Ændringer i din løn

Det er ikke ualmindeligt at blive bedt om at gå ned i tid og løn, når virksomheden skal spare. Står du i den situation, bør du overveje, om det er bedre for dig at finde et nyt job.

 

En væsentlig stillingsændring

Bliver du bedt af din arbejdsgiver om at gå ned i tid og løn, er det altid at betragte som en væsentlig stillingsændring, og du har dermed krav på at blive varslet i god tid.  

Ofte ønsker arbejdsgiveren dog, at ændringen skal træde i kraft med øjeblikkelig virkning, og som medarbejder får du derfor en kort tidsfrist til at gennemtænke den nye aftale. 

 

Brug din betænkningstid

Uanset om din arbejdsgiver ønsker et hurtigt svar, skal du selv acceptere ændringer i din stillingsbeskrivelse, før de træder i kraft. IDA anbefaler, at du bruger den nødvendige betænkningstid, da ændringerne kan få stor indflydelse på din bolig- og familiesituation. 

 

Du kan ikke blive opsagt

Du skal være opmærksom på, at det er i strid med deltidsloven, hvis din arbejdsgiver opsiger dig, fordi du har afvist at gå ned i tid og løn, medmindre de kan bevise, at opsigelsen er begrundet af andre årsager. 

 

10-20 procent ned i løn

Et typisk scenarie er, at du som medarbejder får valget mellem at indgå en aftale om at gå 10-20 procent ned i arbejdstid og løn eller at modtage en opsigelse. Desværre er der sjældent mulighed for at forhandle ledelsens vilkår, da situationen som regel indtræffer, når virksomheden er økonomisk presset. 

 

Overvej fratrædelsesordning

IDA er som udgangspunkt imod aftaler, hvor du skal vælge mellem at blive opsagt eller at gå ned i tid og løn, fordi de ikke indeholder en garanti mod at blive opsagt på et senere tidspunkt. 

Derfor bør du overveje, om det er mere fordelagtigt at indgå en attraktiv fratrædelsesordning og finde et nyt arbejde frem for at blive i virksomheden og risikere at blive fyret. 

  1. Rådgivning

    Kontakt IDAs jurister og få rådgivning