24.09.2020
3 min læsetid

“Sexchikane skal den samme vej som spritkørsel”

Alle skal føle sig velkommen i en virksomhed, og derfor er sexchikanedebatten en kærkommen mulighed for at tale om omfanget og naturen af problemet, mener AR-formand i IDA, der er på vej til Christiansborg.

Morten Scriver Andersen

af Morten Scriver Andersen

Morten Thiessen har siden 2019 været formand for Ansattes Råd i IDA.

“Låget er gået af bøtten, og det skal vi tage som en kærkommen lejlighed til at få en fornuftig snak om noget, der tilsyneladende er et større problem, end vi går rundt og tror til hverdag.”

Sådan siger formand for Ansattes Råd i IDA, Morten Thiessen, om den heftige debat om sexchikane i særligt mediebranchen de seneste uger.

“Vi skal først og fremmest vedkende os, at der er et problem og fjerne den modstand, der er over for folk, der stiller sig frem og fortæller om krænkende oplevelser. De må ikke føle, at de står alene. For ellers er det svært at komme videre i debatten og komme problemet til livs,” siger han.

Mørketal og #metoo

Ifølge en IDA-undersøgelse fra 2018 er sexchikane ikke et udtalt problem blandt IDAs medlemmer. Her svarede 1,4 procent af de STEM-ansatte ja til spørgsmålet om de “inden for de sidste 12 måneder har været udsat for seksuel chikane” på deres arbejdsplads. Det tal er 3,2 for en sammenligningsgruppe på et højt vidensniveau.

Alligevel mener Morten Thiessen, at IDA skal tage problemet meget alvorligt. Tiderne har skiftet, og der kan i kølvandet på de seneste år med øget fokus på sexchikane og #metoo-sager være store mørketal - også blandt STEM-ansatte – der vil dukke op til overfladen, hvis nye undersøgelser sættes i gang.

Mobning og sexchikane - få hjælp i IDA

Hvis du har været udsat for upassende adfærd, krænkende handlinger, mobning eller chikane i forbindelse med dit arbejde, så kontakt IDA. Her kan du i fuld fortrolighed tale med en rådgiver om din oplevelse.

Kontakt IDAs rådgivning 

Læs mere om mobning og sexchikane her.

Se også vores 8 gode råd til, hvordan du kan reagere, hvis du eller dine kollegaer oplever sexchikane.

Hvis en arbejdsgiver her, når vi er ved at træde ind i 2021, ikke har konkrete retningslinjer for sexchikane, så må de se at få det i en helvedes fart.

Morten Thiessen,
Formand, Ansattes Råd, IDA

“Vi skal jo tale ud fra et oplyst grundlag og blive klogere på problemets omfang og natur. Lade fakta tale, som vi siger. Det arbejde vil vi i IDA rigtig gerne bidrage til. Og derfor vil vi gerne høre vores medlemmer om, hvad de oplever ude på deres arbejdspladser.”

IDA arbejder blandt andet for at indføre et objektivt arbejdsgiveransvar. Det er en forpligtelse for arbejdsgiver til at handle på opståede sager, så man øger deres incitament for også at forebygge sexchikane.

Derudover vil IDA have et større fokus på området gennem Arbejdstilsynet og øge godtgørelsen for den krænkede medarbejder. Det er forslag, Morten Thiessen vil lægge på bordet til det møde, ligestillingsminister Mogens Jensen har indkaldt fagbevægelsen til i slutningen af september.

Skal ud ad samme dør som spritkørsel

Morten Thiessen mener dog, at en stor del af arbejdet også handler om oplysning. Ifølge Ligebehandlingsloven, som blev strammet i 2019, er sexchikane forbudt og arbejdsgiver er forpligtet til at sikre et chikanefrit miljø.

Meget af lovgivningen er altså på plads, mener Morten Thiessen. Men hvis man som ansat ikke kender til sine rettigheder og ved, at sexchikane ikke er noget, man skal finde sig i, kan det være svært at sige fra.

“I min levetid har vi formået at ændre vores forhold til spritbilisme og rygning. Her er der sket en voldsom positiv udvikling, og det er et bevis på, hvad vi kan gøre ved problemer, når vi taler om dem. De ændringer kom blandt andet ved hjælp af store oplysningskampagner. Det opfordrer vi også til i IDA, når det gælder sexchikane,” forklarer Morten Thiessen.

Klare sanktioner og retningslinjer

Men alt kan ikke løses på Christiansborg. For som Morten Thiessen siger, er lovgivningen ikke bedre end de borgere, der skal efterleve den. Derfor mener han også, at fagbevægelsen skal gribe i egen barm.

Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter skal spille en større rolle, og den del falder blandt andet tilbage på IDA.

“Det er altafgørende, at ledelsen sammen med tillidsrepræsentanter og medarbejdere skaber en forståelse for, at det er ok at sige fra over for grænseoverskridende adfærd, og at det er den forulempede, der bestemmer, hvilket budskab der er afsendt, og om det er inden for skiven. Vejen til et godt psykisk arbejdsmiljø går over denne form for hensyntagen og viljen til at tage problemerne op, før de vokser sig store,” forklarer Morten Thiessen.

Han mener, at der skal være klare retningslinjer på arbejdspladsen og sanktioner mod folk, der overtræder dem. Det er grundstenene for at indføre nultolerance over for sexchikane.

“Hvis en arbejdsgiver her, når vi er ved at træde ind i 2021, ikke har konkrete retningslinjer for sexchikane, så må de se at få det i en helvedes fart. Usikkerheden om, hvad der ‘går her på teglværket’, kan være med til at sløre grænserne. Og det vil altid være til de svagestes ulempe.”

Læs mere

Råd og vejledning

Kontakt IDA

Har du været udsat for mobning eller sexchikane på din arbejdsplads? Kontakt IDA og få rådgivning og støtte i en svær situation.

Skriv til os