findes på Udenrigsministeriets hjemmeside, og IDA opfordrer dig til at holde dig opdateret på UMs hjemmeside for rejsevejledningen til din rejsedestination. Du kan også finde finde rejseråd i forbindelse med Covid-19, herunder henvisning til sundhedsmyndighedernes retningslinjer for selvisolation. 

Se rejsevejledninger og rejseråd hos um.dk

IDA modtager en del henvendelser, der drejer sig om, hvad reglerne er for ferierejser under Covid-19. Find svar på de mest stillede spørgsmål her.

Kan min arbejdsgiver bestemme, hvor jeg rejser hen i min fritid?

Nej, din arbejdsgiver kan ikke bestemme, hvor du tager hen eller forbyde dig at rejse til bestemte lande. Men din arbejdsgiver har en forpligtelse til at sørge for et sikkert arbejdsmiljø for de ansatte og sikre, at der ikke opstår en forøget risiko for at blive smittet med Covid-19 på arbejdspladsen. Din arbejdsgiver kan derfor bestemme, hvordan det håndteres ift. dit arbejde, hvis du rejser i strid med myndighedernes anbefalinger, og det kan få konsekvenser for dig, hvis du gør.

Da myndighedernes rejsevejledninger alene er ”anbefalinger” og ikke decideret påbud, vil det være op til den enkelte arbejdsgiver at lave regler for udenlandsrejser. Offentlige myndigheder og institutioner må dog forventes at efterleve anbefalingerne.

Det er derfor meget vigtigt for dig i første omgang at finde ud af, hvad reglerne er for ferie på lige netop din arbejdsplads.

Kan min arbejdsgiver bestemme, at jeg skal blive hjemme i 14 dage uden løn, hvis jeg rejser til et ”ikke godkendt” land?

Ja, hvis din arbejdsgiver har meldt det ud på forhånd, vil det være lovligt at hjemsende medarbejdere i 14 dage for at leve op til myndighedernes anbefalinger.

Det er din arbejdsgivers ansvar at sørge for et sikkert arbejdsmiljø og sikre, at der ikke opstår øget risiko for smitte på arbejdspladsen. Din arbejdsgiver kan derfor lave regler på arbejdspladsen om, at medarbejdere skal følge myndighedernes anbefalinger om 14 dages hjemsendelse, hvis de rejser til et af de områder, som myndighederne fraråder.

Det vil samtidig formentlig være berettiget, hvis din arbejdsgiver trækker dig i løn i de 14 dage. Det er ud fra en juridisk afvejning af, hvem der er nærmest til at bære risikoen, når forholdene er meldt klart ud på forhånd og i tråd med myndighedernes anbefalinger. Det er dit eget valg at bringe dig selv i smitterisiko, som udløser 14 dages hjemsendelse, og derfor må du også være nærmest til at bære byrden.

Du kan blive pålagt at betale for de 14 dages fravær ved enten løntræk, brug af ferie, afspadsering eller anden frihed. Hvis du kan udføre størsteparten af sit arbejde hjemmefra, og bliver du bedt om at gøre det, har du naturligvis også krav på din sædvanlige løn.

Det er derfor vigtigt, du tager dialogen med din arbejdsgiver så hurtigt som muligt, hvis du overvejer at rejse til et risikoområde. I kan evt. aftale på forhånd, at du enten afspadserer eller afholder betalt ferie, eller måske er der mulighed for, at du kan arbejde hjemmefra med sædvanlig løn.

Hvis din arbejdsgiver på forhånd har accepteret, at du tager afsted og I har aftalt hvordan du forholder dig efterfølgende, kan det ikke få ansættelsesretlige konsekvenser for dig. 

Har jeg pligt til at oplyse min arbejdsgiver om, at jeg rejser til et ”ikke godkendt” land?

Hvis din arbejdsgiver har fastsat regler om udenlandsrejse, vil det være inden for den almindelige loyalitetsforpligtelse i ansættelsesforholdet at oplyse din arbejdsgiver, at du har været i et risikoområde så hurtigt som muligt og senest inden opstart på arbejde. Gør du ikke det, vil det kunne være en misligholdelse i sig selv.

Kan det få konsekvenser for mit ansættelsesforhold, hvis jeg rejser til et risikoområde?

Hvis du ikke er i stand til at møde på arbejde efter en rejse til et risikoområde, enten pga. arbejdsgivers regelsæt eller pga. sygdom, vil det efter en konkret vurdering kunne være misligholdelse af ansættelsesforholdet og medføre konsekvenser som løntræk, afskedigelse eller bortvisning.

Bliver du syg med Covid-19 efter at have været i et område, hvor der frarådes indrejse til, vil du som udgangspunkt have krav på løn under sygdom. Det kan dog ikke udelukkes, at det vil blive behandlet som selvforskyldt sygdom, hvor du mister lønretten. Det vil i givet fald bero på en konkret vurdering, og særligt om det er muligt at sandsynliggøre, at smitten ikke opstod under rejsen.

Kan jeg kræve at min arbejdsgiver erstatter mit tab, hvis jeg ikke kommer på en planlagt ferie til et risikoområde pga. arbejdspladsens retningslinjer?

Nej, det vil ikke være din arbejdsgivers ansvar om din ferie bliver til noget. Undersøg dine muligheder for at få dækket (noget af) tabet hos din rejseforsikring, eller der hvor du har købt rejsen.

Hvad nu hvis jeg bliver smittet med Covid-19 og bliver syg uden at have rejst til et område, hvor rejse frarådes?

Så vil du som funktionær som alt overvejende hovedregel have krav på løn under sygdom.

Forretningsrejser

Kan jeg nægte at tage på en forretningsrejse?

Forretningsrejser er ikke omfattet af Udenrigsministeriets vejledninger, da Regeringen ikke fraråder disse rejser. Hvis du er ansat i en stilling, der normalt indebærer forretningsrejser, kan du derfor, som udgangspunkt, ikke nægte at tage af sted, hvis din rejse er nødvendig for din arbejdsgiver.

Vær dog opmærksom på at Udenrigsministeriet opfordrer arbejdsgiverne til, sammen med medarbejderne, at foretage en individuel risikovurdering ved en given rejse. Arbejdsgiveren bør desuden anlægge et forsigtighedsprincip med henblik på at undgå, at du bliver smittet i udlandet. 

Læs rejseråd til erhvervsrejser på um.dk 

Hvad hvis jeg bliver forhindret i at rejse hjem fra forretningsrejse pga. Coronavirus?

Din arbejdsgiver er ansvarlig for dit ophold på en forretningsrejse. Hvis du bliver forhindret i at rejse hjem pga. Coronavirus, skal din arbejdsgiver betale dig normal løn samt dække alle udgifter til det forlængede ophold.

Afbestilling af rejser

På idaforsikring.dk kan du læse mere om, hvordan du skal du forholde dig i forhold til rejser - fx hvis du gerne vil afbestille din rejse.

Gå til idaforsikring.dk