Mobning, sexchikane og andre krænkende hændelser

Bliver du udsat for mobning, sexchikane eller andre krænkende handlinger på din arbejdsplads, er det vigtigt, at du reagerer på det.

Mobning og seksuelle krænkelser kan være voldsomme oplevelser, og det kræver både mod og styrke at sige fra over for dem. Det er svært at konfrontere nogen eller bare tale om krænkelser. I den forbindelse kan det hjælpe at tænke på det som ikke bare et personligt anliggende, men også et arbejdsmiljømæssigt anliggende.    

Lige meget hvad, er det vigtigt, at du reagerer. Læs her vores guide med 8 gode råd, hvis du eller din kollega oplever sexchikane.

Du er altid velkommen til at kontakte IDA. Vi kan ikke bare hjælpe dig juridisk, men også sparre med dig om hvad du skal gøre. 

Hvad er mobning og sexchikane? 

Mobning er karakteriseret ved, at en person over længere tid udsættes for gentagne, krænkende handlinger, der opfattes som sårende eller nedværdigende, og som den pågældende ikke kan forsvare sig imod.

Artiklen fortsætter efter kontaktboksen.

Mobning og sexchikane

Hvis du oplever krænkende handlinger på din arbejdsplads, skal du aldrig tøve med at kontakte IDA for at få hjælp.

Kontakt IDA

Læs mere om mobning og sexchikane her.

Se også vores 8 gode råd til, hvordan du kan reagere, hvis du eller dine kollegaer oplever sexchikane.

 De mest hyppige former for mobning er: 

 • Tilbageholdelse eller fordrejning af information
 • Bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab
 • Latterliggørelse og skæld ud i det offentlige rum
 • Fjendtlighed eller tavshed
 • Sårende personlige bemærkninger
 • Usynliggørelse
 • Nedvurdering
 • Usaglig fratagelse eller reduktion af ansvar og arbejdsopgaver.

Sexchikane er en særlig form for mobning, der dækker over grænseoverskridende eller krænkende seksuel opmærksomhed fra andre.

Vi kan have forskellige grænser og tærskler for, hvornår seksuel opmærksomhed opleves som ubehagelig. Det kan både afhænge af, hvem der giver dig opmærksomheden, magtrelationen imellem jer og af den enkelte situation, men i Ligebehandlingsloven står der sort på hvidt: 

“Der foreligger sexchikane, når der udvises enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.” 

En “fri omgangstone”, “værkstedshumor” og en uheldig julefrokost på arbejdspladsen er altså ikke en undskyldning for krænkende handlinger.

Hvad siger lovgivningen?

Din arbejdsgiver skal sikre et fysisk såvel som psykisk sundt arbejdsmiljø. Derfor er mobning, chikane og andre krænkende handlinger på arbejdet faktisk et arbejdsmiljøproblem.

Dine arbejdsforhold skal være sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Det betyder, at du hverken må risikere fysisk eller psykisk helbredsforringelse på grund af dit arbejde. Det gælder også følgevirkninger af mobning og sexchikane.

Om de konkrete krænkelser, du oplever på dit arbejde, forringer dit psykiske helbred afhænger af grovheden, varigheden og hyppigheden:

 • Der kan være en risiko for dit helbred ved en enkeltstående handling, der er særlig grov.
 • Bliver du chikaneret eller mobbet i længere tid, kan det gå ud over dit helbred – også selvom handlingerne ikke er særligt grove.
 • Er krænkelserne både grove og længerevarende, øges risikoen for dit helbred.

Arbejdsgiver skal følge op på krænkende handlinger ved at igangsætte en undersøgelse, som afdækker de faktiske omstændigheder og de involverede medarbejderes opfattelse af handlingerne.

Når det er sagt, er det bedst, hvis du reagerer, inden mobning og sexchikane begynder at gå ud over dit helbred. Så sig fra, hvis det er muligt, tal om det med dine kollegaer eller kontakt IDA for at sparre om – og få hjælp til – din situation.

Sådan forebygger I mobning og sexchikane 

Den bedste forebyggelse af mobning er, at man på en arbejdsplads hele tiden har en proces, som sætter fokus på det gode arbejdsmiljø, og at man hele tiden arbejder på at forbedre arbejdsmiljøet. 

Erfaringen viser nemlig, at mobning som regel hænger sammen med et generelt dårligt arbejdsmiljø, et højt konflikt- og aggressionsniveau, samarbejdsvanskeligheder og dårlig ledelse. 

Information om mobning og chikane kan være med til at italesætte problemer og få kollegerne til at reflektere over og diskutere tendenser til mobning på arbejdspladsen. 

Der er et fælles ansvar at sikre et mobbe og chikane frit miljø. Dog har ledelsen et særligt ansvar for, at det står lysende klart, at seksuel chikane er uacceptabelt hos dem. Det er ikke bare noget, vi mener, men noget arbejdsmiljøloven kræver. 

Læse mere i vejledninger fra arbejdstilsynet: 

Sexchikane ifølge Ligebehandlingsloven

I 2019 trådte en lovændring i kraft, som forbedrer ...       

 • Forbuddet mod seksuel chikane i ligebehandlingsloven er blevet tydeliggjort
 • Domstolene må ikke længere lægge vægt på “omgangstonen” på arbejdspladsen, hvilket gør det sværere at frikende arbejdsgiver i sager om seksuel chikane.
 • Det gennemsnitlige godtgørelsesniveau bliver hævet fra 25.000 kr. til 33.000 kr.

Tilmeld dig Det Gode Arbejdsliv

Få artikler og gode råd til, hvordan du skaber et bedre arbejdsliv. Nyhedsbrevet er for dig, der arbejder som højtuddannet vidensarbejder.
 • Arbejdsvilkår
 • Gode råd
 • Trivsel
Tilmeld dig nyhedsbrevLæs seneste nyhedsbreve her