Operations Management - Procesoptimering

Her kan du læse mere om oplægsholderne på sporet Operations Management - Procesoptimering til Efteruddannelsesmessen.

Nikolaj K. Vedel-Smith

Nikolaj K. Vedel-Smith 

Cand.polyt., ph.d., R&D Manager i Center for Industriel 3D-print, Teknologisk Institut

Industriel 3D-print – Ny forretning, nye muligheder

Info om oplæg:
3D-print er blevet en moden teknologi der i dag anvendes til mange industriapplikationer. Industriel 3D-print udfordre dog også den konventionelle tankegang for produkter og værktøjer. Designet skal ofte tænkes anderledes, business casen er en anden end for de emner virksomheden har i dag og hvordan vælger man den rigtige teknologi. 3D-print bryder med meget af den kassetænkning vi alle i dag bevidst eller ubevidst underlægger os selv. Der er altså behov for nye værktøjer og et nyt syn på problemerne for at kunne udnytte og implementere 3D-print som en del af fremtidens produktion.

Bio:
Nikolaj K. Vedel-Smith er R&D Manager i Center for Industriel 3D-print ved Teknologisk Institut og har ansvaret for gruppens forskning og udviklingsprojekter. Nikolaj har arbejdet med 3D-print i flere år – på Teknologisk Institut primært med fokus på industriel 3D-print i metal og den tilhørende kvalitetssikring og efterbehandling af metalemner. Er desuden medlem af standardiseringsudvalget ”3D-print – Additiv Manufacturing (S-858)” under Dansk Standard. Tidligere har Nikolaj forsket i metallurgi, støbeprocesser, overfladeteknologi, processtyring og optimering, og arbejdet med 3D-scanning og termisk deformation af metalemner.
Læs mere om Center for Industriel 3D-print ved Teknologisk Institut

Download præsentationen her

Hvad er Efteruddannelsesmessen?

Formålet med Efteruddannelsesmessen er at hjælpe dig som IDA medlem med at få afklaret dine muligheder for efteruddannelse. Rigtig mange medlemmer ved ikke, hvad de skal svare, når de bliver spurgt om, hvad er deres karriereplaner er og hvad de skal arbejde med i fremtiden.

Til Efteruddannelsesmessen hjælper vi dig med at blive klogere på disse spørgsmål. 

Ane Storm Ry og Pouline Tanghus Belza

Ane Storm Ry og Pouline Tanghus Belza,
Storm – House of Six Sigma

Lean Six Sigma kurser og uddannelser – byg dit eget uddannelsesforløb

Info om oplæg: 
Hvad lærer du egentligt gennem en Lean Six Sigma uddannelse, og hvor starter du?
Få svaret, og flere til, fra Storm – House of Six Sigma.
Lean Six Sigma er strukturer, værktøjer og en filosofi, som optimerer og kvalitetssikrer arbejdsprocesser. Mange kalder det rationalitet sat i system. Det handler om at nedbryde silotænkning og brandslukning. Fjerne fokus fra mavefornemmelser og personer til data og processer. Det er en tankegang der gang på gang viser sig profitabel for organisationer, og som læres bedst gennem et praksisorienteret uddannelsesforløb.
Alle kan tage en Lean Six Sigma uddannelse, uanset organisation, niveau eller arbejdsområde. I dette oplæg kan du lære mere om de forskellige Lean Six Sigma uddannelser, forskelle/ligheder, hvor du bør starte osv. Du får desuden indblik i enkeltdagskurser indenfor Lean Six Sigma, som du kan bygge op til dit eget uddannelsesforløb. Uddannelses- og kursusmuligheder både indenfor E-learning, Blended Learning og traditionel klasseundervisning.

Bio: 
Ane Storm Ry er Lean Six Sigma Master Black Belt og stifter af uddannelses- og konsulenthuset Storm – House of Six Sigma.

Pouline Tanghus Belza er Lean Six Sigma Master Black Belt og arbejder som underviser og konsulent hos Storm – House of Six Sigma. Hun har mange års erfaring i at gennemføre projekter, baseret på DMAIC samt Design for Six Sigma.
Læs mere om Storm – House of Six Sigma

Mads Mathiesen og Steen Harder Ulrichsen

Mads Mathiesen, cand. scient. i maskinteknik, konsulent, Teknologisk Institut /
Steen Harder Ulrichsen, cand. mag., seniorprojektleder, Teknologisk Institut

Robotter i industrien – nu og i fremtiden

Info om oplæg:
Introduktion af Teknologisk Institut og hvad arbejder vi med. En status på robotudviklingen og robotter i danske produktionsvirksomheder, herunder medarbejder- og kompetenceudvikling i danske virksomheder nu og i fremtiden – hvilke muligheder er der? og endelig fremtidens jobmuligheder med perspektivering i forhold til kommende teknologier.

Bio:
Mads Mathiesen, cand. scient. i maskinteknik og konsulent ved Teknologisk Institut med ansvar for hele området robotsikkerhed på tværs af robotcenterets sektioner. 4 års erfaring fra vindindustrien med implementering af komplekse mekaniske turn-key leverancer både i Danmark og udlandet. Medlem af to komiteer ved dansk standard; S-250 for maskinsikkerhed og S-850 for robotik.

Steen Harder Ulrichsen, cand. mag. og Seniorprojektleder ved Teknologisk Institut. Har arbejdet 15 år i erhvervsskolesammenhænge med fokus på kompetenceudvikling af medarbejdere. De seneste 10 år hos Teknologisk Institut, hvor han har fokus bl.a. på udviklingen af samarbejdet mellem robot og menneske(cobot) og medarbejderes kompetenceudvikling indenfor robotteknologi.
Læs mere om Robotteknologi og automation ved Teknologisk Institut