Ændringer i din løn

Det er ikke ualmindeligt at blive bedt om at gå ned i tid og løn, når virksomheden skal spare. Står du i den situation, bør du overveje, om det er bedre for dig at finde et nyt job.

Bliver du bedt af din arbejdsgiver om at gå ned i tid og løn, er det altid at betragte som en væsentlig stillingsændring, og du har dermed krav på at blive varslet i god tid.  

Ofte ønsker arbejdsgiveren dog, at ændringen skal træde i kraft med øjeblikkelig virkning, og som medarbejder får du derfor en kort tidsfrist til at gennemtænke den nye aftale. 

Uanset om din arbejdsgiver ønsker et hurtigt svar, skal du selv acceptere ændringer i din stillingsbeskrivelse, før de træder i kraft. IDA anbefaler, at du bruger den nødvendige betænkningstid, da ændringerne kan få stor indflydelse på din bolig- og familiesituation. 

Du skal være opmærksom på, at det er i strid med deltidsloven, hvis din arbejdsgiver opsiger dig, fordi du har afvist at gå ned i tid og løn, medmindre de kan bevise, at opsigelsen er begrundet af andre årsager. 

Et typisk scenarie er, at du som medarbejder får valget mellem at indgå en aftale om at gå 10-20 procent ned i arbejdstid og løn eller at modtage en opsigelse. Desværre er der sjældent mulighed for at forhandle ledelsens vilkår, da situationen som regel indtræffer, når virksomheden er økonomisk presset. 

IDA er som udgangspunkt imod aftaler, hvor du skal vælge mellem at blive opsagt eller at gå ned i tid og løn, fordi de ikke indeholder en garanti mod at blive opsagt på et senere tidspunkt. 

Derfor bør du overveje, om det er mere fordelagtigt at indgå en attraktiv fratrædelsesordning og finde et nyt arbejde frem for at blive i virksomheden og risikere at blive fyret. 

Hvis du accepterer at gå ned i enten tid eller løn, så sørg for at lave en god aftale herom.

En midlertidig periode

Aftaler om nedgang i arbejdstid og løn bør altid være for en midlertidig periode, og I skal gerne aftale, at du vender tilbage på sædvanlige vilkår, hvis du bliver opsagt i den periode, hvor aftalen gælder. 

Ugentlig arbejdstid

Aftalen bør indeholde bestemmelser om den nye ugentlige arbejdstid, herunder længde og placering. Det kan få betydning i tilfælde af sygdom.

Løn og pension

Den nye løn, der oftest reduceres forholdsmæssigt, skal fremgå af aftalen. Du kan også prøve at fastholde, at der skal ske fuld pensionsindbetaling, selvom grundlønnen bliver reduceret. 

Ferie

Når du går op eller ned i tid, får det indflydelse på den løn, du efterfølgende modtager under afholdelse af ferie. Er der en forskel på din arbejdstid mellem optjeningstidspunktet for ferien, og hvornår du holder din ferie, skal der ske en differenceberegning af din løn.

Hvis din arbejdstid på tidspunktet for optjening af ferien var 30 timer og på tidspunktet for afholdelse af ferien er tilbage på 37 timer, skal din løn under ferie udgøre din aktuelle timeløn for 30 timers ferie.

Det vil være en fordel, hvis du og din arbejdsgiver aftaler, at du modtager fuld løn under afholdelse af ferie uanset, at du på tidspunktet for optjening af ferie var på nedsat tid.

Feriegodtgørelse

Udgangspunktet ved ferie er, at din løn under ferie skal svare til den løn, du modtager på det tidspunkt, hvor ferien afholdes. Hvis arbejdstiden reduceres med mindre end 20 procent, får det den konsekvens, at lønnen under ferie beregnes på baggrund af den reducerede løn, hvilket er en ulempe for dig. 

Denne ulempe opvejes af den fordel, som du opnår ved en tilbagevenden til fuld arbejdstid og den gamle høje løn, idet ferielønnen på dette tidspunkt beregnes på baggrund af den gamle og høje løn. 

Det vil være en fordel, hvis du og din arbejdsgiver aftaler, at der udbetales fuld løn under ferie, uanset om du er på nedsat tid og løn på ferietidspunktet. Hvis arbejdstiden reduceres med mere end 20 procent, gælder der særlige regler ifølge ferieloven, som du kan få beskrevet ved at kontakte IDA. 

Bonusmål

Hvis du har en bonusordning, skal det overvejes, hvilke konsekvenser en aftale om nedgang i arbejdstid og løn får for bonusordningen. Hvis opfyldelsen af et bonusmål for eksempel er afhængigt af dine egne præstationer, og du går ned i tid, så bør bonusmålet reguleres tilsvarende. 

Tilmeld dig Det Gode Arbejdsliv

Få artikler og gode råd til, hvordan du skaber et bedre arbejdsliv. Nyhedsbrevet er for dig, der arbejder som højtuddannet vidensarbejder.
  • Arbejdsvilkår
  • Gode råd
  • Trivsel
Tilmeld dig nyhedsbrevLæs seneste nyhedsbreve her

Læs mere

Overblik

Se IDAs mange løn-værktøjer

IDA hjælper dig med at få den rigtige løn for dit arbejde. Her får du både overblik over værktøjer og gode råd til lønforhandlingen.

Alt om løn

Opdaterede tal

Lønstatistik 2020 - tjek din løn

Med IDAs Lønstatistik kan du se, hvad IDA-medlemmer med forskellige profiler tjener i gennemsnit. Brug værktøjet til din næste lønforhandling.

Tjek lønstatistik