Fritstillet, suspenderet eller bortvist

Bliver du sagt op, har det stor betydning, om du bliver fritstillet, suspenderet eller bortvist. Uanset hvad står IDA klar til at til at hjælpe med rådgivning og til at forhandle med din arbejdsgiver, hvis det bliver nødvendigt.

Det er normalt, at ledere og specialiserede medarbejdere bliver fritstillet, da det ikke er optimalt for nogen af parterne, at medarbejderen fortsætter på arbejdspladsen efter en opsigelse. At blive fritstillet betyder at:

 • Du ikke skal møde på arbejde i fristillingsperioden. 
 • Du får din løn og beholder som udgangspunkt dine goder eller værdien som for eksempel telefon og firmabil. 
 • Du holder mest muligt ferie i fritstillingsperioden. 
 • Får du et job i fritstillingsperiode modregnes lønnen udover tre måneder.

Fratrædelsesaftale ved fritstilling 

Bliver du fritstillet forventer arbejdsgiveren typisk, at du holder så meget ferie som muligt i fritstillingsperioden. 

IDA anbefaler dog altid, at du forhandler om vilkårene, så du ikke behøver at afholde ferien. Har du behov for det, forhandler IDA også gerne din fratrædelsesaftale, så du får de bedst mulige vilkår. 

Nye opgaver ved fritstilling 

Det er IDAs opfattelse, at du har ret til at blive fritstillet, hvis dine arbejdsopgaver bliver taget fra dig. 

Laver din arbejdsgiver organisationsændringer, hvor din stilling bliver nedlagt, kan de for eksempel ikke sætte dig til at løse nye opgaver i opsigelsesperioden, hvis de er uden for dit normale ansvarsområde. 

Nyt job i opsigelsesperioden 

Er du blevet fritstillet, kan du påtage dig andet arbejde i opsigelsesperioden. I visse tilfælde vil det være aftalt med din nuværende arbejdsgiver, at du i hele perioden kan modtage dobbeltløn, men ellers vil din arbejdsgiver kunne modregne lønnen fra det arbejde i lønudbetalingerne. 

I opsigelsesperioden er du garanteret, hvad der svarer til minimum 3 måneders løn. 

 1. Guide

  Kom godt videre, efter du er blevet fyret

Bliver du suspenderet, skal du ikke møde på arbejdspladsen hver dag, men du skal stadigvæk stå til rådighed for din arbejdsgiveren, hvis det er nødvendigt. Derfor skal du fortsat aftale det med arbejdsgiveren, hvis du holder ferie, og du skal melde dig syg, hvis ikke du kan arbejde. 

Det er vigtigt, at I aftaler klare retningslinjer for, hvornår og hvordan din arbejdsgiver kan kontakte dig, for du skal ikke stå til rådighed hele tiden. Er du blevet suspenderet betyder det at:

 • Du skal ikke dagligt møde på arbejde i fristillingsperioden, men du skal stå til rådighed, hvis arbejdspladsen har brug for det.
 • Du får din løn og beholder som udgangspunkt dine goder som for eksempel telefon og firmabil. 
 • Suspension har ikke betydning for din ferie, som skal varsles som sædvanligt. 
 • Du kan blive ansat et nyt sted – uden at lønnen modregnes, så længe det ikke er i strid med din loyalitetspligt og din rådighedspligt.

Søg job som suspenderet  

Hvis du er blevet suspenderet, har du ret til at få fri med løn til at søge job i det omfang, det er nødvendigt. Du kan dog kun påtage dig andet arbejde i opsigelsesperioden, hvis du aftaler med din nye arbejdsgiver, at du kan få fri til at opfylde din rådighedsforpligtelse. Du kan i så fald modtage dobbeltløn i opsigelsesperioden. 

Selvom du er fritstillet eller suspenderet i opsigelsesperioden, er du stadigvæk ansat, og du har derfor pligt til at være loyal over for din arbejdsgiver. Det betyder, at du ikke må drive eller tage ansættelse i en konkurrerende virksomhed i opsigelsesperioden. 

Får du mulighed for det, skal du kontraopsige din stilling og fratræde, før du kan tiltræde den nye stilling. Er din arbejdsgiver indstillet på at løse dig fra ansættelsesforholdet tidligere, bør du sørge for at få aftalen på skrift.

 1. Artikel

  Se fritstilling eller suspension som en ny mulighed

Bortvisning er en mulig sanktion arbejdsgiveren kan benytte, hvis medarbejderen groft overtræder forpligtelser i ansættelsesforholdet. 

At blive bortvist betyder, at ansættelsesforholdet – og dermed lønudbetalingen – stopper øjeblikkeligt. Det er altså en meget alvorlig sag at blive bortvist, og du bør altid kontakte IDA for en nærmere afklaring af din situation. 

Hvis du er uenig i bortvisningen 

Er du uenig i bortvisningen, skal du hurtigst muligt protestere over for din arbejdsgiver og kontakte IDA. I denne type sager har du mulighed for at rejse krav om erstatning for løn og feriepenge samt eventuelt torterstatning og godtgørelse for usaglig afskedigelse.

Tilmeld dig Det Gode Arbejdsliv

Få artikler og gode råd til, hvordan du skaber et bedre arbejdsliv. Nyhedsbrevet er for dig, der arbejder som højtuddannet vidensarbejder.
 • Arbejdsvilkår
 • Gode råd
 • Trivsel
Tilmeld dig nyhedsbrevLæs seneste nyhedsbreve her