Coronavirus - sådan forholder du dig

Risikoen for flere tilfælde af coronavirus er høj, og det har også betydning på danske arbejdspladser. IDA følger nøje Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Læs hvilke rettigheder og pligter du har som ansat.

Kan jeg nægte at møde på arbejde af frygt for smitte?

Som udgangspunkt kan du ikke nægte at møde på arbejde af frygt for at blive smittet med coronavirus. Det vil i så fald være ulovlig udeblivelse, der kan medføre en berettiget bortvisning.

Kan jeg kræve at arbejde hjemme?

Hvis du normalt ikke arbejder hjemme, kan du kun kræve at arbejde hjemme, hvis du har aftalt det med din arbejdsgiver.

Kan jeg kræve at arbejde hjemme, hvis jeg bliver nødt til at passe mit barn, fordi mit barns vuggestue eller skole lukker ned?

Det er som udgangspunkt dit eget ansvar at finde pasning til dit barn, og du er derfor forpligtet til at møde på arbejde, selvom du ikke kan finde pasning til dit barn. Der er tale om en helt ekstraordinær situation, når statsministeren lukker vuggestuer og skoler ned, og IDA opfordrer derfor til, at man indgår aftale med sin arbejdsgiver om, at man arbejder hjemme mest muligt, mens vuggestuer og skoler er lukket ned, alternativt at man kan tage sit barn med på arbejde, hvis det ikke er muligt at arbejde hjemme.

Corona: Alle arrangementer er pt. digitale i IDA

IDA tilbyder en lang række digitale arrangementer og webinarer, som du kan deltage i fra din egen computer eller telefon.

IDAs arrangementer er digitale frem til foreløbig den 11. maj som følge af corona-situationen. Vi afventer myndighedernes anvisninger for afholdelse af fysiske arrangementer i perioden 11. maj - 1. august. Det kan betyde ændringer i tid, sted og deltagerantal for de annoncerede fysiske arrangementer eller ændring til webinar. IDA forventer at kunne afholde fysiske arrangementer fra senest den 1. august. 

Du kan deltage alle kommende digitale arrangementer / webinarer

Se alle optagede webinarer

Info om aflysninger her

Kan jeg nægte at tage på forretningsrejse?

Hvis du er ansat i en stilling, der normalt indebærer forretningsrejser, kan du kun nægte at tage af sted, hvis Udenrigsministeriet fraråder rejser til det pågældende land/område.

Kan min arbejdsgiver pålægge mig ikke at rejse på ferie til udsatte lande/områder?

Nej, din arbejdsgiver kan ikke forbyde, at du rejser til udsatte områder i fx Kina eller Italien.

Kan min arbejdsgiver spørge mig om min seneste rejse i udlandet?

Din arbejdsgiver kan kræve, at du oplyser, om du har opholdt dig i lande/områder, som Udenrigsministeriet fraråder at rejse til.

Kan min arbejdsgiver pålægge mig ikke at møde på arbejde, hvis jeg har været i et udsat land/område?

Ja, din arbejdsgiver kan i en tidsbegrænset periode på typisk 14 dage pålægge dig ikke at møde på arbejde, hvis du har været i et udsat land/område. Du har krav på normal løn i denne periode.

Hvad hvis jeg bliver ramt af karantæne?

Hvis du bliver pålagt karantæne eller isolation af en læge eller myndighederne, kan du ikke møde på arbejde. Du bør meddele din arbejdsgiver dette og tilbyde at arbejde hjemmefra.

Hvis du er smittet med coronavirus, er du syg og har som funktionær krav på løn.

Hvis du er ramt af karantæne uden at være smittet med coronavirus, kan din ret til løn afhænge af, om karantænen skyldes en forretningsrejse eller en privat ferie.

Hvis karantænen skyldes en forretningsrejse, har du som funktionær krav på løn.

Hvis karantænen skyldes en privat ferie, har du som funktionær formentlig også krav på løn, medmindre du på trods af Udenrigsministeriets rejsevejledning har rejst til et udsat land/område.

Hvad hvis jeg bliver forhindret i at rejse hjem fra forretningsrejse pga. coronavirus?

Din arbejdsgiver er ansvarlig for dit ophold på en forretningsrejse. Hvis du bliver forhindret i at rejse hjem pga. coronavirus, skal din arbejdsgiver betale dig normal løn samt dække alle udgifter til det forlængede ophold.

IDA Forsikring:

Læs mere om, hvordan du forholder dig, hvis du skal ud og rejse

Forebyg smitte fra coronavirus

God håndhygiejne, primært håndvask, evt. hånddesinfektion, hvis hænderne er rene og tørre

Undgå kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion.

Host eller nys i engangslommetørklæde, alternativt i albuebøjningen
Hermed beskytter man både sig selv og andre mod smitte.

Læs Sundhedsstyrelsens opdaterede anbefalinger om coronavirus