Oplæg ved lokale medlemsarrangementer

Hvordan navigerer vi som organisation og medarbejdere i forhold til de forandringer, som er drevet af internationalisering / globalisering?

Størstedelen af IDAs medlemmer arbejder i en global kontekst, som er i konstant forandring. Det kan være, at organisationen er blevet opkøbt, og du pludselig skal forholde sig til interessenter, som sidder fysisk spredt geografisk.

Det kan være, der kommer en ny udenlandsk ledelse. Det kan være, at medarbejderne skal indgå i nye projektteams på tværs af organisationen og på tværs af kulturer.

Disse forandringer kan afføde en række udfordringer, men de skaber også nye muligheder, som med fordel kan drøftes lokalt på arbejdspladsen. Derfor tilbyder IDA at understøtte virksomhedsgrupper eller akademikerklubber, som ønsker at sætte fokus på konsekvenserne ved at være ansat i en global kontekst i forandring.

IDA tilbyder at komme ud på arbejdspladserne og holde oplæg, der kan inspirere til en debat om, hvordan I imødekommer de problemer og tvivlsspørgsmål, som I oplever lokalt.

IDAs konsulenter kan fx fortælle om:

  • Hvordan navigerer du effektivt i en foranderlig kontekst, når du ikke har direkte ledelsesmandat?
  • Hvordan opnår du indflydelse og lydhørhed, når interessenterne flytter og projektdeltagerne spredes?
  • Hvad er kultur, og hvordan spiller kulturen ind på samarbejdet i projekter og med udenlandsk ledelse?
  • Hvordan tackler I udfordringer, der opstår når forskellige arbejdskulturer skal samarbejde?
  • Hvad indebærer det at være fagligt organiseret i Danmark, og hvad kan IDA tilbyde internationale ikke-medlemmer?
  • Hvilke muligheder har I for at stå stærkere sammen lokalt, når mange af jeres internationale kolleger ikke er organiserede?

Har I særlige lokale behov?

Vi hører gerne fra jer, hvis I oplever andre udfordringer ved at være ansat i en global kontekst, så vi kan sammensætte et oplæg, der matcher jeres lokale behov.

Kontakt juridisk konsulent Stine Lund (slu@ida.dk ) eller virksomhedskonsulent Stine Schulze (ssc@ida.dk).