30.07.2021
0 min læsetid

Du behøver ikke at være chef for at være leder

Ledelse er meget mere end formelle titler. Det er en adfærd og en række kompetencer, som får stigende betydning hos virksomhederne. Først skal du kende dit udgangspunkt.

Lasse Dallerup, ledelsesudviklingskonsulent

af Lasse Dallerup, ledelsesudviklingskonsulent

Hvad er ledelse?

Prøv at mærke efter. Vandrer dine tanker automatisk imod prestige, magt, god løn og C-Suite titler? Hvis det er tilfældet, så er du ikke anderledes end mange andre, som per automatik afskriver ledelse, da de ikke oplever et match med deres personlige værdier. Ledelse er meget andet end de stereotyper og fordomme, som vi ofte forbinder det med. Ledelse er selvindsigt og din adfærd og evne til at danne relationer. Både professionelt og privat. 

Ledelse er selvindsigt

Hvilke oplevelser i dit liv, har gjort dig til den, som du er i dag – og hvordan kommer det til udtryk?

Ledelse handler i høj grad om at være opmærksom på dig selv og vide hvorfor du tænker og handler, som du gør. Med en styrket selvindsigt vil du kunne skabe de bedste forudsætninger for at lede dig selv i forskellige situationer.

  • Er der en bestemt grund til, at du motiveres af de ting, som du gør?
  • Hvilken historie fortæller du andre om dig selv?
  • Hvilke oplevelser har haft betydning for dit selvbillede?

Ved at lære dig selv bedre at kende på et dybere niveau vil du kunne identificere mønstre, som er essentiel viden i en ledelsessammenhæng. Udover at kunne identificere dine styrker og svagheder, vil du samtidig blive klogere på dine værdier, overbevisninger, reaktionsmønstre og generelt blive mere bevidst omkring din adfærd. Du vil få et personligt udgangspunkt, som du kontinuerligt kan vende tilbage til og udvikle.

Den græske filosof, Heractilus, er blevet citeret for at ”forandring er den eneste konstant i livet”. Hvis forandring er med os hele tiden, er det nødvendigt at vi kontinuerligt genbesøger os selv. På den måde vil vi styrke vores evne til at håndtere livets op- og nedture og skabe mening.

Hvornår har du sidst allokeret tid til at reflektere med dig selv om dig selv?

Din adfærd og evne til at danne relationer

Din livshistorie er kompleks. De begivenheder som har gjort dig til den du er, er kompleks. Du er dog ikke den eneste med en kompleks livshistorie. Dine venner, din familie, dine kollegaer - alle bærer rundt på historier, som også er komplekse og definerende for deres måde at tænke og handle på. For at lykkes som leder, er erkendelsen af vores kompleksitet og forskelligheder første skridt på vejen til at danne meningsfulde relationer.

Ved at tilgå andre med den erkendelse, vil du kunne styrke din empati, som er en essentiel ledelseskompetence. Med en styrket empati vil du samtidig være bedre rustet til at tackle andre facetter af ’lederrollen’ såsom konflikthåndtering, feedback, delegering, at lytte, motivation og skabelsen af fællesskab.

Hvornår stillede du sidst et spørgsmål til din ven, familie eller kollega, hvor du ville lære dem at kende på et dybere niveau?

Både professionelt og privat

Uanset om du vil styrke din selvindsigt eller evne til at danne relationer og samarbejde, findes der mange værktøjer og metoder, som du kan give dig i kast med. Det tager tid at opbygge ledelseskompetencer, men du behøver ikke en ledertitel for at lære at bruge dem professionelt og privat. Det gør du allerede.