Globalt arbejdsliv: Det kan IDA hjælpe dig med

Book en karrieresamtale, hvis du ønsker rådgivning i forhold til dit globale arbejdsliv.

Det kan fx være hvis: 

  • du har et ønske om job i udlandet og har brug for hjælp til jobsøgningsprocessen. 
  • du skal tilbage til det danske arbejdsmarked efter en periode i udlandet og ønsker hjælp til jobsøgning. 
  • du har udfordringer med ‘work life balance’. Fx hvis du har kunder og kollegaer i andre lande og tidszoner, som derfor ”aldrig sover”. 
  • du har et ønske om en mere international profil, mere rejseaktivitet etc. og ønsker rådgivning om, hvordan du opnår det.  
  • du har udenlandsk ledelse eller distanceledelse, og dette giver dig udfordringer i dit arbejdsliv. 

Kontakt vores juridiske konsulenter, hvis du har spørgsmål til dit ansættelsesforhold i Danmark eller udlandet.  

Det kan fx være hvis:  

  • du vil have rådgivning om løn og ansættelsesvilkår i forbindelse med, at du skal arbejde i udlandet. 
  • du har spørgsmål til dine medrejsende familiemedlemmers forhold, når I flytter til udlandet.  
  • du skal til lønforhandling med en chef med en anden kulturel baggrund. 
  • du har spørgsmål til regler for tjenesterejser, hvis du rejser meget og ønsker benchmarking på aflønning.  
  • din arbejdsplads bliver fusioneret eller virksomhedsoverdraget med en international virksomhed, og det giver det uro i organisationen.