25.04.2019
4 min læsetid

Værktøjet, der er en forudsætning for innovation

Skal du opfinde den dybe tallerken? Så vent et øjeblik med alle de gode idéer og fokusér først og fremmest på det problem, du skal løse. Her får du nogle råd til at bruge værktøjet problem framing, så du undgår, at innovationen består af tom luft.

IDA Learning

af IDA Learning

Den tyske nobelprisvinder og verdenskendte fysiker Albert Einstein sagde følgende:

“If I had an hour to solve a problem and my life depended on the solution, I would spend the first fifty-five minutes determining the proper question to ask, for once I know the proper question, I could solve the problem in less than five minutes”.

Innovation kan hurtigt blive lidt af et modeord, hvis der er en forventning om, at nye og skelsættende idéer opstår ud af den blå luft. Innovative løsninger er heller ikke noget, din altid kreative medarbejder mestrer ved at plastre mødelokalet til med post-its af løsningsforslag.

For hvad er det egentlig for et problem, der skal løses? Det er, hvad du og din virksomhed skal spørge til og undersøge, før gode idéer får frit løb, og projekter bliver sat i gang med det centrale fokus på løsningen, og hvordan I når i mål.

Der er nemlig nogle andre hv-spørgsmål, du skal stille dig selv for rent faktisk at lykkes med den innovative løsning, du måske allerede tænker i eller går og håber kommer til dig, hvis bare du grubler længe og ihærdigt nok.

Innovation er ikke noget, man ’bare’ gør pr. intuition. Der er brug for praktisk erfaring og konkrete værktøjer for at støtte tænkning og kreativitet.

Et af de værktøjer, du med fordel kan bruge, er problem framing. For implementering af innovation i en virksomhed er ikke noget, du gør på en dag. Derfor er det afgørende at lære, hvordan du behandler problemet, så du finder den rette løsning. 

Du skal sørge for at analysere det aktuelle problem, så du får diskuteret de vigtigste spørgsmål – dem der reelt er med til at skabe forståelse for alle aspekter af problemet og udvikle innovative løsninger, der rent faktisk rykker på noget.

Sørg for, at du og dine medarbejdere spørger til:

  • Hvem har det her problem?
  • Hvad er det egentlig, problemet består af?
  • Hvorfor er problemet værd at arbejde på at løse?
  • Hvor og hvornår er det, problemet opstår?

Det centrale ved problem framing – og koblingen til innovation – er nemlig, at innovative løsninger sjældent opstår af sig selv eller fungerer, hvis ikke problemet er analyseret og overvejet grundigt.

Derfor er det vigtigt at splitte problematikken ad og at frame det, så du ser nogle nye vinkler, og løsningen rammer alle de aspekter. Det handler i høj grad om at forstå, hvilken kontekst et problem opstår i, som det sidste spørgsmål også henviser til.

Sørg for at visualisere problemet

Det kan være, du sælger et produkt, som nogle af dine kunder har vanskeligheder med at bruge. Det kræver, at I tænker i nye baner, og det kræver først og fremmest, at I forstår problemets karakter. Se på alle dele af processen, kunden gennemgår i mødet med jeres produkt, for at opdage andre sider af problematikken.

Spørg gentagende gange til ’hvorfor’, I egentlig har valgt, at jeres produkt skal være, som det er. Og spørg, hvorfor der kan opstå problemer for kunden, for at udfolde alt det, produktet rummer og ikke rummer.

Innovation som ord betyder fornyelse. Derfor kan innovation nemt forstås som løsningen i sig selv. Men selv det mest spændende forslag kan ende med at stå tilbage som en farverig, men hul skal uden den substans, det kræver, for at innovation rent faktisk udvikler virksomheden og skaber noget, der efter lang tid stadig holder sin ’nyhedsfaktor’ – selve det innovative.

Du kender det måske også selv, at der er en tendens til at springe ind i en problemløsningsfase, så snart noget skal forbedres. Og at det sker uden, der bliver evalueret ordentligt på selve problemet. Men når problemer bliver framet på en effektiv måde, opstår innovation.