Forebyg stress

Lyt til din krop og din omgangskreds, så du kan tage stress i opløbet og undgå en sygemelding.

Personer med langvarig stress overser tit faresignalerne og får derfor ikke sagt fra i tide. Derfor skal du tage det alvorligt, hvis dine nærmeste siger, at du virker stresset. Familien og de nærmeste kolleger kan tit være bedre end en selv til at vurdere, om man er stresset, fordi dømmekraften er påvirket. 

Stress bliver ikke kun udløst af, at du arbejder for meget, men også af arbejdets karakter. Hvis du oplever dit arbejde som uforudsigeligt, meningsløst eller kedeligt tærer det mere på dit psykiske helbred, end hvis du har mange velorganiserede og spændende opgaver. 

  1. Råd fra eksperten

    Tal med din kollega om stress

  2. Nyhedsbrev

    Få artikler og gode råd til, hvordan du skaber et bedre arbejdsliv

Betegnelsen psykisk arbejdsmiljø bliver brugt om forholdet mellem mennesker og deres arbejde. Et godt psykisk arbejdsmiljø skaber trivsel og motivation hos den enkelte medarbejder.  

Er det psykiske arbejdsmiljø godt, bliver medarbejderne udfordrede på et passende niveau, så de kontinuerligt udvikler sig og bevarer deres motivation. Omvendt kan et dårligt psykisk arbejdsmiljø føre til utryghed, mistrivsel, stress og sygdom. 

Mange videnarbejdere engagerer sig dybt i deres arbejde, og de vil gerne udfordres fagligt samt yde deres bedste hver gang. Den store skurk for deres psykiske trivsel er derfor uklare mål, som kan betyde, at de bruger uforholdsmæssigt mange ressourcer på at løse opgaver til perfektion. 

Derfor er det vigtigt, at der er en retning og mål for deres arbejde, så følelsen af usikkerhed ikke kommer til at blive en dominerende faktor i deres arbejdsliv. Her er det også vigtigt, at der er overensstemmelse mellem krav og ressourcer for den enkelte medarbejder.

 Jobtilfredsheden bliver også bedre, når der er passende udfordringer og udviklingsmuligheder for den enkelte. For videnarbejdere, der typisk har taget en lang uddannelse, er det desuden vigtigt, at arbejdet opleves som meningsfuldt, værdifuldt og anerkendt. 

Derfor er der både et menneskeligt og et økonomisk rationale for alle organisationer i at tage det psykiske arbejdsmiljø alvorligt. Da den enkeltes oplevelse af trivsel dannes i samspil med medarbejdere, er god trivsel desuden noget, der skabes i kommunikationen på alle niveauer af organisationen. 

Hvis en afdeling eller en organisation vil arbejde med stressproblemstillinger, bør det første skridt derfor være at arbejde med en stresspolitik, der kan give svar på, hvordan stress identificeres, håndteres og forebygges mest effektivt. 

Holdningen til stress og debatklimaet på en arbejdsplads er meget afhængig af virksomhedskulturen og tillidsforholdet mellem ledere og medarbejdere. Derfor bør man på alle arbejdspladser spørge sig selv om, hvilke holdninger til stress, der er fremherskende. 

Hvis medarbejderne kan tale åbent om stressrelaterede problematikker, uden at det bliver betragtet som klynk eller et svaghedstegn, er der langt større chancer for, at et sygdomsforløb kan blive taget i opløbet, ved at medarbejderen og lederen i fællesskab ser på mængden og organiseringen af den enkeltes arbejdsopgaver. 

Tilmeld dig Det Gode Arbejdsliv

Få artikler og gode råd til, hvordan du skaber et bedre arbejdsliv. Nyhedsbrevet er for dig, der arbejder som højtuddannet vidensarbejder.
  • Arbejdsvilkår
  • Gode råd
  • Trivsel
Tilmeld dig nyhedsbrevLæs seneste nyhedsbreve her