04.06.2021
3 min læsetid

De mødes i IDAs ekspertudvalg: “Sammen finder vi bedre løsninger"

Når nogle af landets dygtigste specialister mødes i IDAs ekspertudvalg, klæder de politikerne bedre på til at træffe de rigtige beslutninger i komplekse sager/emner/udfordringer.

Anne-Cathrine Jensen

af Anne-Cathrine Jensen

De er alle sammen “inden for affald af en eller anden art,” og så er de eksperten på deres respektive arbejdspladser. Men når de går sammen i IDAs ekspertudvalg for cirkulær økonomi indenfor elektronik og tekstil, så opstår der nye indsigter.

Fælles faglighed løfter samtalen

“Jeg kender de fleste i gruppen fra andre steder, men det er først her i ekspertudvalget, at vi mødes på tværs på denne måde. Ellers sidder vi jo hver for sig og går i dybden med hver sit, men her mødes vi og går i dybden sammen” forklarer Marianne Bigum, der er direktør i Circular Economy Solutions og teamleder i Den Asiatiske Udviklingsbank, hvor hun finder og opskalerer genbrugs- og genanvendelsesløsninger til store dele af Sydøstasien.

Marianne Bigum er direktør i Circular Economy Solutions og teamleder i Den Asiatiske Udviklingsbank, hvor hun finder og opskalerer genbrugs- og genanvendelsesløsninger til store dele af Sydøstasien.

Og Marianne Bigum oplever, at debatten er mere faglig, og at de når frem til bedre løsningsforslag, når de sidder sammen end hver for sig. Gruppen udkæmper internt store slag om definitionen af “god genanvendelse”, så de og vi som samfund kan arbejde os frem mod noget konkret. For man kan ikke genanvende sig ud af alt, understreger Marianne Bigum. Cirkulær økonomi handler også om at nedbringe klodens ressourceforbrug igennem længere levetider, flergangsbrug og nedbringelse af de ting, som ikke kan genanvendes.

“Det der er fedt er, at vi snakker en masse om politik og regulering, og hvordan vi finder brugbare og holdbare løsninger. Og fordi vi deler den samme dagsorden, kan vi nå det skridt videre, end jeg ville kunne i samarbejde med et menneske, som ikke deler min faglighed,” fortæller hun.

Når man deler viden, opstår der ny viden

Der er ikke nødvendigvis enighed på tværs af gruppen om, hvilken vej man skal gå for at forbedre fremtidens løsninger. Men hvor medlemmerne i ekspertudvalget typisk sidder som ene specialist på deres arbejdspladser uden nogen at sparre med, så kan de bedre udfordre hinanden og løfte hinandens vidensniveau, når de mødes i IDA.

“Vi får udfyldt nogle videnshuller. Jeg lærer nogle gange, at tingene forholder sig anderledes, end sidst jeg opdaterede min viden på et bestemt område. På samme måde udfylder jeg nogle gange videnshuller hos andre på de områder, hvor jeg er up to date,” siger Marianne Bigum.

De klæder beslutningstagerne bedre på

Med et ekspertudvalg der rent faktisk kender og forstår komplekse fagområder, vinder vi andre på flere områder. Dels fordi vi slipper for at forsøge at sætte os ind i tunge rapporter om emner, vi ikke forstår. Dels fordi vores beslutningstagere får bedre vidensgrundlag at arbejde ud fra.

“Både folket og politikerne har da brug for klare anbefalinger fra folk, der rent faktisk ved, hvad de snakker om,” mener Marianne Bigum.

 

De politiske arbejds-og ekspertgrupper i IDA

I flere ekspert- og arbejdsgrupper inviteres IDA-medlemmer til at bidrage med deres ekspertviden på områder, som har stor samfundsmæssig relevans, og hvor netop IDAs medlemmer har unik viden indenfor teknologi og naturvidenskab.

Ekspertgrupperne samler viden og udvikler på den baggrund politiske anbefalinger og løsningsforslag, som bruges i IDAs politiske arbejde.

Ekspertgrupperne behandler emner som:

  • Arbejdsgruppen for etik og teknologi
  • Ekspertgruppen for klima
  • Ekspertgruppen for digitalisering
  • Ekspertgruppen for fremtidens transport

Find og læs om alle arbejds- og ekspertgrupperne her.

Både folket og politikerne har da brug for klare anbefalinger fra folk, der rent faktisk ved, hvad de snakker om.

Marianne Bigum,
Direktør, Circular Economy Solutions

Derfor ser hun det også som en stor styrke, at gruppen har en åben og faglig debat uden skelen til offentlige udbud og konkurrenter, der helst ikke skal lure ens hemmeligheder.

“Ofte skal man jo helst ikke have holdninger, når man diskuterer viden, men det har vi alle. Og når jeg har stor faglig viden, så er mine holdninger også baseret på min viden og mine erfaringer. Så synes jeg godt, man må tage sine holdninger med, når vi skal blive enige om, hvad der er god genanvendelse,” understreger Marianne Bigum.