Jobklausuler

En jobklausul er en aftale, som din arbejdsgiver indgår med en eller flere andre virksomheder med henblik på at hindre eller begrænse dine muligheder for at opnå ansættelse hos en anden virksomhed. Jobklausuler er fra 1. januar 2021 blevet ugyldige.

Jobklausuler er nu ikke længere gyldige

Med virkning fra 1. januar 2021 vil allerede indgåede jobklausuler blive ugyldige, og det er ulovligt at indgå nye jobklausuler.

Hvis du har en jobklausul i din ansættelseskontrakt, vil du derfor kunne se bort fra den.

Konkurrenceklausuler og kundeklausuler vil fortsat være gyldige.

Men hvad er en jobklausul egentlig?

En jobklausul er en aftale, som din arbejdsgiver indgår med en eller flere andre virksomheder (også kaldet en virksomhedsklausul eller en non-solicitationaftale) eller med en eller flere af dine kolleger (også kaldet en medarbejderklausul) med henblik på at hindre eller begrænse dine muligheder for at opnå ansættelse hos en anden virksomhed.

Aftaler med virksomheder

Virksomhedsklausuler/non-solicitationsaftaler ses ofte i rammeaftaler mellem virksomheder, eller i en særskilt kontrakt med en samarbejdspartner om levering af en tjenesteydelse.

Et eksempel på en jobklausul mellem 2 virksomheder kunne være: ”Parterne må ikke ansætte eller søge at ansætte den anden parts medarbejdere i indtil 12 måneder efter denne aftales ophør”.

Aftaler med flere kollegaer

En jobklausul er også en aftale, som din arbejdsgiver indgår med en eller flere af dine kolleger om, at de i en given periode efter de er fratrådt deres stilling ikke må medvirke til, at du også fratræder din stilling for eksempelvis at tage ansættelse hos konkurrerende virksomhed.

Få overblik over klausulreglerne

Her kan du få det fulde overblik over dine rettigheder og pligter, uanset hvilken klausul du har underskrevet. Bemærk dog, at vejledningen kun gælder klausuler efter 2016.

Se vejledningen til alle ansættelsesklausuler.

Tilmeld dig Det Gode Arbejdsliv

Få artikler og gode råd til, hvordan du skaber et bedre arbejdsliv. Nyhedsbrevet er for dig, der arbejder som højtuddannet vidensarbejder.
  • Arbejdsvilkår
  • Gode råd
  • Trivsel
Tilmeld dig nyhedsbrevLæs seneste nyhedsbreve her