Medarbejderklausuler

En medarbejderklausul er en aftale mellem dig og din arbejdsgiver om, at du i en given periode efter din fratræden ikke må medvirke til, at virksomhedens øvrige medarbejdere forlader virksomheden.

Du kan tage job hos konkurrenter 

En medarbejderklausul forhindrer dig ikke i at tage ansættelse hos kunder eller konkurrenter til din nuværende arbejdsplads. Du må blot ikke medvirke til, at nogle af dine gamle kolleger tager med dig over til kunden eller konkurrenten.

Eksempel på en klausul

Et eksempel på en medarbejderklausul: ”Medarbejderen er i en periode på 12 måneder fra sin fratrædelse uberettiget til - direkte eller indirekte - at påvirke, hverve eller ansætte medarbejdere, der i en periode på 12 måneder forud for fratrædelsesdagen har været ansat i Selskabet eller dets koncernforbundne selskaber.”

Medarbejderklausuler bliver udfaset

Jobklausulloven finder anvendelse på medarbejderklausuler, der er indgået mellem dig og din arbejdsgiver før 1. januar 2016. Fra 1. januar 2016 og frem er det blevet ulovligt at indgå medarbejderklausuler.

Gyldige indtil 2021

Medarbejderklausuler, der er indgået før 1. januar 2016, vil fortsat være gyldige, men kun indtil 1. januar 2021, hvor de bliver ugyldige.

Få overblik over klausulreglerne

Her kan du få det fulde overblik over dine rettigheder og pligter, uanset hvilken klausul du har underskrevet. Bemærk dog, at vejledningen kun gælder klausuler efter 2016.

Se vejledningen til alle ansættelsesklausuler

Tidsgrænse for klausulen 

En medarbejderklausul gælder i det aftalte tidsrum. Det står i din ansættelseskontrakt.

Der er ingen øvre grænse for, hvor lang tid du kan være bundet af en medarbejderklausul. En medarbejderklausul forpligter sædvanligvis i et år. IDA ser også klausuler der forpligter i 6 måneder og en sjælden gang klausuler der forpligter i 2 år.

Klausulen skal være skriftlig og kompensere dine kollegaer

Jobklausulloven har alene den regulerende virkning, at medarbejderklausulen i din ansættelseskontrakt kun kan håndhæves overfor dig, hvis din arbejdsgiver tillige har indgået skriftlige aftaler med og betaler kompensation til dine kolleger, som bliver begrænset i deres jobmuligheder pga. din medarbejderklausul.

Begrænsning af dine jobmuligheder

Hvis du har en medarbejderklausul i din ansættelseskontrakt, kan det meget vel tænkes, at nogle af dine kolleger ligeledes har medarbejderklausuler i deres ansættelseskontrakter. I denne situation bliver du begrænset i dine jobmuligheder, og din arbejdsgiver skal derfor indgå en skriftlig aftale med dig, hvor du får oplysninger om, hvorledes dine jobmuligheder konkret begrænses af dine kollegers medarbejderklausuler og om din ret til kompensation.

2 aftaler 

Det vil sige, at der opereres med 2 aftaler – medarbejderklausulen og aftalen med den kollega, hvis jobmuligheder begrænses af medarbejderklausulen. Hvis den sidstnævnte aftale ikke lever op til jobklausullovens krav, vil begge aftaler bortfalde, og arbejdsgiver kan ikke håndhæve dem. Tilsvarende gælder hvis den sidstnævnte aftale slet ikke indgås.

Din ret til kompensation af afhænger af kollegaerne

Du har ikke ret til kompensation, hvis du har en medarbejderklausul, da dine jobmuligheder ikke begrænses af medarbejderklausulen.

Men når du har en medarbejderklausul i din ansættelseskontrakt, kan det meget vel tænkes, at din chef eller nogle af dine kolleger ligeledes har medarbejderklausuler i deres ansættelseskontrakter.

Hvis blot en af dine kolleger har en medarbejderklausul, der begrænser dig i dine jobmuligheder, vil du være berettiget til kompensation jf. jobklausulloven.

Hvornår er klausulen bindende?

Du er bundet af medarbejderklausulen, uanset om du selv siger op, eller det er arbejdsgiveren, som siger dig op.

Misligholdelse af ansættelsen

Hvis du har hævet ansættelsen på grund af din arbejdsgivers grove misligholdelse af ansættelsen, typisk fordi du ikke har fået din løn, kan medarbejderklausulen bortfalde ud fra almindelige kontraktretlige principper.

Når ansættelsesforholdet ophører, behøver arbejdsgiver ikke i første omgang at tage stilling til, om medarbejderklausulen skal siges op eller ej, da arbejdsgiver ikke skal betale dig kompensation for medarbejderklausulen.

Få fjernet din medarbejderkonsul

Imidlertid er din arbejdsgiver forpligtet til at betale kompensation til dine kolleger, som begrænses i deres jobmuligheder pga. din medarbejderklausul, og hvis han siger din medarbejderklausul op, skal han ikke betale kompensation til dine kolleger.

Det argument kan du bruge som løftestang til at få fjernet din medarbejderklausul, når dit ansættelsesforhold ophører.

Tilmeld dig Det Gode Arbejdsliv

Få artikler og gode råd til, hvordan du skaber et bedre arbejdsliv. Nyhedsbrevet er for dig, der arbejder som højtuddannet vidensarbejder.
  • Arbejdsvilkår
  • Gode råd
  • Trivsel
Tilmeld dig nyhedsbrevLæs seneste nyhedsbreve her