10.01.2018
6 min læsetid

Forfattere: Mange ledere er bange for at gøre det rigtige

Du har brug for mod som leder - ikke et omfattende bagkatalog af ledelsesteori. Sådan lyder budskabet fra erhvervspsykologerne Morten Novrup Henriksen og Thomas Lundby.

IDA Learning

af IDA Learning

Aldrig har ledere vidst så meget om ledelse og ledelsesteorier – og alligevel frygter de ledelsesmæssigt at gøre det rigtige. De tager ofte ikke fat i dårlig adfærd og konflikter blandt medarbejderne. De tør ikke sige, hvis kvaliteten i arbejdet ikke er godt nok. De siger ikke deres mening til kollegerne i ledergruppen. De får ikke sat retningen og er visionære.

"Lederne ved så meget om ledelse, men de bruger ikke den viden. Det er et missing link i kløften mellem lederuddannelsen og deres praksis. De ved godt, hvad der bør gøres i de forskellige situationer, men de har ikke modet til at stå i de ubehagelige situationer og være usikre," fortæller erhvervspsykolog og stifter af konsulentvirksomheden Impaq Morten Novrup Henriksen, der sammen med Thomas Lundby har skrevet bogen ’Frygtløs ledelse. Håndtér din frygt, og styrk din autencitet’ baseret på forskning i lederes teoretiske viden og praktiske adfærd.

Forfatterne vil med bogen vise ledere, at de med praktisk dømmekraft og følelsesmæssigt mod vil fremstå som mere autentiske ledere, der tør sige tingene, som de er.

De er jo voksne mennesker

Til trods for at flere og flere ledere tager masteruddannelser og diplomuddannelser om ledelse, bliver de ikke ambitiøse, handlekraftige og tydelige i deres lederskab. Morten Novrup Henriksen fortæller, at de især som undervisere på masteruddannelsen i offentlig ledelse har fået øje for, at frygt spiller en større rolle i ledelse, end de regnede med.

"Det at være leder har jo indbygget konfliktstof i sig med at sætte retning, turde at sige tingene til medarbejderne og håndtere konflikterne. Mange ledere gemmer sig bag de nye smarte ledelsestilgange i for eksempel konflikthåndtering – andre gange vælger lederne at blande sig helt uden om, selvom de ved, hvad de burde gøre," siger Morten Novrup Henriksen.

Lederne forsvarer sig med, at medarbejderne er voksne mennesker, der jo selv må håndtere konflikterne indbyrdes.

Hold dine lederkompetencer ved lige

Lær hvordan du bedst muligt skaber værdi for dig og din virksomhed.

Med vores kurser får du både en indføring i grundlæggende teori og konkrete værktøjer inden for ledelse - og dermed styrket dine forudsætninger for at skabe resultater med succes.

Se IDA's kurser om ledelse

Lederne glemmer at reflektere over deres egen rolle. De tænker ikke over deres egen ledelsesstil. Her skal de lære at gøre det, de ved, er det rigtige. De skal håndtere konflikterne og tale om det – de skal ikke lade som ingenting.

Morten Novrup Henriksen,
Erhvervspsykolog og forfatter

Bange for at blive upopulære

Når lederne ikke tager ansvar for at sætte retningen og bremse den adfærd, der smadrer en god kultur på arbejdspladsen, er det, fordi de ubevidst ikke vil stå i det ubehag og den usikkerhed, der er forbundet med det.

"Lederne kan en masse ledelsesteorier og er meget interesserede i at følge med, men det gør dem endnu mere frygtsomme. Teorierne kan i sig selv blive en hæmsko, i stedet for, at de bruger deres praktiske dømmekraft og får talt om tingene," siger Morten Novrup Henriksen.

Lederne ved godt, at den visionære leder skaber følgeskab, skaber drive i afdelingen, sætter retningen og visionerne. Men de får ikke gjort det i praksis.

"Ledernes frygt og dermed passivitet skyldes, at de ikke vil være upopulære. De vil ikke have, at medarbejderne taler om dem bag deres ryg. De kan ikke lide, når de skal sige nej til kurser eller opgaver – heller ikke selvom det ikke matcher strategien," forklarer Morten Novrup Henriksen.

