Emneside

Løn

I IDA hjælper vi dig med at sikre, at du får den rigtige løn for dit arbejde. Vi tilbyder blandt andet en lang række lønforhandlingskurser og vores lønstatistik giver dig et hurtigt overblik over, hvad andre medlemmer med samme profil får i løn. Vi tjekker også gerne din kontrakt, hvis behovet skulle opstå. På den måde sikrer vi, at du er bedst muligt forberedt til dine årlige lønforhandlinger. 

 • Resultatløn - for alle ansatte

  Aftale om resultatløn skal indgås på forhånd.

  Formålet med resultatløn er ofte at skabe forbedringer i opgavevaretagelsen og fremme lokale omstillings- og udviklingsprojekter. Man kan med andre ord honorere en resultatskabende indsats.

  Resultatlønnen vil typisk være baseret på kvalitative kriterier (kvaliteten af sagsbehandlingen og brugertilfredshed) og kvantitative kriterier (timeforbrug, omkostninger, besøgstal) eller opfyldelse af målsætninger.

  Både ledere og menige medarbejdere kan være omfattet af aftalen. Aftaler om resultatløn indgås af ledelsen og den lokale tillidsrepræsentant. Der er tale om et supplement til lønnen. Resultatløn aftales typisk som ikke-pensionsgivende engangsvederlag.

  Resultatlønsaftalen bør kun indeholde et begrænset antal resultatmål, og der bør i aftalen være indlagt en eller flere evalueringsperioder.

  Kontakt den lokale tillidsrepræsentant for oplysninger om konkrete lokale aftaler om resultatløn.

  Resultatløn i kommunerne

  KL og KTO har udarbejdet en online guide med inspiration til hvordan du kan arbejde hen imod en aftale om resultatløn på din arbejdsplads.

 • Hvad er pensionsprocenten for offentligt ansatte?

  • Stat: 17,1 %, obs. pension af rådighedstillæg: 9 %
  • Kommunal: 17,82 %
  • Regional: 17,97%

 • Er jeg berettiget til en årlig lønforhandling som offentligt ansat?

  Ja, en årlig lønforhandling
  • Stat: bilag 8
  • Kommune: § 10, stk. 4
  • Region: § 9, stk. 6

 • Hvad er de almindeligste løndele udover kroner og øre?

  IDAs medlemmer honoreres udover løn i kroner og øre ofte med pension - betalt af såvel arbejdsgiveren som den ansatte selv. Se kapitlet om pension. Andre vilkår, der kan kapitaliseres som alternativ til kroner og øre, er fri telefon, fri avis, bil/bilordning, ekstra ferie/fridage og eller ferietillæg samt aftaler om afspadsering og overarbejdshonorering.

  Du kan læse mere om hvorledes løn og vilkår kan sammenkædes under kontrakt.

  Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte IDA for rådgivning og sparring i forbindelse med løn- og kontraktforhandlinger.

 • Har IDA fastsat en minimumsløn?

   

  IDA fastsætter mindst en gang årligt en vejledende minimumsløn for nyuddannede, privatansatte ingeniører. Her kan du klikke videre og se den vejledende minimalløn for diplomingeniører og for civilingeniører. Du kan også finde den i fagbladet Ingeniørens jobsektion.

 • Har IDA oplysninger om lønniveau på ingeniørarbejdspladser?

  IDA har samlet oplysninger om ansættelsesvilkår fra en lang række private og offentlige virksomheder, således at du kan danne dig et billede af, hvad der er almindelige vilkår i et ansættelsesforhold på de pågældende virksomheder.

  Oplysninger om lønniveauet på offentlige og i private arbejdspladser finder du i firmalønstatistikkerne. Statistikkerne angiver i indekseret form lønniveauet i virksomheden fordelt på uddannelsesretninger og for ingeniørerne under ét.