Selvstændig eller startup

Her finder du artikler og informationer til dig, der er selvstændig eller startup.

Start din egen virksomhed

Gode råd til alt det praktiske, når du starter din egen virksomhed.

Selvstændig som bibeskæftigelse

Når du er selvstændig og lønmodtager samtidig skal du kunne kombinere to arbejdsliv.

Erstatningsansvar og forsikringer

Det er vigtigt, at du er ordentligt forsikret som selvstændig.

Honorarer

Som selvstændig skal du selv vurdere, hvad der er et passende honorar for dine ydelser.

Ejeraftale

En ejeraftale er en god ide, hvis I er flere der starter en virksomhed sammen.

Konsulent- og samarbejdsaftaler

Find skabeloner til din konsulent-, samarbejds- eller underleverandøraftale

Social sikring

Læs om reglerne for dagpenge, sygedagpenge, barsel og pension for selvstændige. 

Virksomhedslukning

Læs, hvordan du lukker din virksomhed ned, hvis det bliver nødvendigt.

Ophavs- og patentret for selvstændige

Hvad skal du være opmærksom på som selvstændig i forbindelse med immaterielle rettigheder

Videoer for selvstændige og startups

IDA har produceret en række med fokus på forskellige emner af interesse for selvstændige og startsups

Dagpengeregler for selvstændige

Få overblik over dagpengereglerne for selvstændige

Særlige fordele til dig som selvstændig

Få overblik over rabataftaler og medlemsfordele for dig, der er selvstændig, freelancer eller har en startup.