IDA: Sådan får alle det bedste ud af senkarrieren

IDA arbejder for, at alle får de bedste muligheder for at fortsætte med at arbejde - på deres egne præmisser. Karriererådgivning, senioraftaler og fleksibel pensionslovgivning er centrale værktøjer for, at flere kan og vil arbejde længere.

IDA

af IDA

Morten Thiessen

Vi ønsker gode og klare ordninger for IDAs medlemmer i senkarrieren, og det går heldigvis hånd i hånd med både virksomhedernes ønsker og smafundets behov for vidensmedarbejdere på STEM-området, siger Morten Thiessen, formand for Ansattes Råd i IDA..

I en tid med stor mangel på arbejdskraft indenfor teknologi, naturvidenskab og it har både den enkelte, virksomhederne og samfundet interesse i, at vidensarbejdere - som kan og vil - bliver længere på arbejdsmarkedet.

Men den sidste del af arbejdslivet har sine særlige udfordringer af både menneskelig, holdningsmæssig og lovgivningsmæssig karakter. 

Helt grundlæggende mener vi, at alle der kan og vil, skal have de bedste muligheder for at fortsætte med at arbejde på den måde, som passer til den enkelte og til deres virksomhed. Vores analyser viser, at hver tiende er gået modvilligt på pension, og vores medlemmer skriger på senioraftaler på deres virksomheder, siger Morten Thiessen, formand for Ansattes Råd i IDA. 

God karriererådgivning med fokus på seniorer 

For det enkelte medlem er det en kæmpe beslutning bare at begynde at tænke på, hvordan man skal arbejde i den sidste del af karrieren. På vej op gennem 50’erne ligger pensionen langt væk for mange. Men det handler om at forberede sig i tide, hvis man vil have de bedste valgmuligheder. 

Der har vi i IDA stor fokus på karriererådgivning til seniormedarbejderne. 

Det er særlig vigtigt i senkarrieren at reflektere over sin situation og sine ønsker. Det skyldes, at vores livssituation og arbejdsvilkår hele tiden ændrer sig, og at det påvirker vores præferencer, når det kommer til arbejdstimer, løn, udfordringer og ansvar. 

Man skal passe på at et ønske om udfasning fra arbejdsmarkedet ikke bliver en afvikling af sig selv på jobbet, hvor man ikke længere får del i de spændende opgaver. 

Måske er et nyt job eller en hel eller delvis ny karriere som selvstændig er det helt rigtige. 

Det kan en samtale med en af IDAs erfarne karriererådgivere skabe klarhed over. 

Senioraftale er en fordel for både medarbejder og virksomhed 

Fleksible arbejdstider, nedsat eller gradvis nedsat tid samt større indflydelse på deres arbejdsopgaver er de tre bærende søjler i en senioraftale, der får højt efterspurgte vidensmedarbejdere inden for it, teknologi og naturvidenskab til at blive på arbejdsmarkedet. 

Senioraftaler med gode rammer er til gavn for både den enkelte medarbejder, der kender sine muligheder og for virksomheden, der kan beholde værdifuld erfaring længere.

- Det er simpelthen spild af både faglige kompetencer og menneskelige ressourcer. Vi vil gerne være med til at flere seniorer fortsætter på arbejdsmarkedet længere, end den officielle pensionsalder foreskriver. Godt for den enkelte, der kan og vil. Godt for virksomhederne. Og selvsagt godt for samfundsøkonomien, siger Morten Thiessen.

Læs mere: Ingeniører skriger på seniorord­ninger og fleksible aftaler. 

Fleksibel overgang til folkepension i stedet for enten-eller 

Regler og lovgivning for pensions, efterløns og akasseområdet har stor betydning for IDAs medlemmer, og her arbejder vi hårdt på at påvirke beslutningerne, så der bliver langt større fleksibilitet.  

I dag efterspørger mange seniorer en glidende overgang, og det skal pensionssystemet være bedre til at rumme. Et konkret eksempel på den manglende fleksibilitet er den enten-eller-beslutning, som mange seniorer mødes med i dag. 

