Advarsel fra din arbejdsgiver

Din arbejdsgiver skal overholde en række krav for at give dig en advarsel. Er det ikke tilfældet, svækker det advarslens betydning.

En advarsel betyder, at din arbejdsgiver vil gøre dig opmærksom på, at der er et forhold eller en adfærd, du skal ændre på. Hvis ikke du retter dig efter advarslen, kan det få konsekvenser for din ansættelse. 

En advarsel kan både være mundtlig eller skriftlig. Men hvis din arbejdsgiver vil lægge advarslen til grund for en senere afsked, vil vedkommende typisk give en skriftlig advarsel. 

En advarsel skal præcist beskrive de forhold, der påtales, og hvordan arbejdsgiveren forventer, at du kan forbedre dem. 

Består advarslen kun af en vag formulering om, at din indsats eller adfærd er utilfredsstillende, vil det svække betydningen af advarslen i forbindelse med en senere afskedigelse, fordi du ikke har mulighed for at vide, hvad der forventes af dig. 

Konsekvenser

I advarslen skal det være specificeret, hvilke konsekvenser det vil have ikke at efterkomme kravene. Her vil der typisk være tale om opsigelse eller bortvisning. Det anbefales, at advarslen er tidsbegrænset, så den ikke kan danne grundlag for afskedigelse efter den aftalte tidsperiode. 

Modtager du en advarsel, hvor du ikke er enig i klagepunktet, skal du kontakte din tillidsrepræsentant eller IDA

Er du ansat i det offentlige, har du ret til partshøring, altså at udtale dig skriftligt om indholdet af advarslen. IDA opfordrer til, at du altid kontakter vores rådgivningsafdeling, inden du skriver et høringssvar. 

Din advarsel skal lægges i din personalesag, og hvis du som offentlig ansat er kommet med en skriftlig udtalelse i forhold til advarslen, så skal dine kommentarer ligge i din personalesag.