Vil ikke være magtsyge og tromlende

Lederne vil for alt i verden fremstå som involverende, motiverende og engagerede chefer, der ikke kræver for meget og heller ikke udfordrer medarbejderne. Det gør det svært at stå fast på strategien. For så er de jo ikke anerkendende i deres ledelsesstil.

"Ledernes største frygt er at blive opfattet som magtsyge og tromlende. De vil ikke træde nogen over tæerne. Det betyder bare, at ingen giver hinanden feedback. For når medarbejderne ikke får feedback fra lederne, så giver de heller ikke til hinanden. Lederen skal gå forrest," siger Morten Novrup Henriksen.

Advarslen fra forfatterne er, at frygt gør én dum. I hvert fald, når man ikke erkender den, og arbejder med den. For så er forsvarsmekanismen at gøre alt simpelt.

"Frygt gør, at ledere ser ting alt for simpelt. Frygten aktiverer forsvarsmekanismer, der gør ledere blinde for den kompleksitet, der er i mange organisationer i dag, for eksempel forbundet med teamudvikling. Så kan det være de rykker rundt på nogle folk – de håndterer det strukturelt, men de håndterer ikke det interpersonelle. Det er dumt og simplificeret,” påpeger Morten Novrup Henriksen.

Okay at være i asymmetrisk relation

Lederne kan styrke sig til lederrollen gennem nogle konkrete metoder. Når de først har åbnet op for, at de udviser frygt i deres ledelsesstil, kan de beslutte at gøre noget ved det.

"Det er en ærlig sag at frygte de menneskelige reaktioner, men man kan sidde stille og roligt i situationerne og håndtere dem. Man skal turde gå ind i det velvidende, at man ikke ved, hvor det bevæger sig hen. Alternativet med at vende ryggen til er ikke acceptabelt," siger Morten Novrup Henriksen.

Få styr på frygten og gå ind i konflikterne​

Du skal håndtere din frygt og gå ind i konflikterne. Du skal bremse op og vurdere, hvor din afdeling og organisation er. Hvad fortæller din dømmekraft dig? Du skal sætte dig selv i spil som leder, for det er det, du er ansat til. Sådan kommer du i gang, så du ikke gemmer dig bag din frygt:

1. Selverkendelse:

Du skal være så meget i kontakt med dig selv, at du ser i øjnene, at din ledelse – eller mangel på samme – ofte skyldes, at du er usikker, i tvivl og helst ikke vil være upopulær.

2. Sæt dig specifikke mål:

Du skal sætte dig specifikke mål for, hvad du vil arbejde med. Om det er at drive personalemøder, håndtere medarbejderkonflikter, sætte en strategisk retning. Du skal bruge aktionstræning til at træne dit mod. På den måde forbereder du dig mentalt til for eksempel personalemødet, hvor du skal håndtere en konflikt eller vurdere, hvem der skal kompetenceudvikles. Du skal turde stå fast.

3. Læringslog:

Du skal føre en slags logbog, hvor du både skriver, hvad der konkret skete til for eksempel et møde. Hvem sagde hvad – og hvad foldede sig ud? Skriv dine egne følelser og reaktioner ned. Når du ser tilbage på en oplevelse, bagatelliserer du typisk hændelserne som en slags forsvarsmekanisme. Men med læringsloggen kan du se, hvor oprevet du var. Det tvinger dig til at reagere på det.

4. Få feedback på dine blinde områder:

Du skal bede dine medarbejdere, lederkolleger og chefer om at observere din adfærd, så du kan få feedback på, hvordan din adfærd påvirker de enkelte situationer. Lad dem for eksempel lægge mærke til, om du kan blive bedre til at være retningssættende til et møde og udstikke visionerne, eller at lade medarbejderne komme mere til orde på møderne. På den måde får du synliggjort dine krumspring i din ledelsesstil, så du kan se, hvilken effekt det har i virksomheden.