Ny ferielov - få et overblik

Danmark har fået en ny ferielov. Den betyder, at ferien afvikles samtidig med optjeningen. Det giver de nyuddannede hurtig adgang til betalt ferie. Men overgangen mellem den gamle og den nye ferielov giver lidt ekstra kompleksitet for alle.

Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020. Den vigtigste ændring er, at vi går fra forskudt afvikling til samtidig afvikling af ferien. Ferieloven er blevet ændret, fordi alle arbejdstagere i EU skal have ret til en årlig betalt ferie på mindst fire uger. Med den nye ferielov får de nyuddannede også ret til holde ferie med løn.

I mange år har vi haft forskudt ferie, hvor vi optjener ferie i kalenderåret, men først holder ferie fra 1. maj året efter. Men fra september 2020 kan vi holde ferie allerede måneden efter, at feriedagene er optjent.

I den nye ferielov har du fortsat ret til 5 ugers ferie om året, ferietillæg (1. pct.) og 12,5 pct. feriegodtgørelse ved fratræden.

Du bør allerede nu være opmærksom på den nye ferielov, da vi faktisk allerede i gang med overgangsordningen.

FAQ om den nye ferielov

Her kan du få svar på langt de fleste spørgsmål om den nye ferielov. 

FAQ om den nye ferielov

 

Opsummering af den nye ferielovLink kopieret

Ferie kan fremover afvikles umiddelbart efter optjening, og ikke som i dag forskudt. Dette er især en fordel for nyuddannede, tilbagevendte eller udenlandske medarbejdere.

Du kan som udgangspunkt holde betalt ferie som hidtil.

Det er en god idé at overføre ferie til ekstra sommerferie og efterårsferie i 2020 – især hvis du kun har fem ugers ferie.

Læs mere om overførsel af ferie.

Har du mere end fem ugers ferie, så hør din tillidsrepræsentant eller arbejdsgiver om, hvordan de fremover bliver tildelt.

Holder du ikke al din ferie i “miniferieåret” vil feriedage uden videre blive overført til det nye feriesystem, når samtidighedsferie begynder den 1. september 2020. Du risikerer ikke at strande med for meget ferie.

Der er forskel på aftalerne på både det offentlige område og på de enkelte virksomheder,

Du kan altid kontakte IDAs konsulenter, hvis du har spørgsmål om ferieloven.

 

Ferieåret 1. maj 2019 til den 30. april 2020Link kopieret

Det kommende ferieår er helt som det plejer. Det vil sige, at al den ferie, som du optjente i kalenderåret 2018 kan afholdes i perioden 1. maj 2019 til den 30. april 2020.

Men som du kan læse i næste afsnit er der god grund til at overveje om du skal spare lidt ferie op til sommer og efterår 2020.

Har du ikke optjent ferie i 2018, kan du ikke holde ferie med løn i dette ferieår.

Ny ferielov - Ferieåret 1. maj 2019 til den 30. april 2020 .
Kilde: Beskæftigelsesministeriet, Ferieudvalget.
* Lønmodtagerne kan afholde den ferie, de har optjent med den nuværende ferielov (fra januar – august 2019) – svarende til 16,7 feriedage.
** Såfremt lønmodtageren ikke afholder de 16,7 dage i perioden fra 1. maj – 30. september, vil de resterende
feriedage blive overført til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode og kan afholdes efter de nye regler. Lønmodtageren kan dog anmode om at få ferie ud over 20 dage udbetalt.

 

Sommeren 2020 er et mini-ferieårLink kopieret

Ferieåret, som starter 1. maj 2020, vil stadig være efter de nuværende regler, dog med den modifikation, at ferieåret kun går frem til 31. august 2020.

Herefter træder den nye ferielov og ferieordningen med samtidighedsferie i kraft. De fleste vil ”kun” have 16,7 feriedage i miniferieåret, hvor ferien er optjent i perioden 1. januar 2019 – 31. august 2019. Det vil være nok til 3 ugers sommerferie i 2020.

Ønsker du at holde længere sommerferie, kan du f.eks. supplere med fridage (f.eks. feriefridage, 6. ferieuge eller særlige feriedage), hvis du er berettiget til det via din ansættelseskontrakt eller den overenskomst eller personalehåndbog, som du er omfattet af.

Alternativt kan du indgå aftale med din arbejdsgiver om, at du kan ”spare op” og overføre ferie fra april til maj 2020.

