Hjælp til udarbejdelse af stresspolitik

Alle har et ansvar for at være med til at forebygge både egen, medarbejderes og kollegers stress. En stresspolitik på arbejdspladsen kan være en start til arbejdet med stress-bekæmpelse

Når stresspolitikken skal udformes er det vigtigt, at både medarbejdere og ledere involveres i processen og bliver enige om, hvad stresspolitikken skal indeholde.

På den måde bliver stresspolitikken et fælles projekt, som alle arbejder hen imod. Vejen skal banes for en fælles forpligtigelse, så medarbejdere og ledere gør en aktiv indsats for at efterleve stresspolitikken.

Udformningen af en stresspolitik skærper organisationens bevidsthed omkring stress og trivsel. Det er i den forbindelse vigtigt at få diskuteret en række centrale spørgsmål om arbejdspladsens holdning til stress.

Udformningen af en stresspolitik skærper organisationens bevidsthed omkring stress og trivsel. Det er i den forbindelse vigtigt at få diskuteret en række centrale spørgsmål om arbejdspladsens holdning til stress. Det vil være relevant at spørge:

 • Hvornår og hvordan skal der gribes ind overfor stress?
 • Hvilke handlemuligheder har man forhold til stress? Hvor kan de ansatte gå hen, hvis de selv er ramt af stress eller har mistanke om, at en kollega er ramt af stress?
 • Hvem er ansvarlig for de enkelte tiltag? Hvad er fx ledelsens rolle?
 • Balancen mellem arbejde og familie – hvordan hænger virkeligheden sammen? Tager I sociale hensyn, så familierne kan fungere?
 • Hvilke forebyggende mål har I på længere sigt?
 1. Kompetencecoach

  IDAs KompetenceCoach

Sørg for, at politikken ikke bliver en samling uforpligtende hensigtserklæringer!

1. Overvejelser – valg af fokus

Ønsker organisationen en samlet trivselspolitik? Eller er det vigtig at kaste ekstra lys på stress i jeres organisation?

2. Formål

Kort beskrivelse af vision og værdier i relation til stress, definition på stress, hvorfor en politik for stress og trivsel. Forslag til formål:

 • Forebyggelse af stress ved at vise konkrete handlinger, der kan gøres for at nedsætte belastningen på den enkelte, på arbejdsgruppen og på arbejdspladsen som helhed.
 • Anvisninger til handlinger for den enkelte, arbejdsgruppen og lederen hvis en ansat trods alt rammes af stress.
 • Fokus på trivsel i en travl hverdag.

3. Overordnede mål og strategier

Hvordan passer stresspolitikken ind i virksomhedens overordnede strategi?

Hvilke overordnede og konkrete mål ønsker I at opfylde? Hvilken betydning kan den have på sigt?

Er der sammenhæng med andre initiativer eller politikker i virksomheden?

4. Valg af indsatsområder

Stessmålinger, undervisning i stress, nødberedskab og psykologhjælp til stressramte, coaching som forebyggelse, stressafviklingssamtaler, lederudvikling, lederevalueringer, sygefraværsamtaler osv.

5. Handling

Beskrivelse af konkrete initiativer og indsatser. Det er lovpligtigt at laven arbejdspladsvurdering (APV). Sørg for at integrere den i stresspolitikken.

6. Konkrete mål – hvem, hvad, hvor, hvornår, hvordan?

Tidsplan, organisering og ansvarsfordeling

7. Succeskriterier

Hvordan ved I, om I er nået i mål? Hvordan måles effekten at diverse tiltag?

8. Forankring

Udpeg nøglepersoner, projektledere, tovholdere som skal sikre politikkens gennemførelse.

9. Information og formidling - Kommuniker jævnligt!

Intranet, personaleblad, fællesmøder m.m. skal bruges flittigt i udbredelse af politikken.

Formuler simple regler.

10. Opfølgning af indsats

Politikken må ikke blive statisk. Justér den i forhold organisationens udvikling.

Vær opmærksom på de små såvel som store forbedringer og husk at fejre succeserne.

Tilmeld dig Det Gode Arbejdsliv

Få artikler og gode råd til, hvordan du skaber et bedre arbejdsliv. Nyhedsbrevet er for dig, der arbejder som højtuddannet vidensarbejder.
 • Arbejdsvilkår
 • Gode råd
 • Trivsel
Tilmeld dig nyhedsbrevLæs seneste nyhedsbreve her