Arbejdsskader og erhvervssygdom

Bliver du ramt af en ulykke eller sygdom på grund af dit arbejde, kan du have ret til erstatning. IDA bistår med rådgivning og vejledning under hele forløbet, fra skaden er sket, til Arbejdsskadestyrelsen træffer en beslutning.

Anmeld skade eller sygdom

Det kan være en hård belastning, menneskeligt og økonomisk, hvis du bliver syg eller kommer til skade i forbindelse med dit arbejde. Derfor er det vigtigt, at du anmelder din sygdom eller skade korrekt, så du eventuelt kan få erstatning for behandlingsudgifter, varige mén og erhvervsevnetab. 

Du skal altid anmelde en skade, også selvom du ikke forventer, at den vil give dig varige mén. Hvis en mindre alvorlig skade siden hen viser sig at være alvorligere end først antaget, er det nemlig vigtigt, at den er anmeldt rettidigt.

Krav på erstatning

Anmeldelsen skal ske til din arbejdsgivers forsikringsselskab og til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der vurderer, om du har krav på erstatning. Det skal dokumenteres, at der er sammenhæng mellem dine arbejdsvilkår og skaden eller sygdommen, før du kan få tilkendt erstatning.  

Huskeliste, når du anmelder
  1. Kontakt arbejdsmiljø-repræsentanten om skaden 
  2. Skriv omstændighederne ved ulykken eller sygdommen ned. Noter eventuelle vidner. 
  3. Gem dokumentation for behandlings-udgifter 
  4. Anmeld skaden hos Virk. 

Arbejdsgiverens pligt

Din arbejdsgiver er forpligtet af loven til at være omfattet af en arbejdsskadeforsikring. De skal derfor altid anmelde ulykker, som man kan forvente vil udløse krav og ydelser efter arbejdsskadeforsikringsloven. Læger og tandlæger har desuden pligt til at anmelde mistanke om erhvervssygdomme. 

Arbejdsulykke og erhvervssygdom

Er du usikker på om det er en arbejdsulykke eller erhvervssygdom? Her kan du læse mere om forskellen

Læs mere om arbejdsulykker og erhvervssygdomme

Tilmeld dig Det Gode Arbejdsliv

Få artikler og gode råd til, hvordan du skaber et bedre arbejdsliv. Nyhedsbrevet er for dig, der arbejder som højtuddannet vidensarbejder.
  • Arbejdsvilkår
  • Gode råd
  • Trivsel
Tilmeld dig nyhedsbrevLæs seneste nyhedsbreve her