Medarbejderklausuler

En medarbejderklausul er en aftale mellem dig og din arbejdsgiver om, at du i en given periode efter din fratræden ikke må medvirke til, at virksomhedens øvrige medarbejdere forlader virksomheden. Medarbejderklausuler er fra 1. januar 2021 ugyldige.

Medarbejderklausuler er nu ikke længere gyldige

Med virkning fra 1. januar 2021 vil allerede indgåede medarbejderklausuler blive ugyldige, og det er ulovligt at indgå nye medarbejderklausuler.

Hvis du har en medarbejderklausul i din ansættelseskontrakt, vil du derfor kunne se bort fra den.

Konkurrenceklausuler og kundeklausuler vil fortsat være gyldige.

Men hvad er en medarbejderklausul egentlig?

En medarbejderklausul er en aftale mellem dig og din arbejdsgiver om, at du i en given periode efter din fratræden ikke må medvirke til, at virksomhedens øvrige medarbejdere forlader virksomheden.

Et eksempel på en medarbejderklausul kunne være: ”Medarbejderen er i en periode på 12 måneder fra sin fratrædelse uberettiget til - direkte eller indirekte - at påvirke, hverve eller ansætte medarbejdere, der i en periode på 12 måneder forud for fratrædelsesdagen har været ansat i Selskabet eller dets koncernforbundne selskaber.”

Få overblik over klausulreglerne

Her kan du få det fulde overblik over dine rettigheder og pligter, uanset hvilken klausul du har underskrevet. Bemærk dog, at vejledningen kun gælder klausuler efter 2016.

Se vejledningen til alle ansættelsesklausuler