15.11.2016
5 min læsetid

Al den snak om robusthed kræver … robusthed

Hvis ansvaret for robusthed i arbejdslivet entydigt pålægges den enkelte medarbejder, fraskriver virksomhederne sig deres ansvar. Kun ved fælles hjælp og samarbejde, kan man opbygge robuste medarbejdere.

IDA Learning

af IDA Learning

Robusthed er de senere år blevet et buzzword i mange sammenhænge. Der tales om robuste fællesskaber, robuste arbejdspladser, og i jobannoncer fremhæves robusthed som en nødvendig egenskab. Man skal helst være en robust person. 

Men den omfattende brug af begrebet møder også undren og kritik. For mens de fleste umiddelbart vil indse fordelen i en robust reol fremfor en vakkelvorn, forholder det sig knap så simpelt med medarbejdere og arbejdspladser. Hvad vil det sige at være robust, og hvorfor efterspørges robusthed?

Et farligt buzzord eller noget man kan lære?

”Robusthed er blevet ”det nye sort”, fordi man i jobopslaget vil fortælle, at ansøgeren både fysisk og psykisk skal kunne holde til tempoet og kompleksiteten i de forandringer, der præger mange arbejdspladser som følge af den eksponentielle teknologiske udvikling. Problemet er bare, at man signalerer, at det er ansøgerens eget ansvar, og du kan ikke forvente hjælp,” siger Lise Dan, karriererådgiver i IDA.

Hun peger på, at begrebet robusthed i et vist omfang bruges i flæng og tilsyneladende uden dybere refleksion. Som jobsøgende skal man ikke lade sig skræmme af krav om robusthed, hvis det ellers er et job, man gerne vil lægge billet ind på.

Robusthed er virksomhedens fælles ansvar

Lise Dan så gerne, at man helt undlod at anvende så diffuse begreber i beskrivelsen af en ansøgers forventede kompetencer.

Bevar motivationen og arbejdsglæden

Tag et kursus i robusthed og få værktøjer til at øge dit gåpåmod, mens du passer på dig selv.

Brug dine styrker og kend dine sårbarheder på arbejdet.

Læs mere om IDAs kursus i Robusthed.

Min centrale anke, når nu man efterspørger robusthed, er, at det er et fælles ansvar at opbygge robustheden i jobbet. Ingen er født robuste, men det er noget alle kan lære. Og det kan opbygges over tid, når man gør det i fællesskab. Men det fordrer, at virksomheden er sig sit ansvar bevidst om, at hvis man fremmer trivsel, forbygger man også de faktorer, der hæmmer den enkeltes robusthed eller modstandsdygtighed.

Lise Dan,
karriererådgiver i IDA

At begynde i et nyt job og lære en ny kultur, nye koder, nye mennesker at kende vil for alle, ikke mindst nyuddannede, være en krævende proces. Også selv om man føler sig fagligt på højde med kravene.

Vi starter i job, som vi ikke helt forstår

Vilkårene på mange virksomheder i dag er bare, at man ikke ved, hvad man kommer ud for af faglige udfordringer, og ledelsen heller ikke ved det. Med usikkerhed følger også faren for at stå med en ubehagelig følelse af utilstrækkelighed og ikke være i stand til at sætte foden ned, pointerer Lise Dan.

”Ingen bryder sig om at sige, at jeg kan ikke leve op til det, der forventes. Fra forskningen ved vi, at det tager tid at rejse sig igen, og langtfra alle formår det. Derfor er det så afgørende, at man i fællesskab gør alt for at opbygge robustheden og hindre eksempelvis stress.”

Budskabet med at fremhæve robusthed synes at være, at der ikke er råd til, at nogen lægger sig syge i længere tid, vurderer Juliane Marie Neiiendam, formand for Ansattes Råd i IDA.

”Det kan være et tegn på, at arbejdspladsen har en udfordring med uklare arbejdsgange og mangel på prioriteter, så de ikke er i stand til at passe på medarbejderne. Det bør ikke være et spørgsmål om at få presset mest mulig produktivitet ud af den enkelte. I stedet bør man kigge grundigt på arbejdsmiljøet og erkende, at medarbejdere, der trives, som vises tillid og ansvar, også er de mest robuste og produktive.”

Er det ikke blot en ærlig varedeklaration. Hvis du søger job her, må du regne med travlhed og omstillingsvillighed, og det kræver noget af din personlighed? 

”Det er rigtigt, at de hastige forandringer, vi ser i dag, kan give støj og uro. Men kravene til at omstille sig midt i forandringsprocesser, kan man komme ind på i en jobsamtale. Det er vigtigt, at medarbejdere inddrages i processen, og deri ligger, at de også selv har et ansvar for at bringe uhensigtsmæssige arbejdsgange og andre forhold frem i lyset. Det er ikke altid, at ledelsen kan se, hvad der sker på gulvet. Men det er i sidste ende utvetydigt ledelsens ansvar at lytte og vise tillid, så den enkelte føler, at vedkommende er værdsat og bidrager positivt. Det er hele forudsætningen for robuste medarbejdere og dermed også for produktivitet og fremgang.”