Corona og rejser: Hvordan skal du forholde dig?

Skal du ud og rejse - enten privat eller med arbejdet? Få svar på, hvordan du skal forholde dig i forhold til din arbejdsgiver og corona.

Udenrigsministeriets opdaterer pt ikke rejsevejledningerne på baggrund af coronasituationen i Danmark og udlandet.

Der er dog fortsat indrejseregler eller restriktioner på grund af COVID-19 i mange lande. Du kan læse om restriktionerne på de danske ambassaders hjemmesider.

Se rejsevejledninger og rejseråd hos um.dk

Kan min arbejdsgiver bestemme, hvor jeg rejser hen i min fritid?

Nej, din arbejdsgiver kan ikke bestemme, hvor du tager hen eller forbyde dig at rejse til bestemte lande. Men din arbejdsgiver har en forpligtelse til at sørge for et sikkert arbejdsmiljø for de ansatte og sikre, at der ikke opstår en forøget risiko for at blive smittet med Covid-19 på arbejdspladsen. Din arbejdsgiver kan derfor bestemme, hvordan det håndteres ift. dit arbejde, hvis du vælger at rejse til et højrisikoland, og som det fremgår nedenfor kan det få ansættelsesretlige konsekvenser for dig, hvis du gør.

Det er derfor meget vigtigt for dig i første omgang at finde ud af, hvad reglerne er for ferie på lige netop din arbejdsplads.

Kan min arbejdsgiver bestemme, at jeg skal blive hjemme fra arbejde efter hjemkomst fra et højrisikoland? Og kan arbejdsgiveren trække mig i løn eller kræve, at jeg bruger ferie eller afspadsering?

Din arbejdsgiver må gerne fastsætte interne retningslinjer for, om du som ansat skal blive hjemme i nogle dage, efter du er kommet hjem fra en rejse til et højrisikoland.

Hvis du er færdigvaccineret eller tidligere smittet har myndighederne på nuværende tidspunkt ikke fastsat restriktioner for dig, hvis du vender hjem til Danmark fra udlandsrejser, og derfor er din arbejdsgiver ikke berettiget til at trække dig i løn eller kræve, at du bruger ferie eller afspadsering, hvis de kræver, at du bliver hjemme fra arbejde efter hjemkomst fra et højrisikoland.

Hvis du ikke er færdigvaccineret og rejser til et højrisikoland, skal du ifølge myndighederne tage en test senest 24 timer efter hjemkomst til Danmark og straks gå i isolation, og isolationen kan først afbrydes med en negativ PCR-test taget tidligst på 4. dagen efter hjemkomsten til Danmark. Hvis din arbejdsgiver har meldt ud på forhånd, f.eks. i retningslinjer på intranettet, at man skal blive hjemme efter hjemkomst fra et højrisikoland, vil det være lovligt for din arbejdsgiver at hjemsende dig i de 4 dage uden løn eller kræve, at du bruger ferie eller afspadsering i perioden.

Hvis du er ikke-færdigvaccineret og rejser til et ikke-højrisikoland gælder intet krav om karantæne, og derfor er din arbejdsgiver ikke berettiget til at trække dig i løn, hvis de kræver, at du bliver hjemme fra arbejde efter hjemkomst fra et ikke-højrisikoland.

Se hvilke lande, der defineres som højrisikolande, på coronasmitte.dk

Hvis du kan udføre størsteparten af sit arbejde hjemmefra under isolationen, og bliver du bedt om at gøre det, har du naturligvis også krav på din sædvanlige løn.

Har jeg pligt til at oplyse min arbejdsgiver om, at jeg rejser på ferie til et højrisikoland?

Hvis din arbejdsgiver har fastsat regler om udenlandsrejse, vil det være inden for den almindelige loyalitetsforpligtelse i ansættelsesforholdet at oplyse din arbejdsgiver, at du har været i et højrisikoland så hurtigt som muligt og senest inden opstart på arbejde. Gør du ikke det, vil det kunne være en misligholdelse af din almindelige loyalitetsforpligtelse, og det kan have konsekvenser for dit samarbejde med arbejdsgiveren og din ansættelse.

Kan det få konsekvenser for mit ansættelsesforhold, hvis jeg som ikke-færdigvaccineret rejser til et højrisikoland?

Hvis du ikke er i stand til at møde på arbejde efter en rejse til et højrisikoland, f.eks. fordi du skal i isolation eller du er blevet syg med corona, vil det efter en konkret vurdering kunne være misligholdelse af ansættelsesforholdet og medføre konsekvenser som løntræk, afskedigelse eller bortvisning.

Som funktionær er man som udgangspunkt berettiget til løn under sygdom, men hvis du er blevet syg med Covid-19 efter at have været i et højrisikoland, kan det dog ikke udelukkes, at det vil blive behandlet som selvforskyldt sygdom, hvor du mister lønretten. Det vil dog være afhængig af sagens samlede omstændigheder, og særligt om det er muligt at sandsynliggøre, at smitten ikke opstod under rejsen.

Kan jeg kræve at min arbejdsgiver erstatter mit tab, hvis jeg ikke kommer på en planlagt ferie til et risikoområde pga. arbejdspladsens retningslinjer?

Nej, det vil ikke være din arbejdsgivers ansvar om din ferie bliver til noget. Undersøg dine muligheder for at få dækket (noget af) tabet hos din rejseforsikring, eller der hvor du har købt rejsen.

Har du rejseforsikring hos IDA Forsikring? Læs om corona og rejseforsikring på IDA Forsikring

Kan jeg nægte at tage på en forretningsrejse?

Myndighederne har ikke fastsat særlige Covid-19 restriktioner for forretningsrejser, så hvis du er ansat i en stilling, der normalt indebærer forretningsrejser, kan du som udgangspunkt ikke nægte at tage af sted, hvis din rejse er nødvendig for din arbejdsgiver.

Læs rejseråd til erhvervsrejser på um.dk

Hvordan er jeg stillet, hvis jeg bliver forhindret i at rejse hjem fra forretningsrejse pga. coronavirus?

Din arbejdsgiver er ansvarlig for dit ophold på en forretningsrejse. Hvis du bliver forhindret i at rejse hjem pga. coronavirus, skal din arbejdsgiver betale dig normal løn samt dække alle udgifter til det forlængede ophold.

Læs mere

Rådgivning

Coronavirus - hvad kan arbejdsgiver kræve?

Din arbejdsgiver kan ikke tvinge dig til at blive vaccineret. Men hvis der er saglig grund, skal du lade dig teste.

Læs mere her