08.03.2019
4 min læsetid

4 gode råd: Sådan lykkes du med paradoksledelse

Det strømmer ind med krav fra højre og venstre … det har du sikkert oplevet som leder. Men når kravene strider imod hinanden, bliver din ledelsesopgave pludselig mere kompleks. Her får du 4 råd, der hjælper dig med lettere at håndtere paradokser.

IDA Learning

af IDA Learning

Du kender nok som minimum et af de her tre tilfælde. Måske er tiden knap, resultaterne skal nås – men kvaliteten af arbejdet er samtidig det, der kan skabe resultaterne og udvikle dine medarbejderes kompetencer.

Måske opfordrer din virksomheds værdier og etiske grundlag til at gå i én retning, men den økonomiske situation i virksomheden trækker i en anden. Eller måske er din udfordring, at du prøver at finde balancen mellem at være en nærværende og opmærksom leder, men samtidig at vise tillid og overlade dele af ansvaret til dine medarbejdere.

Hvad end paradokset er, så er du den, der sidder fanget i et væld af krav, der måske i flere tilfælde modsiger hinanden.

”Paradokser i ledelse er et spritnyt fænomen”

… sagde absolut ingen med forstand på ledelse. Ledere har alle dage stået i komplekse situationer med mange forventninger til lederen. Lederrollen består netop af at træffe de svære valg.

Men selvom visse paradokser er en fasttømret del af positionen som leder, har paradokserne ændret sig, og der kommer hele tiden flere til grundet den hastighed, der præger udviklingen i dag.

Ny teknologi skaber større konkurrence og stiller større krav til dine kompetencer og omstillingsparathed. Det vil også sige, at du som leder ikke blot skal sende dine medarbejdere på kursus, men du skal selv udvikle din faglighed for at være bedre forberedt på forandringer.

Men en ting er sikkert. Paradokser i ledelse kan være til stor frustration for dig som leder. Derfor får du her fire gode huskeråd, der kan hjælpe dig med at navigere mere sikkert gennem de paradokser, du møder i din ledelse.

4 gode huskeråd til at håndtere paradokser i din ledelse

 • Acceptér en vis grad af kaos
  Det lyder simpelt, ja. Men at erkende kompleksiteten, og se paradokset som et vilkår frem for noget du skal igennem for en kort periode, er en forudsætning for at kunne håndtere paradokser nu og i fremtiden.

  Der vil opstå fejl, og det vil ofte skyldes, at der konstant opstår nye mål og nye veje at dreje ned af for at nå dertil. Søg derfor ikke de enkle løsninger – de findes nemlig kun i få tilfælde, og de er sjældent vejen til succes, sådan som verden udvikler sig nu. Se derimod på gevinsten ved begge poler af paradokset.

 • Afkod, hvordan din virksomhed håndterer paradokser
  Læg mærke til, hvordan paradokser bliver modtaget af dine medarbejdere, og hvilken taktik andre ledere bruger i mødet med paradokser? Ser du et gennemgående mønster eller nogle modstridende mønstre?

  Der kan sagtens eksistere destruktive tendenser i virksomheden, som kan bestå af ansvarsfralæggelse, eller at potentialer i paradokserne bliver overset pga. fokus på frustrationen ved paradokset.

 • Italesæt paradokserne over for dine medarbejdere – selvom du er usikker
  Det råd består i sig selv af et paradoks. Men selvom du er i tvivl om et paradoks, bør du italesætte det over for dine medarbejdere, før de selv tager det op med dig.

  Lad dem forstå kompleksiteten, og begrund så, hvordan du vægter paradokset. Sådan opnår du troværdighed hos dine medarbejdere og viser samtidig handlekraft.

 • Få andre perspektiver på paradoksledelse – fx fra dit netværk
  Netop fordi paradoksledelse efterhånden et vilkår, men ikke er nemt at håndtere, skal der nye perspektiver på din situation, hvis du vil rykke dig.

  Tag en snak med en anden leder, du kender, medarbejdere der arbejder omkring ledere hver dag eller andre fora, som kan udvide din horisont og gøre dig endnu mere sikker i din ledelse, inden og når paradokserne indtræffer.
Kursus: Paradoksledelse - lær at håndtere konstant modsatrettede krav

Oplever du en hverdag fyldt med modsætninger, hvor det er svært at lykkedes, fordi den helt åbenlyst gode løsning ikke findes? Så er din hverdag ikke så meget anderledes end andre ledere. Lær at gå i to modsatte retninger på samme tid.

Læs mere