Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde – UBVA

Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde – UBVA – er et stående udvalg under Akademikerne (AC), som varetager akademikernes interesse i ophavsretlige og patentretlige spørgsmål.

UBVAs medlemmer er alle sammen mennesker, der til daglig har intellektuelle ejendomsrettgiheder tæt inde på livet. Formanden er normalt en universitetsjurist.

AC-organisationer – derfor også IDA-medlemmer – kan få bistand af UBVA i konkrete sager om ophavsret og patentret. IDA-medlemmer kan derfor også kontakte UBVA direkte med spørgsmål om immaterialret. Derudover kan du blandt andet finde følgende på UBVAs hjemmeside:

  • læse gratis e-bøger og artikler om ophavsret og patentret
  • Tilmelde dig gratis kurser i ophavsret, forskningsektik mv.
  • Se årlige symposier som web-tv
  • Hente vejledende aftaler om webcast af undervisning, udgivelse af faglitteratur m.m.