Hvis du selv vil sige dit job op

Der er en række regler, du skal overholde, når du siger op. Her kan du blandt andet læse om, hvordan du skriver din opsigelse, og hvornår du kan starte på et nyt job.

Kvinde står med mobil i hånden

En opsigelse skal indleveres skriftligt, og du bør få din arbejdsgiver til at kvittere for modtagelsen. Derfor anbefaler IDA, at du afleverer opsigelsen personligt til din nærmeste leder, hvis det er muligt. 

Få en bekræftelse

Er din nærmeste leder ikke til stede, kan du aflevere den til en stedfortræder, til en overordnet leder eller til personaleafdelingen. Hvis du foretrækker at sende en e-mail i stedet, kan du også gøre det, så længe det kan dokumenteres, at den er kommet frem. Du bør derfor bede modtageren om at bekræfte modtagelsen. 

Opsigelsens indhold 

Der er ingen krav til indholdet af en opsigelse, men det er en god idé, at den indeholder datoen for din opsigelse, datoen for din fratræden og kvitteringen for, at din arbejdsgiver har modtaget den. 

Opsigelsesvarsel 

Dit opsigelsesvarsel over for arbejdsgiveren er som minimum resten af måneden og den næste måned med. Siger du for eksempel op den 15. november, løber dit opsigelsesvarsel indtil 31. december. Hvis du har aftalt et længere opsigelsesvarsel i din ansættelseskontrakt, skal du altid respektere dette. 

Ansat på prøvetid 

Er du på ansat på prøvetid, kan du sige op med en dags varsel. Der kan dog være aftalt et længere varsel, som du skal være opmærksom på. Du kan højest være ansat på prøvetid i tre måneder. 

Når du siger dit job op, har du ret til at søge andet arbejde med løn. Det indebærer, at du må deltage i ansættelsessamtaler og andre opsøgende aktiviteter i arbejdstiden, så længe du giver din arbejdsgiver besked om dit fravær i så god tid som muligt. 

Du må til gengæld ikke bruge din arbejdstid på at skrive jobansøgninger og CV, rette din LinkedIn-profil eller lignende. 

Frigørelsesattest  

Accepterer din arbejdsgiver det, kan du få et kortere opsigelsesvarsel, når du siger op. Hvis I aftaler det, kan du eventuelt få en frigørelsesattest, så du kan stoppe på dit arbejde med en dags varsel, hvis du finder et nyt fuldtidsarbejde. 

Du får 3 ugers karantæne fra a-kassen, hvis du selv siger din stilling op, eller hvis a-kassen vurderer, at du er skyld i, at din arbejdsgiver har opsagt dig. En årsag kan være, at du har været skyld i samarbejdsproblemer, eller at du er blevet bortvist. 

I særlige tilfælde, hvor du har valget mellem at blive afskediget eller underskrive en frivillig fratrædelsesaftale, kan den frivillige aftale blive sidestillet med en afskedigelse, og dermed får du ikke karantæne fra a-kassen. Kontakt dog altid din a-kasse, som kan foretage denne vurdering. 

Er du i tvivl om dit opsigelsesvarsel, kan du benytte IDAs fratrædelsesberegner, der tager udgangspunkt i funktionærlovens bestemmelser. 

Vær dog opmærksom på, at beregningen er vejledende, og at du altid er velkommen til at kontakte IDA med spørgsmål. Er du ikke funktionær eller har du individuelle vilkår, som stiller dig bedre end funktionærloven, skal du også kontakte IDA. 

Fratrædelsesberegner

Med IDAs fratrædelsesberegner kan du beregne dit opsigelsesvarsel efter funktionærlovens bestemmelser (kræver login). 

Beregn dit opsigelsesvarsel

Tilmeld dig Det Gode Arbejdsliv

Få artikler og gode råd til, hvordan du skaber et bedre arbejdsliv. Nyhedsbrevet er for dig, der arbejder som højtuddannet vidensarbejder.
  • Arbejdsvilkår
  • Gode råd
  • Trivsel
Tilmeld dig nyhedsbrevLæs seneste nyhedsbreve her