05.10.2015
6 min læsetid

Specialiseringens paradoks for de digitale indfødte

I disse år bevæger en særlig generation af mennesker og medarbejdere sig ind i voksenlivet og ud på arbejdsmarkedet: De digitale indfødte. Fordommene om og forventningerne til dem er mange.

IDA Learning

af IDA Learning

Søren Schultz Hansen, som er selvstændig erhvervsforsker og ekstern lektor på Copenhagen Business School, har de seneste syv år lavet kvalitative studier af digitale indfødte, hvor har fulgt dem på nettet, i deres familier, med deres venner, på deres uddannelse og arbejde. Han forklarer, at allerede nu udgør de digitale indfødte ca. 10 % af den danske arbejdsstyrke, og om fem år vil det være mere end hver fjerde medarbejder, som har levet hele livet med internet, mobiltelefoner og sociale medier.

Ifølge Søren Schulz Hansen skal vi forstå nogle grundlæggende logikker, som de digitale indfødte er vokset op med, for at sikre et tilstrækkeligt højt niveau af specialkompetencer og –viden hos de digitale indfødte, som alle er enige om, der er mere brug for end nogensinde.

"En af de medvirkende i mine studier af "Digitale indfødte på job" var en 26-årig ingeniør. Hun gav et bud på, hvilke typer kompetencer virksomheder vurderede højest, og hvilke hun helst selv ville have. Hun brugte en særlig metafor til at beskrive det: Hun ville gerne være en schweizerkniv, sagde hun. Jeg spurgte undrende, hvorfor i alverden hun dog ville være en schweizerkniv, når saksen i en schweizerkniv er dårlig og ikke specifikt designet til at klippe. Hvorfor ville hun ikke hellere være en højt specialiseret saks, særligt udviklet og designet til én ting – og den bedste til at klippe?" fortæller han.

Den 26-årige ingeniør kunne sagtens forstå, hvad Søren Schulz Hansen mente, samt hvorfor det undrede ham, og hun var også helt enig i, at det var positivt at være en helt fantastisk, højt specialiseret saks.

"Hun forklarede mig samtidig meget nøgternt, hvorfor hun alligevel ikke anså det som attraktivt: Fordi der var for stor risiko for, at når hun havde brugt lang tid, måske flere år, på at blive en fantastisk saks, var der ikke længere brug for at klippe. Eller som en 20-årig kommunikationsstuderende sagde det endnu kortere og klarere og uden brug af metaforer: Hvis du når at blive rigtigt, rigtigt god til én ting, så er det ikke aktuelt mere", siger han.

Dette er ikke blot en abstrakt betragtning, men tværtimod en meget konkret og målbar realitet for de digitale indfødte på vej på job. Det er nemlig umuligt at forudsige hvilke job, der er behov for i fremtiden. Det varierer naturligvis meget fra branche til branche, men estimater peger på, at en stor del af de jobfunktioner, som vil eksistere om 10 år, ikke eksisterer i dag.

"Estimaterne er baseret på, hvor mange eller rettere, hvor få af de aktuelle jobfunktioner som findes i dag også fandtes for 10 år siden. Så selvom det er estimater, så er tallene ikke rene gisninger og de er sandsynligvis heller ikke overdrevne. Tværtimod vil det snarere gå endnu hurtigere, hvis forandringernes hastighed og mængde virkeligt forøges eksponentielt hele tiden også på dette område", forklarer han.

Hold dine lederkompetencer ved lige

Lær hvordan du bedst muligt skaber værdi for dig og din virksomhed.

Med vores kurser får du både en indføring i grundlæggende teori og konkrete værktøjer inden for ledelse - og dermed styrket dine forudsætninger for at skabe resultater med succes.

