Overførelse af ferie eller feriepenge

Har du ikke afholdt alt din ferie, har du mulighed for at overføre ferien til næste ferieår eller at få den udbetalt.

 

Få feriepengene udbetaltLink kopieret

Du kan søge om at få dine feriepenge udbetalt, hvis de er knyttet til den 5. ferieuge, eller hvis de stammer fra et ansættelsesforhold, der senest ophørte den 30. april.

Stammer feriepengene fra et ophørt ansættelsesforhold, kan de udbetales, uanset beløbets størrelse og antallet af tilgodehavende feriepenge.

 

Overfør ferieLink kopieret

Dine muligheder for at få overført ferie varierer efter, om du er dækket af en kollektiv overenskomst eller ej:

  • Er du omfattet af en kollektiv overenskomst, kan du kun overføre ferie, hvis det er muligt ifølge overenskomsten.
  • Er du ikke omfattet af en kollektiv overenskomst kan du aftale at overføre ferie udover de første 4 uger til det følgende ferieår. Aftalen skal være skriftlig og indgået senest den 30. september efter ferieårets udløb. Fratræder du senere, inden ferie er afholdt, og har du mere end 25 dages ferie til gode, skal du have udbetalt feriegodtgørelse for de dage, der ligger udover de 25 feriedage.