Corona og vaccination: Hvad kan min arbejdsgiver kræve?

Din arbejdsgiver kan ikke tvinge dig til at blive vaccineret. Men hvis du fx ikke kan rejse til et andet land eller udføre dine arbejdsopgaver, eller hvis du er i en risikogruppe, kan spørgsmålet om vaccination give problemer.

Den 18. december 2020 blev der indgået en bred politisk aftale om at fjerne muligheden for tvangsvaccination i epidemiloven. Det vil således ikke være muligt på baggrund af en politisk beslutning at tvangsvaccinere den danske befolkning mod corona. Men kan en arbejdsgiver kræve vaccination?

Kan min arbejdsgiver kræve, at jeg lader mig vaccinere?
Din arbejdsgiver er efter arbejdsmiljøloven forpligtet til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø på arbejdspladsen, hvilket bl.a. betyder at de skal forsøge at undgå, at coronavirus spredes på arbejdspladsen.

Men det giver ikke din arbejdsgiver en lovlig adgang til at kræve, at du lader dig vaccinere, da det vil blive betragtet for et for vidtgående indgreb i din integritet og personlige frihed.   

Hvis din arbejdsgiver ønsker at du lader dig vaccinere, eller evt. stiller som betingelse for din fortsatte ansættelse, at du lader dig vaccinere, vil du derfor være berettiget til at afslå dette ønske/krav. 

Jeg skal på en forretningsrejse – kan min arbejdsgiver kræve, at jeg lader mig vaccinere? 
Som nævnt ovenfor vil din arbejdsgiver ikke kunne kræve, at du lader dig vaccinere - heller ikke selvom du skal på en forretningsrejse, hvor kunden, flyselskabet eller landet, som du skal rejse til, kræver, at du er blevet vaccineret.

Hvis du nægter at lade dig vaccinere i dette tilfælde, kan du blive stillet i en situation, hvor du ikke kan udføre dine normale arbejdsopgaver, og hvis din arbejdsgiver ikke kan sætte dig til andre arbejdsopgaver, kan det muligvis få konsekvenser for dit ansættelsesforhold.

IDA opfordrer dog til, at du og din arbejdsgiver indgår i en dialog om, hvordan I løser situationen på bedst mulig måde. 

Kontakt IDA, hvis du får behov får rådgivning

Er jeg forpligtet til at svare, hvis min arbejdsgiver spørger, om jeg er blevet vaccineret?
Ifølge helbredsoplysningsloven må din arbejdsgiver ikke spørge ind til dit helbred, medmindre der er tale om helbredsoplysninger, der har væsentlig betydning for udførelsen af dit arbejde.

Hvorvidt du er blevet vaccineret for Covid-19 eller ej, er at betragte som en helbredsoplysning, og din arbejdsgiver må derfor kun spørge ind til dette, hvis det har væsentlig betydning for udførelsen af dit arbejde, at du er blevet vaccineret

Hvad gør jeg, hvis en eller flere af mine kolleger på kontoret ikke lader sig vaccinere?
Som nævnt ovenfor er dine kolleger som det klare udgangspunkt ikke forpligtede til at lade sig vaccinere, og så længe de ikke er smittede med Covid-19, skal du møde på arbejde (medmindre du er hjemsendt) og iagttage de normale forholdsregler, som sundhedsmyndighederne anbefaler for at forebygge smitte.

Samtidig skal din arbejdsgiver medvirke til at sikre et sundt og forsvarligt arbejdsmiljø på kontoret, så risikoen for smitte minimeres.

Jeg tilhører en risikogruppe - kan jeg blive hjemme på grund af risiko for smitte?? Få svar her

IDAs medlemmer vil vaccineres
Kun 2 pct. af IDAs medlemmer er negative overfor at lade sig vaccinere mod corona.

Læs IDAs undersøgelse