24.08.2020
3 min læsetid

Skal du have dine indefrosne feriepenge udbetalt?

IDAs cheføkonom guider dig gennem de overvejelser, du bør gøre, inden du beder om dine indefrosne feriepenge. Hvis du ikke har akut brug for pengene, så vil de fleste IDA-medlemmer have fordel at lade pengene stå i Lønmodtagernes Feriemidler.

Martin Kyed

af Martin Kyed

Du er ikke den eneste, der er i tvivl om, hvad du skal gøre med de indefrosne feriepenge. Lade dem stå eller få dem udbetalt?

Vi kommer ikke uden om, at det afhænger af din konkrete situation, og den kender jeg ikke. Derfor bliver jeg også lidt ulden omkring konkrete anbefalinger. Men jeg kan give dig nogle oplysninger, som kan lede dig frem til en beslutning.

Sådan er overvejelserne for et typisk IDA-medlem

Næsten alle IDA-medlemmer er ansat som funktionærer eller på funktionærlignende vilkår, så det er mit udgangspunkt.

Brutto-udbetaling: Du kan få en indikation af bruttoudbetalingen ved at gange din ferieberettigede løn for hele året på lønsedlen fra december 2019 med 7,5 procent. Hvis dette er 687.000 kr. (svarende til den gennemsnitlige bruttoløn for privatansatte i IDAs lønstatistik), så er der tale om 51.525 kr. Og det er vel at mærke før skat. Skattemyndighederne betragter nemlig udbetalingen af indefrosne feriepenge som en ekstraordinær bruttoløn.

Men du skal betale skat: I første omgang vil der blive trukket skat ud fra din trækprocent fra din forskudsopgørelse. Du kan derfor i første omgang blive trukket fx 40 procent, så du i ovenstående eksempel får udbetalt 30.915 kr.

I sidste ende er det dog din marginalskat, der er gældende i årsopgørelsen. Det betyder derfor ret meget for regnestykket, om du kommer til at betale 15 procent ekstra i topskat af pengene, eller om du ikke kommer over topskattegrænsen. Alt dette kan du selv afklare ved at tage et kig på din forskudsopgørelse. Ligger du over topskattegrænsen på 531.000 kr. efter arbejdsmarkedsbidraget (AMB) er trukket, eller kommer du over topskattegrænsen pga. udbetalingen, så ender du med at betale topskat af pengene.

Marginalskatteprocenten afhænger af, om du betaler kirkeskat, og hvilken kommune du bor i, men den ligger på ca. 56,5 pct.

Dermed vil du i eksemplet få ca. 22.413 kr. af de 51.525 kr., hvis du skal betale topskat af hele udbetalingen.

Men skal du trække pengene ud?

Har du brug for pengene: Først skal du overveje, om du har brug for pengene nu. Der er ikke noget ved at trække feriepengene ud fra en afkastgivende investeringsfond til en bankkonto med et rundt 0 i rente.

Hvis du har brug for likviditet nu, så afhænger det dels af dine lånevilkår i fx banken, og dels af om din marginalbeskatning er højere i 2020 end det år, hvor du når folkepensionsalderen. Kommer du til at betale topskat af feriepengene i år, og forventer du at blive beskattet lavere i pensionsåret, så trækker det i retning af at lade feriepengene stå. Men det afhænger naturligvis af, hvilke lånevilkår du kan få for at få dækket dit likviditetsbehov.

Mangler du ikke kontanter her og nu: Hvis du ikke har brug for pengene nu og her, så kan der være to årsager til at trække dem ud alligevel.

For det første kan det være, at du forventer en højere beskatning af den sidste krone i det år, du når folkepensionsalderen end i 2020.

For det andet kan det være, at du forventer at få et større afkast ved at investere pengene selv eller på en anden ordning. Her skal du igen være opmærksom på, om du bliver beskattet med det samme, eller om du fx benytter en ordning, hvor du kan trække det fra i skat, så udbetalingens effekt på din skattepligtige indkomst bliver modvirket. Den sidste del om investering bør du som udgangspunkt søge professionel investeringsrådgivning til.

Den lidt uldne konklusion

Som det fremgår af ovenstående, så er der situationer, hvor det kan give mening at få udbetalt de indefrosne feriepenge. Jeg kan derfor ikke generelt fraråde det.

Min vurdering er dog, at det kun giver mening for en lille gruppe af IDAs medlemmer, fordi mange vil skulle betale topskat af pengene.

Du skal selv søge om at få de indefrosne feriepenge udbetalt fra primo oktober til 1. december på borger.dk.

Martin Kyed

Martin Kyed er cheføkonom og analysechef i IDA.

Webinar: Har coronasituationen ændret på dit arbejdsmarked?
Du kan høre Martin Kyeds vurdering af usikkerheden på arbejdsmarkedet.
Tid: Den 24. sep., kl. 16-16.30
Sted: Online

Tilmeld dig her