08.02.2019
8 min læsetid

Speak up! Det er nøglen til teknologisk forspring

Chancerne for at være på forkant med nye teknologier øges ved at udveksle idéer med andre virksomheder, siger innovationsekspert Morten Wagner. Men det kræver mod som leder at dele med andre, hvilke teknologiske udfordringer virksomheden har.

IDA Learning

af IDA Learning

Virksomheder har alle dage skullet tilpasse sig for at mindske sårbarheden over for nye teknologier, der mere eller mindre brat kan ændre forudsætningerne for en ellers lukrativ forretningsmodel. Det vilkår er ikke pludselig dukket op med digitaliseringen.

Men disse års accelererende teknologiudvikling har alligevel skabt et opbrud og nye globale markedsbetingelser, der tvinger virksomheder til at agere på nye måder for at sikre deres overlevelse. Virksomhederne og lederne i erhvervslivet må agere proaktivt og selv orientere sig mod, hvilke teknologier der ændrer deres forretning.

Det kræver, at man som leder forstår at afkode signaler i markedet og udlede, hvordan forbrugermønstre ændrer sig i takt med udbredelsen af nye teknologier og ny adfærd. Som leder skal du selv være med til at sætte dagsordenen for, hvordan en given teknologi kan ændre og forbedre dine kundeoplevelser og din branche.   

Hos FORCE Technology har de års ekspertise i at rådgive virksomheder, når disse har behov for at identificere de nye teknologier og højteknologiske produkter, der kan gavne netop deres forretning. Det indebærer også at hjælpe kunderne med at teste effekten, før en kostbar produktudvikling og siden markedslancering søsættes.

Afdelingsleder hos FORCE Technology, Morten Wagner, fortæller, at det er et fælles vilkår for produkt- og servicevirksomheder i dag, at de i løbet af få år må omstille sig og gøre tingene på nye måder eller sågar lave noget helt andet. Ikke alle har dog grund til samme grad af bekymring eller til at ligge søvnløse om natten af frygt for disruption ved første dagslys, pointerer han.

For at kunne undgå de søvnløse nætter i frygt for disruption, må du som leder derfor lære, hvordan du kan spotte signalerne på forandringer i takt med teknologien. Det er derfor en af dine vigtigste ledelsesopgaver at kunne navigere i teknologiens udvikling, og det kan læres. Derfor kan Morten Wagner også konstatere, at der er en række metoder, som mange med fordel kan tage til sig.

”Man skal først og fremmest erkende, at et åbent samarbejde med andre, og gerne virksomheder uden for ens eget felt eller egen branche, med fokus på fælles innovation, vil øge ens muligheder for i en tidlig fase at blive opmærksom på teknologiske nybrud, der kan påvirke det marked, man opererer i. Ingen har hverken mandskab, tid eller råd til selv at overskue og sætte sig ind i alt. Med samarbejder kan man optimere chancerne for i tide at opdage en ny måde at gøre tingene på,” siger han.

Hans kongstanke er, at man tidligt i en innovationsproces skal invitere samarbejdspartnere, der kan tilføre supplerende viden og erfaring, med ombord. Det er en praksis, der kræver en åbenhed og tillid, som stadig er en smule fremmed for mange i laget af mellemstore virksomheder.

”Mit indtryk er, at vi i Danmark helt generelt er ganske gode til at forstå nødvendigheden af konstant innovation. Mange steder eksperimenterer man. Der testes, modelleres og skabes prototyper, og man har fuld opmærksomhed på udvikling af nye produkter og services. Men det kan være vanskeligt at overvinde sin skepsis overfor en åben innovationskultur, hvor man udveksler og deler sine erfaringer med andre samarbejdspartnere. Det er imidlertid nødvendigt at indgå i relationer, og det er heldigvis også en tankegang, der i mange teknologibaserede start-up miljøer falder helt naturligt. Man ved, at de bedste idéer opstår i samarbejder.”

Men det kræver mod at indgå samarbejde. Man skal turde udstille sine udfordringer for at få den bedst mulige viden om, hvordan ny teknologi kan styrke forretningen. Det kan være angstprovokerende at åbne op, og derfor er det også afgørende at kunne skabe tillidsfulde relationer til dem, der inviteres indenfor. 

I flere af vores største virksomheder har det de senere år været en trend at etablere laboratorier dedikerede til eksperimenter, fortæller Morten Wagner. Disse labs er gerne løst koblet til moderskibet og har forholdsvis frie hænder til eksperimenter og kreative udfoldelser.

”Det kan uden tvivl øge sandsynligheden for at være på forkant med nye teknologier. Men der er en risiko for, at de nye idéer bliver for løsrevne fra virksomhedernes daglige drift og derfor svære at overføre til driften og gøre overskudsgivende. Vi tror på, at både innovationskultur og samarbejdskultur i videst muligt omfang skal integreres i den daglige drift. På den måde får man bedre opbygget de nødvendige erfaringer, der gør det nemmere at træffe de rigtige beslutninger om, hvad der skal skrottes, og hvad der skal satses på.”

Med en grundtanke om at vende den teknologiske udvikling til sin forretningsmæssige fordel via åbent samarbejde, sættes der også nye krav til ledelsesopgaven.

Du skal som leder selv kunne navigere den teknologiske udvikling for at kunne identificere de relevante signaler for din branche og invitere de rette kompetencer ind i din organisation. Der kræves teknisk viden og forståelse, mod, tillid og åbenhed af fremtidens teknologisk kompetente ledere.

Eksempel: 8.000 prisskilte, 16.000 batterier

Teknologiske forbedringer med potentiel stor effekt kan lokaliseres overalt og behøver ikke være i spektakulær skala, pointerer Morten Wagner fra FORCE Technology.

Tag nu prisskiltene i dit lokale supermarked. En mellemstor Føtex vil have cirka 8.000 priskilte med hver to batterier.

Batterierne har en vis levetid og skal udskiftes, hvilket både er dyrt og ikke mindst tidskrævende.

Morten Wagner har været involveret i at undersøge nye løsninger, der kan mindske eller på længere sigt helt erstatte brugen af batterier.

Ét bud kunne være indendørs solpaneler, der har en længere levetid og imødekommer et ønske om både besparelse, effektivisering og mindre klimabelastning.