26.01.2018
6 min læsetid

Hvad gør du, når du spotter tegn på stress?

Mange overser de tidlige tegn på stress, og risikerer at få alvorlige følgevirkninger, før de får hjælp. Spot symptomerne og lær, hvordan du kan hjælpe dig selv, dine kolleger eller dine medarbejdere.

IDA Learning

af IDA Learning

Stress opstår, når man oplever, at der ikke er balance mellem de udfordringer, man står over for, og ens muligheder for at håndtere udfordringerne.

Stress er ikke en sygdom i sig selv – men langvarig stress kan føre til alvorlig sygdom. Derfor er det vigtigt at gøre noget ved sin stress, inden det går galt.

Hvis du kender tegnene på stress, kan du til en vis grad forebygge eller tage det i opløbet - uanset om det gælder dig selv, dine kolleger eller dine medarbejdere.

Hvad kan du gøre:

Det er vigtigt at forstå, at den stressramte typisk oplever et akut mangel på overblik og som følge deraf føler sig handlingslammet. Derfor er det vigtigt, du tager handling, når du ser alarmlamperne blinke.

Det er ikke et mål at få vedkommende sygemeldt. De fleste har dog mistet perspektivet og er i en yderst skadelig situation. Der skal derfor professionel bistand til.

Hvis du har tegn på stress:

Først og fremmest - det er sjældent, at man selv kan spotte stresstegn ved sig selv. Lyt til dem der kender dig godt, hvis de kommer til dig med bekymringer.

Hold øje med dit søvnmønster - har du svært ved at falde i søvn, vågner du mange gange i løbet af natten? Vågner du tidligere end du plejer, og kan du mærke, du ikke er udhvilet? Bruger du mere og mere tid på arbejdet? Tag evt. en snak med din nærmeste kollega, hvis du er usikker, og hør, om de har lagt mærke til forandringer eller genkender stresstegnene hos dig. Uanset hvad bør du tage handling, hvis du er bekymret for at passe bedst muligt på dig selv.

Hvis du har et godt forhold til din chef, er det her, du skal starte. Alternativt kan du tage en indledende snak med din læge og IDA, så du får mere perspektiv på din situation. Men det er også vigtigt at tale med mere fortrolige - for eksempel dine venner og din familie.

Det vigtige er, at du kommunikerer klart med dine omgivelser og får gjort opmærksom på, at du føler dig stressramt eller i farezonen for at blive det. Ellers bliver der ikke taget handling. Det er som regel først, når man beder om hjælp, at der sker noget.

Hvis din kollega har tegn på stress:

Tit kan det være nemmere at spotte stresstegn hos en god kollega. Her kan du med fordel spørge ind til din kollega, hvordan det går, og prøve at lægge mærke til, i hvor høj grad ovennævnte stresstegn optræder i hverdagen. Det er dog vigtigt at huske, at du er ikke behandler, og det er ikke dig, der skal vurdere, om din kollega er stressramt, eller hvad den rigtige kur er.

I stedet skal du hjælpe ved at sende din kollega i den rigtige retning. Påpeg de observationer, du har gjort dig enten direkte overfor kollegaen eller en, der er tæt på vedkommende. Han eller hun vil oftest være handlingslammet, så tilbyd at du tager en indledende snak med vedkommendes chef eller tillidsrepræsentant. 

Hvis din medarbejder har tegn på stress

Mange ledere er i tvivl om, hvordan de bedst tager den indledende snak, når stressmistanken har meldt sig. Hvad stiller du op, hvis medarbejderen afviser, at der er et problem?

Selvom du er leder, behøver du ikke have svar eller løsninger på alle problemer. Hvis løsningen var ligetil, så havde din medarbejder formentlig fundet den selv. Din medarbejder har ofte kæmpet en indædt kamp for at løse situationen, og det, han eller hun først og fremmest har brug for, er, at du sætter dig ned og lytter. Prøv at indlede en dialog om, hvad der mon er årsag til belastningen - og forsøg så at blive klogere på, hvad der kan mindske den.

Der kan være mange årsager til stress - og det kan være et sammensurium af arbejds- og privatliv.

Stress hos en medarbejder kan være tegn på et dybereliggende problem i afdelingen, der skal tages hånd om, inden andre kollegaer går ned med stress. Nogle gange er stress udløst af rent individuelle problemer, men ofte er problemet fælles, og det afdækkes kun, hvis du som chef tør gå ind i sagen og tage de svære snakke.

Derfor er det vigtigt, at du får taget dialogen med medarbejderen og finder ind til årsagen til stress - og handler på det. Ellers risikerer du langtidssygemeldte medarbejdere - og i værste tilfælde at miste medarbejderen, og dermed kan vigtig viden gå tabt.

I IDA hjælper vi med at sikre både din og dine kollegaers trivsel på arbejdspladsen. Vi tilbyder blandt andet rådgivning i hvordan du bedst forebygger stress samt hvordan du sikrer et godt arbejdsmiljø. Hvis skaden alligevel skulle ske, hjælper vi dig også med både stresshåndtering eller en eventuel arbejdsskadessag. Se mere om stress og arbejdsmiljø.

Kend faretegnene

Der er en række kendetegn ved stress, som kan være mere eller mindre udtalte og af kortere eller længere varighed. Der er ikke tale om en tjekliste, men hvis du lægger mærke til flere af nedenstående faretegn hos dig selv eller dine kolleger/medarbejdere/leder, er der grund til at være på vagt:

Fysiske tegn: 

Ondt i maven, hovedpine, synsforstyrrelser, svimmelhed, svedeture, appetit- og søvnforstyrrelser, angstanfald, trykken for brystet, hjertebanken, åndenød, blackout, kronisk træthed.

Psykiske tegn: 

Isolerer sig fra kolleger, har ikke overskud til at være sammen med kolleger, bliver temperamentsfuld eller grådlabil. Koncentrationsvanskeligheder eller dårligere hukommelse. 

Adfærd:

En person, der ellers er punktlig, kommer nu for sent til møder eller glemmer aftaler. Spiser frokost foran computeren i stedet for sammen med kollegerne. Laver flere fejl end normalt. Er mere negativt indstillet end ellers.

Tilmeld dig Det Gode Arbejdsliv

Få artikler og gode råd til, hvordan du skaber et bedre arbejdsliv. Nyhedsbrevet er for dig, der arbejder som højtuddannet vidensarbejder.
  • Arbejdsvilkår
  • Gode råd
  • Trivsel
Tilmeld dig nyhedsbrevLæs seneste nyhedsbreve her