15.01.2019
4 min læsetid

Spørg dine medarbejdere, om I er klar til ny teknologi

Medarbejderne har vigtig viden ”fra gulvet”, som kan gå tabt, når produktionsvirksomheder skal digitaliseres. Problemet er, at mange ledere ser ny teknologi som et mål i stedet for et middel.

Anders Kjøller

af Anders Kjøller

Vi kender det særligt fra den offentlige sektor. Storstilede projekter med ny teknologi, der skulle gøre alting smartere, men som ender med at gå op i røg.

Men selvom det ikke har den samme bevågenhed, er fejlindkøb af hypet teknologi også et stort problem i den private sektor.

Søren Skaarup, der er chefkonsulent i Rambøll og har skrevet en erhvervs-ph.d. i digitalisering, har set det hele tæt på igennem sit arbejdsliv, og en stor del af forklaringen skal findes i noget almenmenneskeligt: At mange ledere føler sig pressede til at handle uovervejet, når der er hype omkring en ny teknologi.

”Jeg kunne allerede se det, da jeg var studerende og arbejdede som selvstændig konsulent med at hjælpe små private og offentlige virksomheder med at indføre EDB. Så regnede jeg typisk på udgifter og besparelser ved at indkøbe pc’er og netværk og fortalte dem, at det ikke gav mening for dem at investere i det endnu”.

Det råd valgte mange bare at overhøre.

”Der var simpelthen så stort et pres på lederen fra omverdenen. Hver gang de stødte ind i andre ledere, skulle de høre på, hvor fantastisk denne her EDB var, og så endte de med at anskaffe det alligevel”, fortæller Søren Skaarup, der er blandt talerne på konferencen Industri 4.0 - Fremtiden intelligente industri 24. januar i København.

I dag er teknologien en anden, men fejltagelserne de samme, og Søren Skaarup har set mange eksempler på, at dyr og avanceret teknologi står stort set ubrugt, fortæller han.

Det der er mest ærgerligt er, at det ofte kunne være undgået, hvis ledelsen havde inddraget alle relevante medarbejdere på tværs af hele organisationen i stedet for at prøve at drive en forandringsproces oppe fra og ned. For ofte har medarbejderne i selve produktionen et helt andet perspektiv på, hvor ny teknologi kan være en hjælp.

”Den der viden fra gulvet, den bliver for ofte ikke taget med i betragtningen, og nogle gange bliver den nærmest set ned på, fordi man antager, at medarbejderne bare er imod forandringer, men det er de altså meget sjældent”, siger Søren Skaarup.

Undgå fejlinvesteringer

Groft sagt kan man have to tilgange til en digitaliseringsproces: Enten starter man med at beslutte sig for en teknologi, eller også starter man med at definere et problem, hvor teknologien kan være én af flere mulige løsninger. Søren Skaarup selv er ikke i tvivl om, hvad der giver de bedste resultater.

”Det værste, man kan gøre, er at lægge sig fast på en type teknologi, som man så efterfølgende skal have presset ind i produktionen. Spørger man i stedet medarbejderne, kan de ofte være med til at opdage nogle problemer med en teknologi tidligt med udgangspunkt i deres egne arbejdsgange, og måske kan de pege i retning af en anden og billigere løsninger, som passer bedre i øjeblikket”.

Overvejer man derfor at implementere ny teknologi i sin produktion, bør det derfor være en anledning til at se på hele sin produktion, fortæller Søren Skaarup.

”Ser man muligheder i en ny teknologi, bør man sætte sig ned med repræsentanter for alle, der har en andel i, at det skal lykkes og finde ud af, hvilke barrierer og muligheder der er i den. Man bør også spørge sig selv, om det er muligt at få den samme effekt ved at udforske noget af det, der er omkring teknologien”, forklarer han.

Selvom det kan lyde sådan, er Søren Skaarups budskab ikke, at man skal have berøringsangst over for ny teknologi. Den bedste tilgang er at holde sig opdateret, så man ikke ender med ”håret i postkassen”, når den rette teknologi pludselig er tilgængelig, og konkurrenterne rykker først.

Teknologien er der, men er organisationen også det?

Er konklusionen i sidste ende, at den nye teknologi rent faktisk kan bidrage med noget værdifuldt til organisationen, er næste skridt at evaluere, om det vil fungere i praksis.

Med de nye teknologier, der ofte bliver nævnt i forbindelse med industri 4.0, er det særligt vigtigt, at medarbejderne indtager en langt mere proaktiv rolle, end de tidligere har gjort.

”Fagligheden går i stigende grad fra, at medarbejderne skal mestre nogle gentagne og delvist manuelle processer til, at de skal have nogle kognitive kompetencer, og at de skal kunne håndtere, at processerne ændrer sig fra dag til dag”, forklarer Søren Skaarup.

Det er nødvendigt, fordi at det største udbytte af den nye teknologi kommer, når medarbejdere på tværs af hele organisationen bidrager med nye løsninger og ideer, i stedet for at innovationen er centreret et sted.

”Traditionelt set er lederen kommet til medarbejderen og har sagt; ”fra nu af gør du sådan her”, og så er de måske kommet på et kursus. Men med de nye teknologier skal medarbejderen spille en mere aktiv rolle og være med til at skabe forandring selv, og det er en anderledes ledelsesopgave”, fortæller Søren Skaarup.

Hans vigtigste råd er at anvende nogle projektmodeller, hvor inddragelsen af medarbejderne er prioriteret igennem hele forløbet.

”Det nytter ikke bare at tyre dem ind starten, hvorefter der sker en hel masse, så de slet ikke kan genkende projektet, når det skal implementeres. Det kan godt være, at man ender med en anden løsning, end den der var planlagt til at starte med, men medarbejderne skal forstå, hvorfor det er tilfældet”.

For i modsætning til hvad mange tror, begynder implementeringen langt før de første kasser med det nye udstyr er blevet åbnet.

”Jeg plejer at sige, at implementeringen ikke starter, når teknologien kommer ind ad døren. Den starter i hovederne på de folk, der skal arbejde med den, lige så snart man går i gang med at snakke om den. Og det er tit denne implementering i hovederne, der er det sværeste i en digital transformation”.

Du kan høre Søren Skaarup fortælle om medarbejderinddragelse i digitaliseringsprojekter ved konferencen Industri 4.0 – Fremtidens intelligente industri, som løber af stablen 24. januar i København.

Konference: Industri 4.0 - Fremtidens intelligente industri

Konferencen ”Industri 4.0 - Fremtidens intelligente industri” sætter kød på skelettet: Hvad, hvornår, hvor meget, og hvilke muligheder. Det er tredje gang, vi holder denne konference, naturligvis med helt nyt indhold og dermed masser af faglig inspiration.

Dato: 24. januar 2019

Sted: København V

Læs mere om IDA konference Industri 4.0