Masseafskedigelse for medarbejdere

Masseafskedigelser kan komme som et lyn fra en klar himmel, og som medarbejder kan man ofte være helt uforberedt. Her kan du se, hvordan det juridiske efterspil af en masseafskedigelse typisk forløber, og hvilken hjælp IDA kan tilbyde.

Hvornår er der tale om en masseafskedigelse?

Virksomhedens størrelse og antallet af fyrede er afgørende ifølge lov om varsling ved masseafskedigelser. Der er tale om en masseafskedigelse når: 

 • Virksomheden beskæftiger mellem 20 og 100 lønmodtagere, og mindst 10 af disse påtænkes afskediget inden for et tidsrum af 30 dage.
 • Virksomheden beskæftiger mellem 100 og 300 lønmodtagere, og mindst 10 procent af disse påtænkes afskediget inden for et tidsrum af 30 dage.
 • Virksomheden beskæftiger over 300 lønmodtagere, og mindst 30 af disse påtænkes afskediget inden for et tidsrum af 30 dage.

Et forløb vedrørende masseafskedigelser starter som udgangspunkt altid ved, at medlemmerne eller IDAs lokale repræsentant henvender sig til IDA og Akademikernes A-kasse.

Som udgangspunkt reagerer IDA altså ikke på mediehistorier eller rygter, medmindre der er tale om særlige situationer.

I så fald tager IDA selv kontakt til medlemmerne i den berørte virksomhed.

Hvis medlemmerne henvender sig til IDA om en masseafskedigelse, vil IDAs første skridt være at få etableret en lokal repræsentation. Hvis der findes en virksomhedsgruppe eller akademikerklub på arbejdspladsen, eller en tillidsrepræsentant vil de udgøre den lokale repræsentation.

Hvis IDA ikke har en lokal organisering, vil medlemmerne blive opfordret til at udpege en eller nogle få kontaktperson(er), som kan være forbindelsesofficer mellem IDA og medlemmerne og eventuelt repræsentere medlemmerne i forhold til ledelsen.

Det er ikke absolut nødvendigt med en lokal repræsentant, men det vil afgjort være en klar styrke i det videre forløb. Når logistikken er på plads, skal der tages fat på to opgaver: Dels information til medlemmerne om status og perspektiver, dels et forhandlingsforløb med ledelsen om fratrædelsesvilkårene.

 1. Guide

  Kom godt videre, efter du er blevet fyret

IDA og Akademikernes A-kasse kan deltage i medlemsmøder, hvor der orienteres om medlemmernes retstilling ved en eventuel afskedigelse, vilkår i forbindelse med overgang til dagpenge og eventuel efterløn samt ikke mindst deres muligheder i forhold til efteruddannelse, jobsøgning, netværk med videre.

Der er også mulighed for, at en karrierekonsulent kan deltage i møderne. Møderne varer normalt et par timer.

IDA deltager i forhandlingsprocessen om fratrædelsesvilkår. Det kan enten være som sparringspartner for lokale repræsentanter eller som direkte part i forhandlingerne.

Hvordan og hvor meget IDA skal involveres i forhandlingerne, bliver afgjort på baggrund af omstændighederne og medlemmernes ønsker.

IDA kan bruge en række forhandlingsværktøjer som for eksempel:

 • Coache medlemmernes lokale repræsentant i forhandlingerne om jura og strategi.
 • Deltage i forhandlingerne, hvis det er muligt og kan have en gavnlig effekt på resultatet.
 • Bidrage med forhandlingsoplæg til inspiration for forhandlingerne.
 • Bidrage med konkrete eksempler på fratrædelsesaftaler som inspiration til forhandlingerne.
 • Bidrage med forslag til fratrædelsesaftale og kommentere aftale inden den underskrives.
 • Bidrage med input til den konkrete afskedigelsesprocedure

Ved masseafskedigelser kan IDA yde juridisk rådgivning til de berørte medlemmer inden for ansættelsesretslige spørgsmål.