Råd fra eksperten: Sådan leder du din introverte medarbejder

Det kan give vanskeligheder, hvis en ekstrovert chef skal lede en introvert medarbejder. Her får du fem gode råd til at gribe det an.

Henrik skumler. Nu har ingeniør Kim igen afleveret et skriv med velargumenterede indvendinger mod det, der blev besluttet på temamødet for 14 dage siden.

Hvorfor forstår Kim ikke, at beslutningerne tages på temamødet? Og hvorfor kommer han ikke frem med alle de gode argumenter, så de kan komme med i betragtning, inden beslutningen tages?

Henrik er irriteret over, at Kim ikke tager ansvar for det, der er besluttet – især fordi han ved, at Kims nye argumenter er så gode, at afdelingen nok bliver tvunget til at starte forfra i processen.

Henrik er en typisk ekstrovert leder, mens Kim er en introvert medarbejder. Kim arbejder i dybden, er velovervejet, foretrækker i første omgang at vende ideer og pointer med sig selv, inden de gives videre til andre. Der kan gå lidt tid, og det kan gå ud over timingen med de gode ideer.

Han vil gerne bidrage, men at sidde og mundhugges i en brainstorm uden forberedelse virker ikke seriøst. Her får du fem råd til, hvordan du bedst leder en introvert medarbejder. 

Råd 1: Send noget skriftligt før mødet

Den introverte medarbejder bryder sig i mindre grad om brainstormmøder og hurtige beslutninger. De har brug for tid til at tænke sig grundigt om. Derfor er det en god ide, at lederen sender noget skriftligt materiale ud til medarbejderen et stykke tid før mødet. Den introverte skal forberedes til mødet, så de undgår at forhale den normale beslutningsproces, og de gode ideer og løsningsforslag inddrages rettidigt.

 På den måde vil den introverte medarbejder være bedre klædt på til den mundtligt prægede foranalyse og brainstormmøde, fordi de på forhånd har tænkt temaet igennem.

Råd 2: Tolerer en vis periode af tavshed

Lederen med introverte medarbejdere på holdet skal indse, at de udadtil kan virke tøvende og afventende. Simpelthen fordi de tænker. Det kan opfattes som, at de introverte modarbejder processerne, er afvisende, arrogante og ved bedre.

Men det er vigtigt at komme bagom de her personer. Det er ofte en facade, når de virker distancerede. Introverte kan bedst lidt at arbejde i dybden. Derfor må lederen tolerere en tid med tavshed, inden den introverte kommer med et svar. Det er lederen opgave at sørge for, at den introvertes mening og bud også kommer i betragtning.

Råd 3: Lav en forventningsafstemning

Lederen har ansvaret for at understøtte den introverte medarbejder til også at arbejde med den mundtlige kommunikation. Introverte foretrækker som hovedregel den skriftlige kommunikation, og er derfor som regel meget dygtige til det, fordi det er det, de har trænet hele livet.

Som leder skal du derfor forklare behovet for og skabe forudsætninger for, at den mundtlige kommunikation trænes og bringes i god balance. Det kræver en forventningsafstemning, fordi lederen skal vide, hvordan den introverte bedst kan lide at modtage feedback og kompetenceudvikle sig. Her skal du som leder blidt skubbe den introverte til at give lidt afkald på sin egen præference.

Råd 4: Bliv ikke for privat

Det fjerde råd handler om ikke for hurtigt at blive privat. For mange introverte er ikke komfortable med at fortælle om deres privatliv. Overtræder lederne den introvertes privatsfære, så trækker de sig som regel, og så kan det være svært at få den gode kommunikation op at stå.

Råd 5: Promover den introvertes arbejde

Lederen skal anerkende sin introverte medarbejders indsats – de går nemlig selv stille med dørene. Derfor skal lederen sørge for, at de introverte får den velfortjente anerkendelse i organisationen.

Derfor er det vigtigt for lederen at sætte sig ind i, hvad der er gået godt for den introverte medarbejder og åbent påskønne dette. For de råber sjældent op om deres egne gode resultater, og det er skidt for alle parter, virksomheden, kollegaerne og dem selv. Der er masser af guld at hente.

Kommunikation for ledere

En stor del af lederopgaven er at kunne motivere dine medarbejdere – det gør du typisk gennem forskellige former for kommunikation.

Få værktøjer til at blive tydeligere i din kommunikation på IDAs kursus ’Kommunikation for ledere’.

Kursus: Bliv bedre til at kommunikere

Læs mere

Råd og karriere

Gode råd til din karriere og arbejdsliv

Vi har samlet alle vores gode råd, artikler samt regler om alt fra ferie til ansættelseskontrakt ét sted. På den måde kan du hurtigt og nemt betjene dig selv og finde svar på det, du leder efter.

Søg råd