Kundeklausuler indgået før 1. januar

En kundeklausul er en aftale mellem din arbejdsgiver og dig om, at du ikke må have erhvervsmæssig forbindelse til din arbejdsgivers kunder, efter at du er fratrådt din stilling.

 

Forskel fra konkurrenceklausul

Klausuler fra før 1999
 

Gyldighedskrav

 

Kompensation

 

Kombination af kunde- og konkurrenceklausul

 

Opsigelse af ansættelsesforholdet

 

Særligt for direktører