01.04.2019
3 min læsetid

Hvorfor du skal lære at slippe kontrollen for at lede agilt

Agilitet. Du hører sikkert om det i bøger, i mails, til møder og i dit netværk. Men at lede agilt kræver, at du tør give slip på kontrollen. Og det lærer du ikke fra den ene dag til den anden. Det kræver, at du får skabt et agilt mindset.

IDA Learning

af IDA Learning

Tanken om ikke at have lige så mange opgaver hængende over hovedet virker måske i første omgang som lidt af en lettelse. Det ville vel være meget rart, hvis det ikke hele tiden var dig, der skulle gennemføre alle projekter, og at du i stedet kunne uddelegere noget af arbejdet, så du kunne prioritere noget andet.

Eller ville det? For tør du gøre det, når det kommer til stykket?

”Vi lever i en tid, hvor smidig og hurtig tilpasning til skiftende udfordringer i stigende grad er et konkurrenceparameter. Det tidligere ideal om den klare hierarkiske linjeorganisering med afgrænsede ledelsesrum, kaskader af kpi’er og compliancekrav og en tydelig placering af ansvar, beslutningskraft og kontrol i en hierarkisk opbygget ledelseskæde er under pres og erstattes i stigende grad af et ideal om agil organisering og ledelse”, siger chefkonsulent i LEAD – enter next level, Signe Enemark Kildesgaard, som også underviser på IDAs kursus i Agil ledelse.

Lederen skal derfor sørge for, at beslutninger, ansvar og kompetencer bevæger sig mere og mere ud i virksomhederne frem for at blive hos ledelsen. Dele af drivkraften og ansvaret vil derfor ende iblandt medarbejdere, som ikke tidligere har haft det formelle ansvar, som du selv har.

Derfor skal ledere have modet til at slippe noget af kontrollen og skal dels tillære sig et mindset, som bygger på tillid til medarbejderne og dels have kompetencerne til at lede en kultur, hvor der er plads til samarbejde, fejl og dertilhørende læring.

”For at lykkes som leder i dag kræver det, at lederen træner sin evne til at bruge modsatsrettede ledelsestilgange og organiseringsformer og får redskaber til at understøtte udviklingen af en vi-kultur, hvor ‘samarbejdsrum’ på kryds og tværs af organisationen er normen – og ikke undtagelsen”, udtrykker Signe Enemark Kildesgaard det og siger samtidig at:

”Det kræver mod at slippe den klassiske ”command and control” ledelsesstil og i stedet at have en mere ”servant leader” tilgang til ledelse, hvor magt ses som evnen til at påvirke individuelle og kollektive bestræbelser på at nå fælles mål fremfor som noget, man har i kraft af sin ledelsesposition”. 

At lede agilt vil altså også sige, at du til tider skal sætte dig selv til side for at opnå en samlet indsats. Og det er ikke noget, du får evnerne til ved at uddelegere et par opgaver og se, hvad det fører til.

I så fald vil du formentlig stå med en masse spørgsmål og en god omgang tvivl, når du i praksis skal lægge kontrollen fra dig.

… Hvis ansvaret skal uddelegeres, hvordan balancerer du så med dit leder-ansvar? Hvor meget må du blande dig i de projekter, du ikke længere selv har kontrollen over? Hvad hvis opgaverne ikke bliver fuldført, som du selv ville have ønsket det? Og hvad hvis de hierarkiske skel i virksomheden er så kontrastfyldte, at samarbejdet er vanskeligt at få til at fungere?

Ejerskabsfølelsen over de vante opgaver og tilpasningen til nye ansvarsområder kan være svær at gøre op med. Og i det ligger også, at du skal forene dig med, at din leder-identitet ændrer sig.

Men hvis du vil være tilpasningsdygtig og lære at lede agilt, nytter det ikke at forvente, at agiliteten kommer af sig selv. Du skal derimod gøre en indsats for at tillære dig et agilt mindset.

Bonussen er, at du træner dine tankemønstre, lærer at trække på langt flere indgangsvinkler og ser nye muligheder, når der opstår fejl og forvirring.

Du kan læse meget mere her om kurset i Agil ledelse, hvor vi sætter fokus på tre delelementer; Det personlige lederskab (mindsettet, som du lige har læst om), måden at skabe agilitet gennem organisering af din virksomhed samt udvikling af en agil kultur.

Kursus: Agil ledelse

Vil du lykkes med at lede agilt på tværs af organisationsformer?

Og vil du lære at skabe en team- og læringskultur med samarbejdsrum på kryds og tværs af organisatoriske grænser? 

Deltag i kurset om Agil ledelse, og bliv den agile leder, fremtiden venter på.