Opsparing af ferie er også relevant, hvis du ønsker at holde efterårsferie i 2020, som du ellers ikke kan nå at spare op til.

Hvis du har ret til ekstra feriedage, er det en god idé at kontakte din tillidsrepræsentant eller arbejdsgiver for at høre, hvordan de ekstra feriedage fremover bliver tildelt.

Indefrosne feriemidler udbetales ved pension

Ved overgangen til den nye ferielov bliver alle feriepenge optjent fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 ”indefrosset” og udbetales først, når du når folkepensionsalderen, fratræder arbejdsmarkedet eller tager varigt ophold i udlandet.

Der bliver altså ikke mulighed for at holde dobbelt ferie.

Feriepengene bliver puttet i en særlig fond – Lønmodtagernes Feriemidler – hvor arbejdsgiverne senest den 31. december 2020 skal indberette lønmodtagernes feriemidler. De enkelte arbejdsgivere kan også vælge at beholde de indefrosne midler mod en årlig indeksering.

Det anbefales, at du som lønmodtager følger op på om din arbejdsgiver indberetter midlerne til tiden. Er indberetningen forkert eller udeblevet kan du gøre indsigelse frem til 30. juni 2025.

Ekstra fondsferiedage – især til nyuddannede (og tilbagevendte og udenlandske medarbejdere)

Hvis du optjener mindre end 8,3 feriedage i perioden fra 1. september til 31. december 2019, og har optjent mindre end 8,3 feriedage (eller ingen feriedage) til afholdelse i perioden 1. maj til 30. september 2020, så kan du ansøge om såkaldte “fondsferiedage” direkte via Lønmodtagernes Feriemidler. Dette sikrer, at du også i sommeren 2020 kan holde “betalt” ferie.

Læs alt om ændringerne på Lønmodtagernes Feriemidler.

 

Den nye ferielov er fuldt indfaset i september 2020Link kopieret

Du optjener 2,08 feriedag pr. måned, som kan afholdes allerede måneden efter.

Ferieåret går fremover fra 1. september til 31. august året efter, hvor du optjener 25 feriedage svarende til 5 uger. Du kan holde ferien i ferieafholdelsesperioden, som også går fra 1. september, men som er forlænget helt frem til den 31. december året efter. Det giver ekstra fleksibilitet.

Hvis du har ret til ekstra feriedage, er det en god idé at kontakte din tillidsrepræsentant eller arbejdsgiver for at høre, hvordan de ekstra feriedage fremover bliver tildelt.

 

Ferietillæg udbetales fra 2021 i to raterLink kopieret

I dag får de fleste fastansatte udbetalt ferietillægget (1 pct.) én gang årligt, typisk med april- eller maj-lønnen.

Når den nye ferielov træder i kraft, kan arbejdsgiver enten udbetale ferietillægget samtidigt med, at ferien afholdes eller forholdsmæssigt to gange årligt - første gang i 2021.

  • Første del betales med maj-lønnen og vedrører optjeningsperioden september – maj.
  • Anden del betales med august-lønnen og vedrører optjeningsperioden juni – august.

Ferietillægget er efter ferieloven 1 pct. af lønnen i optjeningsperioden, men det kan være højere, hvis dette er særligt aftalt via din ansættelseskontrakt eller den overenskomst eller personalehåndbog, som du er omfattet af.

Denne side bliver løbende opdateret med mere detaljerede oplysninger om den nye ferielov.

 

FAQ - svar på de fleste spørgsmålLink kopieret

Her kan du få svar på langt de fleste spørgsmål om den nye ferielov, hvor ferien afvikles samtidig med optjeningen. 

Læs den detaljerede FAQ

 

Vejledninger om ferieloven og overgangen til ny ferielovLink kopieret

Akademikernes Centralorganisation har i samarbejde med blandt andet IDA udarbejdet en vejledning for overgangen til den nye ferielov samt en vejledning for den nye ferielov på det private område.

Læs vejledning om overgangen til ny ferielov

Læs vejledning om den nye ferielov

Tilmeld dig Det Gode Arbejdsliv

Få artikler og gode råd til, hvordan du skaber et bedre arbejdsliv. Nyhedsbrevet er for dig, der arbejder som højtuddannet vidensarbejder.
  • Arbejdsvilkår
  • Gode råd
  • Trivsel
Tilmeld dig nyhedsbrevLæs seneste nyhedsbreve her