12.11.2017
5 min læsetid

Få succes med din første lønforhandling

Det kan være angstprovokerende at skulle forhandle løn som nyuddannet. Men det er afgørende for hele din karriere, at du får sat barren rigtigt første gang. Her får du nogle gode råd fra IDAs jurister.

Charlotte Holst

af Charlotte Holst

Mand med rød sweater er glad

Selvom du er helt rundtosset af glæde over at have fået dit første job, er det vigtigt, du holder hovedet koldt. Ny i job betyder nemlig også ny ved lønforhandlingsbordet. Og det er bestemt ikke ligegyldigt, hvad der står i din kontrakt. Her er nogle af de ting, du skal være opmærksom på:

Tjek din nye arbejdsplads ud

Er du blevet ansat i det offentlig, har du fået job på en privat virksomhed, hvor IDA har overenskomst, eller er du blevet ansat et sted, hvor du selv skal forhandle direkte med chefen?

Det er afgørende for, hvor meget du selv skal på banen i forhold til at forhandle løn. Som offentligt ansat har du eksempelvis en tillidsrepræsentant, der forhandler på dine vegne, og som byder ind med sin viden i forhold til, hvilket løntrin du bør ligge på og hvilke personlige tillæg du vil kunne opnå.

IDA hjælper dig med lønforhandlingen

Få råd og vejledning til lønforhandlingen og få tjekket din kontrakt igennem af IDAs jurister, før du skriver under.

Få hjælp til lønforhandlingen

Sæt barren så højt som muligt

Din første lønforhandling er meget vigtig. Den sætter nemlig retningen for lønnen i resten af din karriere. Derfor: Stil ambitiøse, men realistiske krav.

I IDA har vi forhandlet vejledende minimumslønninger for nyuddannede. Dem kan du bruge som rettesnor i forhold til, hvor du bør ligge. Desuden kan du i firmastatistikken se, lønniveauet på en given arbejdsplads og sammenligne dig med kollegerne.

Med IDAs lønberegner kan du desuden få et bud på en bruttoløn til en profil, der ligner din egen. Forsøg altid at få din løn op på så højt – men selvfølgelig realistisk - et niveau som muligt ved første lønforhandling.

For du vil formentlig ikke senere pludselig kunne forhandle den adskillige tusinde kroner op ved én lønforhandling, med mindre du selvfølgelig bliver leder, projektleder eller laver et brancheskift.

Hold øje med pensionen

Det lyder godt nok gråt, tungt og kedeligt at skulle tænke over pensionsforhold, når man står klar til at kaste sig over sit første job, og i øvrigt ikke er ret gammel. Men pension er og bliver et centralt tema. Du skal være opmærksom på, at nogle private virksomheder ikke har pension som en del af lønpakken, og at det kan svinge rigtig meget.

Nogle store private virksomheder har overenskomst med IDA, hvor pensionen er forhandlet på forhånd, og også i de offentlige overenskomster er pensionen indregnet. Men husk: Hvis pension ikke er med i lønnen, skal du tænke i, at din løn skal være tilsvarende højere, så du selv kan indbetale til en pensionsordning.

Pensionen er altså et vigtigt forhandlingsredskab. Hold skarpt øje med procenterne: Hvad giver arbejdsgiveren, og hvad er der krav om, at du selv indbetaler, og hold det op mod normen i branchen eller virksomheden.

IDAs Lønstatistik - tror min chef på tallene?

Hvis din arbejdsgiver ikke tror på IDAs lønstatistik, og siger, at den blot er et udtryk for fagforeningens ønsketænkning, så kan du roligt sige, at IDAs lønstatistik er meget pålidelig. 

Løn-niveauerne i IDAs lønstatistik er meget sammenlignelige med DI’s statistik.  

Se sammenligningen her

Få kompetencerne på bordet

Som nyuddannet kan man måske ikke prale med de store gennembrud, der har ført til vækst eller udvikling. Og dog. Mange af IDAs unge medlemmer har studiejob, der er endog meget relevante for deres jobprofil.

Har du haft et fagligt relevant studiejob, så skal du endelig bruge de kompetencer, det har givet dig, når du forhandler. Særligt hvis du har været med i noget udviklings- eller innovationsarbejde.

Har du lavet frivilligt arbejde – for eksempel været spejderleder eller politisk aktiv - så skal du også bruge det, når du skal argumentere for, hvor meget du er værd. Det fortæller, at du er et aktivt og engageret menneske, og det kan du måske overføre til din lønseddel.

Under alle omstændigheder får du sat fokus på din faglighed og din person, hvis du nævner kompetencerne, og det er altid godt.

