Vikaransættelser  

Bliver du ansat som vikar i en virksomhed, er du midlertidigt ansat i en anden persons stilling. Du vil typisk være vikar for en person, der er syg, på barsel eller af andre årsager har fået orlov uden løn.

Som vikaransat er du omfattet af de løn- og ansættelsesretlige vilkår, som gælder på henholdsvis det offentlige og private arbejdsmarked. Det vil sige ferieloven, funktionærloven og de offentlige overenskomster.

Den eneste reelle forskel fra en ordinær ansættelse er, at du som vikar er ansat for en tidsbegrænset periode.

Hvis du er ansat for en bestemt periode, ophører ansættelsen uden varsel eller særskilt opsigelse ved periodens udløb.

Bliver du tilbudt et fast job i forlængelse af et vikariat, skal du være opmærksom på, at din løn og ansættelsesanciennitet skal regnes fra vikariatets start, medmindre du har været ansat igennem et vikarbureau.

Bliver du tilbudt ansættelse hos brugervirksomheden, må vikarbureauet ikke stille forhindringer i vejen for dette.

Er du ansat i et vikarbureau, vil du i udgangspunktet ikke være omfattet af funktionærlovens bestemmelser. Det kan blandt andet få betydning for dit opsigelsesvarsel og dine muligheder for at få løn under sygdom.

Du skal være opmærksom på, at din arbejdsgiver er vikarbureauet og ikke den virksomhed, du er i vikar i.

For at sikre bedre ansættelsesvilkår anbefaler IDA derfor, at du får skrevet indskrevet i din kontrakt, at du er omfattet af funktionærloven.

  1. Rådgivning

    Kontakt Akademikernes A-kasse

Tilmeld dig Det Gode Arbejdsliv

Få artikler og gode råd til, hvordan du skaber et bedre arbejdsliv. Nyhedsbrevet er for dig, der arbejder som højtuddannet vidensarbejder.
  • Arbejdsvilkår
  • Gode råd
  • Trivsel
Tilmeld dig nyhedsbrevLæs seneste nyhedsbreve her