29.05.2019
4 min læsetid

Man skal kende forretningen fra den ene ende til den anden

At lede succesfuldt på tværs af en organisation fordrer, at man både er skarp på den samlede forretningsgang og besidder gode kommunikative evner og forståelse for de forskellige afdelingers selvforståelse og drive.

IDA Learning

af IDA Learning

Som i alverdens andre anliggender er forståelse omdrejningspunktet for god ledelse på tværs af en større organisation eller virksomhed. Man skal kunne sætte sig ind i, at de enkelte afdelinger, deres ledere og medarbejdere har forskellige mål og ikke mindst kunne kommunikere, hvordan de mål bedst tjener helheden, fortæller Frede Lei.

Han er uddannet kemiingeniør, ph.d., og har været ansat i Novozymes siden 2001. Fra 2005 og frem har han haft ledelsesansvar i tre forskellige afdelinger i Danmark og USA, og siden 2013 har han været chef for Global Planning. Det indebærer, at han er ansvarlig for den tværfunktionelle Sales & Operations Planning Proces, der dækker alt fra salg og marketing over finans og produktion til lagerstyring og levering til kunderne.

”Det er essentielt i mit job, at jeg har en helhedsforståelse og kan overskue alle vores processer, eftersom de hænger tæt sammen. Derfor er det en forudsætning, at jeg har et grundigt kendskab til de enkelte led og funktioner og ved, hvordan de tænker og arbejder i de forskellige afdelinger. Uden den indsigt vil det være vanskeligere at formidle de fælles mål på tværs,” siger han.

Man skal som ansvarlig for tværgående ledelse være meget bevidst om, at der kan eksistere forskellige mind-set i en virksomhed af Novozymes volumen.

Et eksempel kunne være, at længst ude i salgsleddet har man naturligt hovedfokus på kunderne. Man vil være sikre på at have varerne på hylden og kunne levere. Så man kan godt være en smule for optimistiske i sine estimeringer af salget, fordi man ikke primært tænker på, at lagerkapaciteten kontinuerligt skal være omhyggeligt trimmet.

”De er drevet af vækst, og det skal vi naturligvis understøtte. Men det er også min opgave at supplere med et realistisk billede af muligheder og trusler i det samlede billede. Der kan være udefrakommende faktorer som uro omkring toldsatser eller råvarepriser, der gør, at vi skal justere produktionen i en periode for at optimere omkostningerne. I andre tilfælde skal vi skrue voldsomt op for produktionen i en periode, og så skal hele virksomheden mobiliseres til at løbe hurtigere.”

Når vilkår og omstændigheder er omskiftelige, er kommunikationen en nøglefaktor. Beslutninger om bestemte mål og strategier træffes i toppen og skal sive ned gennem alle ledelseslag og ud til det enkelte tavlemøde på hver fabrik uden at ende i modstridende ordlyd eller fortolkninger. Ofte kan det være beslutninger af stor kompleksitet, som skal formidles enkelt og tydeligt, så alle forstår at tingene hænger sammen på tværs af alle led.

”Det kan være sværere, end man umiddelbart tror, og det er noget, vi har stor opmærksomhed på. Når vi skal balancere alle parametre i en produktionskæde for at minimere spild og optimere planlægningen, skal alle have den samme forståelse af sammenhængen mellem deres mål på regionalt niveau eller ned på afdelingsniveau og så helheden. Måske skal de justere mere end de lige havde forestillet sig, og i de tilfælde skal jeg og vi kunne kommunikere baggrunden for beslutningerne meget tydeligt,” siger han.