Se IDA's kurser om ledelse

  1. Kompetencecoach

    IDAs KompetenceCoach

Specialiseringens paradoks

De betingelser, som de unge er underlagt, og som de selv præcist beskriver, kalder Søren Schulz Hansen for specialiseringens paradoks. Paradokset består i, at der på den ene side aldrig før har været så stort et behov for specialviden og specialiserede kompetencer, som der er i dag - hvilket sandsynligvis kommer til at gælde i stigende grad i fremtiden. Det er der bred enighed om blandt eksperter, ledere og politikere. Og det er de digitale indfødte altså heller ikke i tvivl om.

Men på den anden side er det lige så indlysende, at det bliver sværere og sværere at forudsige præcist, hvilken specialisering, der bliver brug for, og at det stykke tid, hvor en specifik specialkompetence er relevant og anvendelig, potentielt bliver kortere og kortere. Investeringen i at udvikle de meget specialiserede kompetencer risikerer ganske enkelt ikke at stå mål med udbyttet.

"Dette er essensen af specialiseringens paradoks, som de digitale indfødte har en livslang erfaring med og tilsyneladende har forstået helt ind i benene, og de handler allerede konkret og kontant ud fra, at hvor nødvendig specialisering end er, så bliver det ikke desto mindre - set i et fælles, overordnet samfundsperspektiv - en meget risikabel uddannelses- og karrierestrategi for den enkelte," siger Søren Schulz Hansen.

For jo hurtigere og jo mere rammerne skifter og forandringerne regerer, jo større risiko er der også for, at ens specialkompetence er blevet irrelevant, når man har brugt den tilstrækkelige tid på at udvikle den.

Udfordringen med at lede, motivere og fastholde de digitale indfødte

Trods specialiseringens paradoks var det dog ikke alle de digitale indfødte i Søren Schulz Hansens studier, der ville være en schweizerkniv ligesom den 26-årige ingeniør.

"Jeg talte med en 25-årig it-udvikler, som også var uddannet ingeniør, og som bestemt gerne ville dykke ned i sit fagområde og beskæftige sig mere detaljeret og specialiseret med det. Han ville gerne være specialist og udtrykte dette ønske klart og entusiastisk. Men selvom denne it-udvikler altså eksplicit så sig som specialist, så var han enig i det grundlæggende ræsonnement om det utrygge i at specialisere sig. Han ville bare gerne alligevel. Det var snarere et udtryk for et aktivt, personligt valg end en argumenteret logik", forklarer han.

Digitale indfødte er sandsynligvis lige så forskellige som alle mulige andre. Og det er ingeniører sikkert også. Én ville være specialist og en anden lagde stor vægt på ikke at blive det. Men én ting havde de begge tilfælles med hinanden og med de andre medvirkende i Søren Schulz Hansens studier: De var enige om, at det var risikabelt at specialisere sig.

Vi står over for en kæmpe udfordring med at ruste medarbejdere og ledere, virksomheder og organisationer til betingelserne i et netværkssamfund med et konstant stigende behov for specialisering og målrettede kompetencer til at løse stadigt mere komplekse opgaver og udfordringer.

Søren Schultz Hansen,
Selvstændig erhvervsforsker og ekstern lektor på CBS

Udfordringen er måske særligt stor i forhold til den nye generation af digitale indfødte, som nu er på vej på job. Men vi kan ikke bare regne med, at det handler om, at få de unge medarbejdere til at forstå vigtigheden af at specialisere sig. For det ved og anerkender de allerede.

"Vi kan heller ikke forklare deres potentielt manglende lyst til specialisering med, at de er unge og uerfarne og urealistiske, da deres handlinger og ræsonnementer tværtimod er baseret på et helt livs erfaring med forandringer og en meget konkret og realistisk vurdering af jobtyper og forudsigelser af kompetencer nu og i fremtiden," mener Søren Schulz Hansen.

Hvis vi som samfund skal imødegå udfordringerne med at lede, motivere og fastholde digitale indfødte, så skal vi sikre, at de udvikler den nødvendige faglighed og specialisering. Derfor er vi nødt til at starte med at forstå specialiseringens paradoks!