Er man først begyndt at få udbetalt penge fra sin ratepension efter folkepensionsalderen, så kan man ikke fortryde, hvis man ønsker at træde ind på arbejdsmarkedet igen.  

I dag kan man ikke være medlem af en a-kasse, når man har nået den officielle pensionsalder. Det må være muligt at finde modeller, hvormed man sikrer, at seniorer, der ikke ønsker at kappe båndene til arbejdsmarkedet, fortsat kan have et sikkerhedsnet, hvis de kortvarigt skulle blive ramt af ledighed. Alternativet er jo, at IDAs medlemmer trækker sig tilbage for tidligt. 

Læs mere om IDAs forslag til Pensionskommissionen

- Vores mål med indsatsen for senkarrieren er nærmest et kinderæg: Det enkelte medlem skal have de bedste muligheder i det sene arbejdsliv, virksomhederne skal have mest mulig glæde af seniorernes kompetencer. Samfundet skal have mest muligt glæde af STEM-kompetencerne så længe som muligt. Vi er ikke ude efter en Arne-pension – tværtimod vil vi gerne give vore medlemmer de bedste muligheder for at arbejde længere og hermed også bidrage mere til samfundet og statskassen, udtaler Morten Thiessen, formand for Ansattes Råd i IDA.

Webinar: Debatmøde om seniorer på arbejdsmarkedet

”Tillykke med de 50! Bliver du nu fyret, så bliver det svært at finde et nyt job…”

Beskæftigelsesministeren, eksperter, DJØF og IDA debatterer fakta og myter om aldersdiskrimination.

Optaget: Tirsdag d. 22. juni 2021, Kl. 12:30 - 15:00

Sted IDA Conference, København.

Se webinaret på IDA Play

IDAs analyser og undersøgelser

Mange ingeniører pensioneres mod deres vilje
Toppen kan tages af den værste mangel på ingeniører, scient.er og it-specialister, hvis arbejdsgivere bliver bedre til at fastholde seniorer. Hver 10., som er gået på pension, er stoppet mod egen vilje og vil gerne arbejde, viser nye tal fra IDA.

Mange ingeniører må kigge forgæves efter en senioraftale
På trods af et stort ønske om fortsat at bidrage til arbejdsmarkedet, har færre end hver 10. privatansatte ingeniør over 55 år en seniorordning eller en aftale med deres arbejdsgiver om at få en. Det gab skal lukkes, mener IDA.

Seniorordninger får ingeniører til at udskyde pensionistlivet
Seniorordninger med mulighed for nedsat tid og øget fleksibilitet er det værktøj, der kan få flere ingeniører og scient.er til at udskyde deres pensionisttilværelse og blive længere på arbejdsmarkedet. Det viser en undersøgelse fra IDA.

Debatindlæg fra IDA

Ønskelisten til Pensionskommisionen til et bedre seniorarbejdsliv
Pensionskommissionens medlemmer er udpeget. Når arbejdet begynder, bør fokus være at sikre en bedre og glidende overgang fra arbejdsliv til pensionistliv. 

Debatten skal handle om andre end Arne
Det er vigtigt, at debatten om pension også kommer til at handle om andre grupper end den, Arne repræsenterer. Der er et stort behov for at udvikle nye modeller for fleksibel tilbagetrækning.

Fleksibilitet for alle seniorer bidrager til Arne
Gør vi op med enten-eller-beslutningen i pensionssystemet, så vil det også være muligt for de seniorer, der ønsker at fortsætte med at arbejde efter den officielle pensionsalder, at have et økonomisk sikkerhedsnet, hvis de skulle blive ledige.

Ingeniører skriger på seniorord­ninger og fleksible aftaler
Arbejdsdygtige seniorer forlader markedet alene på grund af datoen på deres fødselsattest. Det er spild af kompetencer, når både virksomheder og samfundet mangler vidensarbejdere.