Virksomhedsformer - hvad skal du vælge?

I Danmark findes en række forskellige virksomhedsformer. IDA guider dig her til, hvilken virksomhedsform du bør vælge afhængig af din situation og giver dig input til fordele og ulemper ved de forskellige virksomhedsformer.

Når du skal starte egen virksomhed, skal du finde ud af, hvilken virksomhedsform du skal oprette. Før du beslutter dig for, hvilken type virksomhedform du skal vælge, bør du sætte dig grundigt ind i, hvad der kendetegner de forskellige typer.

Hvilken virksomhedsform der er den rigtige for dig, beror på en vurdering af en række forskellige faktorer så som; hvilken risiko du er villig til at løbe, hvilken kapital du har til rådighed, hvilke regnskabskrav kan og vil du opfylde, hvad valget betyder for din skattebetaling. Her er en række eksempler på virksomhedsformer.

Enkeltmandsvirksomhed

Har du ingen planer om at starte en større virksomhed, kan en enkeltmandsvirksomhed være en fordel. I en enkeltmandsvirksomhed kan der kun være én ejer, men til gengæld kan du ansætte medarbejdere.

Som enkeltmandsvirksomhed kan du indberette moms og du kan importere og eksportere både i og uden for EU. I en enkeltmandsvirksomhed tilhører aktiverne dig som ejer, men du hæfter også personligt for virksomhedens gæld.

Det kan være en ulempe, fordi det kan gå udover din private formue. Det er gratis at registrere og oprette en enkeltmandsvirksomhed, men du skal have dansk CPR-nummer.

Iværksætterselskab (IVS)

NB: Bemærk, at reglerne vedrørende IVS er ændret pr. primo april 2019.

Det er således ikke længere muligt at oprette et IVS, ligesom allerede stiftede IVS’er skal omdannes til ApS inden den 15. oktober 2021. Kapitalkravet for ApS sættes samtidig ned fra kr. 50.000 til kr. 40.000.

Læs evt. mere her om iværksætterselskab afskaffes

Interessentselskab

Et interessentselskab kræver mindst to ejere, så er du kun dig selv, er et I/S ikke en mulighed. Ejerne i et interessentselskab kaldes interessenter og de er personligt og solidarisk økonomisk ansvarlige med alt, hvad de ejer og har.

Det kan ses som en ulempe, da det kan gå udover din privatformue, hvis noget går galt i den fælles virksomhed.

Interessentselskabet skal kun registreres, hvis interessenterne er kapitalselskaber, eller hvis virksomheden skal registreres for skatte- og afgiftsmæssige pligter.

Det er dog en fordel, hvis interessenterne i et interessentselskab indgår en ejeraftale eller interessentskabskontrakt, hvor I de fastlægger reglerne mellem sig.

Anpartsselskab (ApS)

Vil du oprette et anpartsselskab skal du være opmærksom på, at du skal indskyde mindst 40.000 kroner, hvilket kan være svært for mange og dermed en ulempe. Dog hæfter du ikke personligt som ejer for selskabets gæld udover de penge, der er indskudt i anpartsselskabet.

Det er en klar fordel. Til gengæld er formuen i selskabet ikke din personlig. Den tilhører anpartsselskabet. I et anpartsselskab skal der være en direktion, og du kan bare være dig selv eller du kan have flere ejere med.

Fleksibiliteten er en fordel. At oprette et anpartsselskab kræver vedtægter og et stiftelsesdokument.

Aktieselskab (A/S)

For at oprette et aktieselskab skal du indskyde 500.000 kroner fra start. Det kan være en ulempe for mange, at der skal indskydes så mange penge. Som ejer af et aktieselskab hæfter du ikke personligt for gæld, hvilket umiddelbart er en fordel.

Men formuen i dit aktieselskab er selskabets og ikke din som ejer.

Et aktieselskab kan have en eller flere ejere, hvilket også er en fordel. Men selskabet skal have en bestyrelse/tilsynsråd og en direktion, hvilket kan være en ulempe, fordi medlemmer til en bestyrelse skal samles. Hvis du skal oprette et aktieselskab kræver det, at du udarbejder vedtægter og et stiftelsesdokument.

Hvilken virksomhedsform, der passer til netop din situation, afhænger af mange forskellige faktorer, herunder hvad du skal lave i din virksomhed, og hvilket set-up, du ønsker rent skattemæssigt.

Læs mere nedenfor, og kontakt IDAs juridiske rådgivere, der kan guide dig, og give dig overblik, så du kan komme videre i beslutningsprocessen.