20.09.2017
5 min læsetid

Chefer er blinde for projekternes strategiske potentiale

Projektledelse fylder forsvindende lidt i bevidstheden hos den øverste ledelse, mener Antonio Nieto-Rodriquez, forsker og international ekspert i projektledelse. Konsekvensen er spild af ressourcer, manglende effektivitet og tab af markedsandele.

IDA Learning

af IDA Learning

For Antonio Nieto-Rodriquez voksede paradokset, desto dybere han undersøgte det. På trods af, at strategisk udnyttelse af projekter i hans øjne er hovednøglen til vækst og fremgang, stod det klart for ham, at projekter enten blev ignoreret eller nød ganske beskeden opmærksomhed fra topledelsens side i mange større virksomheder.

Det hang blandt andet sammen med, at projektledelse blev anset for en overvejende teknisk disciplin, et felt for ingeniører og it-eksperter. Det påvirkede topledelsens syn på projekter i en uheldig retning.

”Topledelsen manglede en grundlæggende forståelse af, hvordan de forbandt de enkelte projekter med virksomhedens overordnede strategi. De tillagde ikke udviklingen af projektkompetencer nogen nævneværdig betydning. De manglede en systematisk proces og organisering, hvor de mange nye projektforslag kunne undergå diskussion, prioritering og beslutning, før de blev sat i værk. Og endelig undlod de i vis udstrækning at overvåge projekternes udvikling undervejs,” forklarer han. 

Antonio Nieto-Rodriquez satte sig for at undersøge og forstå årsagerne til, at så mange overså vigtigheden af projektledelse som kernen i at føre den overordnede strategi ud i livet. Det ledte til en vifte af mulige forklaringer, hvoraf han hæfter sig ved følgende med forbehold for, at der er brancher, der betydeligt forstår værdien af projektledelse bedre end andre:

”De fleste topledere har aldrig modtaget undervisning i projektledelse, da langt hovedparten af de toneangivende business-skoler ikke har projektledelse som en del af deres MBA-uddannelser. I de vigtigste ledelsesmagasiner er projektledelse fraværende og desuden har projektledelse aldrig været et ”fancy” emne eller noget, der var forbundet med prestige. De store ledelsesguruer som Taylor, Drucker og Porter beskæftiger sig ikke med projektledelse, og så retter ledere som regel deres opmærksomhed mod mere ansete emner som strategi, marketing, innovation og senest digitalisering.”

  1. Kompetencecoach

    IDAs KompetenceCoach

Hvorfor er opmærksomhed om projektledelse så vigtigt for en organisation?

”Man kan opdele organisationer i to dimensioner. Den ene er den daglige drift fokuseret på effektivitet og kortsigtede gevinster. Den anden er forandring, projekter der ændrer virksomheden og er forudsætningen for at tilføre værdi på længere sigt. Tidligere kunne man opnå succes med effektivitet i den daglige drift, men i dag vil få organisationer overleve, medmindre de er i stand til at forandre sig hurtigt og hyppigt, hvilket hovedsageligt sker via projekter. Det er derfor vitalt i omskiftelige tider at mestre projektledelse.”

Hvilke konsekvenser har det, såfremt topledere fortsat ikke tillægger projektledelse afgørende betydning?

”Der sker som regel det, at antallet af projekter vokser. Det er let at lancere nye projekter, når der ikke er nogen kontrol. Bemærk, at ofte har man end ikke overblik over antallet af igangværende projekter. Mængden af fejlslagne projekter vil vokse. Nylig forskning anslår, at omkring 20 procent af ressourcerne går til spilde. I et længere perspektiv vil organisationen have vanskeligt ved at overleve, som det skete med Kodak, Swiss Air, Kuoni og Blackberry.”

Ser du nogen tegn på ændringer i tilgangen til projektledelse i de organisationer, du er i kontakt med?

”Ja, der sker forbedringer. Det seneste år er der sket en signifikant stigning i antallet af business-skoler, der har projektledelse på programmet.  Og alene her i år har jeg været inviteret ud for at undervise i og forbedre eksekveringskompetencer hos ledelsen i 17 internationale virksomheder. Vi ser organisationer, der investerer i et stærkt netværk af projektledere til at gennemføre de vigtigste strategiske indsatser.”

Og hvad ser du som den største gevinst ved den udvikling?

”Det giver den øverste ledelse muligheden for at etablere et fuldt overblik over organisationens projekter, og hvad de hver især skal bidrage med i forhold til de strategiske mål. De kan gribe ind i tide og annullere projekter, når forudsætningerne ændrer sig. Og endelig er det at lede strategiske projekter en fortræffelig måde at identificere fremtidige ledere. Ser vi længere ud i fremtiden, bliver projektledelse uden tvivl en kernekompetence i vore samfund.”

Tilmeld dig Boardroom

Boardroom giver dig de vigtigste tendenser inden for ledelse og teknologi i et overskueligt nyhedsbrev hver 14. dag.
  • Aktuelle artikler
  • Ledelse i fokus
  • Teknologisk perspektiv
Tilmeld dig nyhedsbrevLæs seneste nyhedsbrev