Kort om overgangen til den nye ferielov

Danmark har fået ny ferielov. Vi har fundet, det du skal være opmærksom på, i overgangsperioden til den nye ferielov.

Overgangsperioden kort fortalt

Overgangsperioden fra 1. januar 2019 – 31. august 2020 skal hjælpe os med at gå fra den gamle til den nye ferielov:  

  • I det ferieår, der starter den 1. maj 2019 og løber frem til og med den 30. april 2020, vil du ikke opleve nogen forskel. I denne periode holder du ferie ganske som du plejer. Herefter følger det, der kaldes et ”miniferieår” fra 1. maj 2020 og frem til, at samtidighedsferien indføres 1. september 2020. 
  • I miniferieåret kan du holde op til 16,64 feriedage, som du optjener fra 1. januar – 31. august 2019. De 16,64 feriedage kan holdes i hele hovedferieperioden, som løber fra 1. maj - 30. september 2020. Bruger du ikke al den ferie, som du har til rådighed i miniferieåret, vil de overskydende feriedage uden videre kunne bruges i det nye feriesystem. Du kan altså ikke risikere at stå tilbage med for meget ferie, når den nye ferielov med samtidighedsferie træder i kraft den 1. september 2020.
  • Den ferie du optjener i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020 bliver indefrosset hos Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler (Fonden) og udbetales til dig, når du forlader arbejdsmarkedet. Arbejdsgiver skal beregne feriepenge med 12,5 %.
  • For dem, der ikke er i arbejde eller får arbejde midt i overgangsperioden, er der mulighed for at benytte nogle af de indfrosne feriedage, også kaldet fondsferiedage - se mere om det her.

Hvad skal du være opmærksom på?

Planlæg i god tid

Det kan være en god idé at gemme nogle feriedage allerede nu, hvis du ved, at du både vil holde tre ugers sommerferie og samtidig have mulighed for at holde ferie i efteråret 2020. Tal allerede nu med din arbejdsgiver om muligheden for at gøre det. Fra 1. maj – 30. september 2020 har du på grund af overgangsperioden maksimalt 16,64 feriedage med løn til rådighed. Hvis du har ret til feriefridage eller andre fridage uafhængigt af ferieloven, kan du også bruge dem i efteråret 2020.

Dit ferietillæg er også mindre i 2020

Hvis du er ansat med løn under ferie, har du udover din normale løn, krav på et ferietillæg på minimum 1% af din ferieberettigede løn. Ferietillægget optjenes i overgangsperioden også kun over 8 måneder, mod de sædvanlige 12 måneder, hvilket betyder at ferietillægget korrigeres forholdsmæssigt.

Det ferietillæg, du har optjent fra 1. januar - 31. august 2019, får du udbetalt seneste, når ferien begynder. I de fleste tilfælde udbetales ferietillægget som et samlet beløb i begyndelsen af ferieåret, der starter den 1. maj 2020.

Ny på arbejdsmarkedet

Indtræder du på arbejdsmarkedet i løbet af 2019, kan du anmode om at få fondsferiedage til afholdelse i miniferieåret 2020, hvis:

  • Du har optjent feriedage til indefrysning i perioden 1. september – 31. december 2019 og
  • Du har optjent færre end 8,4 feriedage i perioden 1. januar – 31. august 2019

For at opsummere, der er mulighed for, at du kan bruge af de indefrosne feriedage til miniferieåret 2020. Men det er betinget af, at du ikke har været i beskæftigelse i store dele af perioden 1. januar - 31. august 2019 og er kommet i job fra 1. september 2019 og frem. Er det tilfældet, kan du søge om fondsferiedage. I alt kan du søge om op til 8,32 fondsferiedage til afholdelse i miniferieåret 2020.  

Hvis du gennem dit studiejob har optjent feriedage i 2019, vil du formentlig ikke kunne få fondsferiedage, da det er antallet af feriedage der er afgørende for, om man kan søge om fondsferiedage og ikke feriepengebeløbets størrelse.

Brug eksemplerne til at finde ud af, om du har mulighed for at søge fondsferiedage til miniferieåret 2020. 

Eksempel 1

Du er nyuddannet eller ledig og starter i arbejde 1. juli 2019. Du vil i juli og august 2019 optjene 4,16 feriedage, som du kan holde i miniferieåret 2020. Fordi du har optjent færre end 8,4 feriedage i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019, vil du have mulighed for at holde de 4,16 optjente feriedage plus op til 8,4 fondsferiedage.

Eksempel 2

Du er nyuddannet eller ledig og starter i arbejde 1. januar 2019. Du optjener 16,64 feriedage frem til indefrysningsperioden, der starter 1. september 2019. Disse dage kan du holde i miniferieåret. Da du har optjent mere end 8,4 feriedage, inden indefrysningsperioden starter, kan du ikke søge om fondsferiedage.

Eksempel 3

Du er nyuddannet eller ledig og starter i arbejde 1. oktober 2019. Du vil i oktober, november og december optjene 6,24 feriedage. Det betyder, at du har mulighed for at søge om udbetaling af op til 6,24 fondsferiedage til afholdelse i miniferieåret 2020. 

Kort om ændringerne ved den nye ferielovs ikrafttræden den 1. september 2020

Samtidighedsferie

Du opsparer som i dag 25 feriedage pr. år. Det svarer til 2,08 feriedage pr. måned. Men i stedet for, at al din ferie kommer til rådighed én gang om året, vil du i stedet løbende kunne afholde din ferie samtidig med, at du optjener den. 

Fordel for nye på arbejdsmarkedet 

Du får som lønmodtager mulighed for at afholde ferie med det samme i takt med, at du løbende optjener feriedage. Det betyder, at nyuddannede og tilbagevendende til arbejdsmarkedet ikke skal vente i op til 16 måneder, før betalt ferie kan afholdes.  

Hold din ferie på forskud

Fordi du bruger din ferie, samtidig med at du optjener den, har du i starten af ferieåret ikke mange feriedage til rådighed. Du får derfor i øget grad behov for at holde øje med din saldo. Som noget nyt, ved den nye ferielovs ikrafttræden den 1. september 2020, får du mulighed for at holde ferie på forskud efter aftale med din arbejdsgiver. Derefter bliver det modregnet i den ferie du optjener resten af ferieåret. Det er derfor stadig muligt at holde flere ugers vinterferie i 2021.

Fratræder du før du har optjent de feriedage du har afholdt på forskud, er arbejdsgiver berettiget til at modregne den ikke optjente ferie i din månedsløn.

Beskatning af feriepenge

Fra 1. september 2019 og fremover skal du først betale skat af feriepengene, når de bliver udbetalt til dig. Det betyder, at du først skal betale skat af de indefrosne feriepenge, når du forlader arbejdsmarkedet – fx når du når din folkepensionsalder.

Derimod hvis du fratræder i perioden, da skal arbejdsgiver på helt sædvanlig vis beskatte feriepenge, inden disse overføres til Fonden. Det betyder, at du beskattes af et beløb, som du først kan få udbetalt, når du forlader arbejdsmarkedet.

Tilmeld dig Det Gode Arbejdsliv

Få artikler og gode råd til, hvordan du skaber et bedre arbejdsliv. Nyhedsbrevet er for dig, der arbejder som højtuddannet vidensarbejder.
  • Arbejdsvilkår
  • Gode råd
  • Trivsel
Tilmeld dig nyhedsbrevLæs seneste nyhedsbreve her