Mercers lønsystem - har du ramt lønloftet?

Hvad er Mercers lønsystem og hvordan forhandler du bedst din løn, når din virksomhed bruger Mercer eller lignende metodik til at fastsætte din løn?

Lønnen er fastsat i niveauer 

Normalt i en lønforhandling vil fokus ligge på éns egne kompetencer og performance. Men hvis man ligger helt i toppen af et Mercer lønbånd i en given position class, vil selv den bedste performance ikke kunne give en lønforhøjelse.

Det opleves af gode grunde typisk som en meget frustrerende og udfordrende situation at befinde sig i. Selv den bedste medarbejder kan få vanskeligt ved at få en fornuftig lønudvikling i en virksomhed, der anvender Mercers system.

Tag dialogen 

Når man skal prøve at tackle den udfordring, må første step være i dialog med chefen at få afklaret, om det er korrekt, at du ikke kan stige i løn, fordi du så at sige har ramt lønloftet for stillingen. Eller om skoen eventuelt klemmer et andet sted.

Se på din stilling og ikke lønbåndet 

Det er vores erfaring, at der er (for) lang vej i mål med at få ændret et lønbånd for en given position class. Dette skyldes formentligt, at ændringen jo så også kan få betydning for andre medarbejdere i virksomheden.

Men virksomheden fastsætter selv, hvad der kan kategoriseres som en stilling, og hvordan den indplaceres lønmæssigt. Så det er vores anbefaling, at du fokuserer på din egen stilling. Her vil virksomheden vil have en højere grad af mulighed for at foretage en ændring, der kan åbne op for bedre lønforhandlingsmuligheder.

Få nye ansvarsområder 

Vi anbefaler, at du går i dialog med din chef om at komme i en ny og tungere stilling, som du skal redegøre for, der i højere grad passer til dine kompetencer og performance. Her kan du se på hvad der er sket med stillingsindholdet siden, du startede i den pågældende stilling.

Det kunne være ting som fx hvilke ansvarsområder er kommet til, bliver der stillet yderligere/større krav og er evt. personale- eller budgetansvar blevet øget?

I dette notat kan du læse meget mere om Mercers lønsystem.