Generelle råd til din lønforhandling

Føler du dig usikker på en kommende lønforhandling? Især som nyuddannet kan man komme til at føle sig som underdog. 

Få flere gode råd her

Spørg om løn, men med måde

I det offentlige skal du tale med din tillidsrepræsentant, inden du underskriver en kontrakt, så her har du ham eller hende at læne dig op af.

Som privatansat et sted, hvor IDA ikke har overenskomst, har du selv et stykke researcharbejde at gøre. Her kan du godt, hvis du eksempelvis kender en i virksomheden, trække på vedkommende og spørge lidt ind til lønnen.

Hvis du derimod ikke kender nogen, skal du ikke begynde at kontakte dine nye kolleger for at spørge til deres løn. En god rettesnor for dig i forhold til, hvor du bør ligge, er IDAs forskellige værktøjer: De vejledende minimumslønninger for nyuddannede, og firmastatistikken, hvor du kan se lønniveauet på en given arbejdsplads. Med IDAs lønberegner kan du desuden få et bud på en bruttoløn til en profil, der ligner din egen.

Klausuler og bonus

Du skal være opmærksom på, at der kan være konkurrence- og kundeklausuler indskrevet i din kontrakt. Det kan begrænse dig, hvis du pludselig får lyst til at rykke videre til et nyt job. Det er lovbestemt, hvornår og hvordan man må lave klausuler, så få altid IDAs jurister til at se kontrakten igennem før du underskriver. 

Noget andet er bonusordninger, som oftest tilbydes til medarbejdere, der kan noget særligt og nicheorienteret, eksempelvis inden for IT-området. Det kan lyde dejligt, men så længe det ikke er konkretiseret, hvad det kan blive til i kroner og ører, så er det fugle på taget. Du skal turde udfordre i forhold til, hvordan en eventuel bonus bliver sat sammen. Er der virksomhedsmål, der skal opfyldes, før du kan få del i bonusordningen? Er det realistisk, at de mål bliver nået, og at du – som nyuddannet – får del i en bonus? Hvis ikke er det nok bedre at få mere i lønningsposen.

Stærke lønværktøjer for IDAs medlemmer
  • Lønstatistik 2020, her kan du se, hvad en lang række profiler tjener både i det private, det offentlige og som selvstændige. 
  • IDAs Firmastatistik 2020, hvor man kan sammenligne lønniveauet i større virksomheder med over fem medlemmer ansat. 
  • Vilkårsguiden er et helt nyt produkt, hvor man kan sammenligne en række andre ansættelsesvilkår som f.eks. også ekstra ferie, arbejdstid,
  • Lønberegner,  hvor man kan beregne detaljerede lønoplysninger for sig selv eller andre forskellige profiler. 
    Der er også en lønberegner for Ikke-medlemmer
  • Chefen kan roligt tro på tallene - se dokumentation her.
  • Nye tal for 2021 offentliggøres den 8. december.

Masser at forhandle om

Husk at du kan forhandle om alt.

Noget, mange nyuddannede har gavn af, er fuld løn under ferie. Det kan være en markant nedgang i udbetalingen, hvis man holder sommerferie i tre uger. Folketinget har vedtaget, at nyuddannede også skal have fuld løn under ferie fra starttidspunktet for deres ansættelse, men reglen gælder først fra september 2020. Så det er altså stadig et væsentligt forhandlingspunkt.

Andre emner er efteruddannelse, fri mobil, betalt internet og evt. mere frihed . Efteruddannelse lyder måske ikke tiltrækkende, når man lige har løftet næsen fra studierne. Men det er vigtigt, og måske er der et kursus, du står og mangler.

Når du er kommet med et udspil så vælg de 2-3 argumenter, der bedst støtter op om det, du kan. Hold fast i argumenterne: uddyb, konkretiser og gentag. Og husk, at selvom du ikke bliver imødekommet, så er lønforhandlingen ikke forgæves, men en lejlighed til at vise hvem du er, og hvad du kan.

Fleksible lønpakker

Løn er mere og andet end bare penge.

Læs her om fleksible lønpakker

Læs mere

Overblik

Se IDAs mange løn-værktøjer

IDA hjælper dig med at få den rigtige løn for dit arbejde. Her får du både overblik over værktøjer og gode råd til lønforhandlingen.

Alt om løn

IDAs Lønstatistik

Tror min chef på tallene?

Hvis din arbejdsgiver ikke tror på IDAs lønstatistik, og siger, at den blot er et udtryk for fagforeningens ønsketænkning, så kan du roligt sige, at IDAs lønstatistik er meget pålidelig.

Tjek tallene