Råd fra eksperten: Styrk dine sociale relationer på jobbet

Hvis man fokuserer for ensidigt på de faglige kompetencer, overser man de sociale kompetencers betydning for et velfungerende og succesrigt arbejdsliv.

Jeanette Svendsen er karriererådgiver i IDA.

Gode faglige præstationer og resultater er blot en af flere faktorer, der tilsammen afgør, om vi trives på jobbet. En mere underkendt men mindst ligeså betydningsfuld faktor er de sociale relationer, som vi har til kolleger i afdelingen og på tværs af organisationen.

Når vi har gode sociale relationer på arbejdspladsen øges muligheden for at anvende og videregive vores viden, hvilket er vitalt for ikke blot at være synlig og blive inddraget men også for at bidrage til at skabe værdi. Jeg har oplevet ellers fagligt stærke medlemmer henvende sig i frustration, fordi de ikke føler, at de bliver tilgodeset efter fortjeneste i hverdagen.

Og det er ingen hemmelighed, at det ikke nødvendigvis er den dygtigste medarbejder, der bliver tildelt de mest spændende opgaver. Relationer og synlighed tæller med på samme niveau som de faglige kompetencer. Det er der nogle, som ikke har blik for, og de risikerer at blive den bedst bevarede hemmelighed, hvis de ikke dyrker og styrker deres sociale kompetencer.

  1. Log på Mit IDA for at få en hjælpende hånd til dit CV

    CV-assistenten

  2. Karrieresamtale

    Book en karrieresamtale

Giv din viden videre

Sociale kompetencer er i arbejdssammenhæng tæt knyttet til evnen at videregive sin viden, så den får værdi for andre. Det forudsætter, at man kan kommunikere og samarbejde bredt i organisationen. Når man deler sin viden med andre, vokser sandsynligheden for, at man bliver inviteret med i samarbejder og projekter. Og det gælder både specialister og ledere.

Hvis du er programmør kan du få et værdifuldt samspil med en fra marketingsafdelingen, fordi de brede samarbejdsflader ikke kun bidrager til dit netværk men også gør dig bedre til at forstå organisationens kultur og bringe dig i spil til tværgående samarbejder.

Vigtigt for trivslen

Som i andre områder af tilværelsen, er det også på arbejdspladsen et basalt vilkår for trivsel, at vi føler os anerkendt og værdsat. Derfor kan oplevelsen af, at ens evner og bidrag ikke påskønnes, suge marven ud af enhver motivation og glæde ved arbejdet. Men ligesom rammer og krav er et ledelsesansvar, har man selv et ansvar for at gøre sig synlig og spilbar på banen. For man kan ikke tage for givet, at hverken kolleger eller ledelse i en travl hverdag véd, hvad man kan bidrage med, hvis man ikke deler sin viden.

Hvis du vil være en medarbejder, andre kan lære af, blive inspireret af, har lyst til at inddrage og snakke med, må du altså involvere dig og lære at manøvrere i organisationen. Og det kan sagtens begynde med små initiativer, hvis det ikke falder naturligt. Sociale kompetencer ændres ikke drastisk fra den ene dag til den anden. Og når andre ser og forstår, hvordan din viden anvendes og skaber værdi, gøder det jorden for de nødvendige relationer.

Læs mere

Råd og karriere

Gode råd til din karriere og arbejdsliv

Vi har samlet alle vores gode råd, artikler samt regler om alt fra ferie til ansættelseskontrakt ét sted. På den måde kan du hurtigt og nemt betjene dig selv og finde svar på det, du leder efter.

Søg råd