Overblik: Her er hjælpepakkerne

IDA bakker op om de økonomiske hjælpepakker, der er kommet til virksomheder, lønmodtagere, selvstændige og studerende. Her er et overblik. Den 30. marts 2020 blev det maksimale støtteniveau øget til 30.000 kr. pr. måned.

OBS. Støtteniveauet er øget til 30.000 kr. den 30. marts 2020.

Trepartsaftalen for lønmodtagere og virksomheder

Regeringens aftale med arbejdsmarkedets parter om en midlertidig lønkompensation for fyringstruede medarbejdere er den 30. marts 2020 blevet udvidet, så støtten nu max. er på 30.000 kr. måned. Aftalen stabiliserer de danske virksomheder, og det kommer en stor del af IDAs 125.000 medlemmer til gode.

Aftalen gælder for lønmodtagere på virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af coronavirus og derfor står over for at skulle varsle afskedigelser for mindst 30 procent eller mere end 50 ansatte.

I det tilfælde får virksomheden en lønkompensation fra staten på 75 procent af de pågældende medarbejderes løn, dog maksimalt 30.000 kroner om måneden, såfremt de undlader at varsle fyringerne. For timelønnede udgør den statslige lønkompensation 90 procent, også med et maximum på 30.000 kroner om måneden.

Den styrkede midlertidige kompensationsordning er forlænget, så den gælder fra 9. marts til 29. august 2020.

”Vi bakker op om trepartsaftalen, der kommer danske virksomheder og dermed lønmodtagerne til undsætning allerede før skaden er sket,” siger IDAs formand Thomas Damkjær Petersen.

Læs mere om aftalen på Finansministeriets hjemmeside.

Eller IDAs juridiske hjælp til arbejdsgivere

Hjælpepakke til selvstændige

17. marts vedtog et enigt Folketinget en hjælpepakke til erhvervslivet, der tilgodeser selvstændige. De selvstændige er ikke direkte omfattet af trepartsaftalen, og derfor efterspurgte IDA også en hjælpepakke til dem.

Hjælpepakken vil blandt andet levere kompensation til selvstændige, der oplever, at en stor del af deres indtægtsgrundlag er smuldret på kort tid, og samtidig kan virksomhederne også få kompensation for deres faste udgifter, som deres faldende omsætning ikke længere kan dække.

Ydermere rummer aftalen lempeligere vilkår for dagpengemodtagere samt en hjælpende hånd til små og mellemstore eksportvirksomheder, som får øget adgang til eksportkredit. Alt sammen elementer, som IDAs formand, Thomas Damkjær Petersen er glad for.

”Der er al mulig grund til at holde hånden under begge grupper, som udgør en stor del af rygraden i dansk erhvervsliv. Det vil gøre meget til, at sundhedskrisen ikke også udvikler sig til en langvarig økonomisk krise.”

Hjælpepakke til studerende

Regeringens lønkompensationer gælder ikke umiddelbart timelønnede studentermedhjælpere. Men da mange studerende også vil mærke de økonomiske konsekvenser, har Regeringen 19. marts vedtaget øgede lånemuligheder for elever og studerende. Regeringen skriver:

”Nogle elever og studerende på videregående uddannelser vil miste deres job som følge af COVID-19. Derfor får studerende og elever på ungdomsuddannelserne nu ret til at optage ekstra SU-lån for op til 6.388 kr. per måned ud over de gældende stipendie- og SU-lånemuligheder.”

Læs IDAs FAQ til studerende.

Læs mere

Digital inspiration

Dyk ned i IDAs webinar-univers

Se et af vores mange webinarer om alt fra hvordan du organiserer dit nye hjemmearbejdsliv til teknologien bag kunstig intelligens.

Se webinar

Kontakt

IDA rådgiver dig - kontakt os digitalt

IDAs rådgivning og øvrige tilbud til dig som medlem er åbent helt som vanligt. Vi har samlet de mest stillede spørgsmål om corona i en FAQ. Men du kan kontakte IDA med alle dine konkrete spørgsmål.

Kontakt IDA